Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji długoterminowego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów Gminy Rzeczyca nieobjętych aglomeracją oraz wykonanie projektu budowlano-wykonwaczego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Wiechnowice oraz Kanice-Stanisławów w ramach LIFE Pilica

 • W.JRP1.2712.5.2024
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji długoterminowego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz projektu budowlano-wykonawczego dla obszarów Gminy Ruda Maleniecka nieobjętych aglomeracją w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL

 • W.JRP1.2712.9.2024
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji długoterminowego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów Gminy Końskie nieobjętych aglomeracją w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL

 • W.JRP1.2712.8.2024
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji długoterminowego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów Gminy Lelów nieobjętych aglomeracją w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL

 • W.JRP1.2712.7.2024 – Lelów
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji długoterminowego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów Gminy Mniszków nieobjętych aglomeracją oraz projektu budowlano-wykonawczego dla sołectwa Zarzęcin

 • W.JRP1.2712.6.2024 – Mniszków
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji długoterminowego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów Gminy Sulejów nieobjętych aglomeracją, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w sołectwie Barkowice oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią oraz wykonanie Programu Funkcjonalnie-Użytkowego w sołectwie Włodzimierzów w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL

 • W.JRP1.2712.11.2024 – Sulejów
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji długoterminowego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów Gminy Tomaszów Mazowiecki nieobjętych aglomeracją oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla sołectw Karolinów, Tresta i Swolszewice Małe w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL

 • W.JRP1.2712.10.2024
 • Dostawa

  Dostawy armatury i artykułów hydraulicznych dla RZGW Warszawa

 • W.ROZ.2710.33.2024/RZGW
 • Usługi

  Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 17 części

 • W.ROZ.2710.50.2024/ZZŁ
 • 13.11.2024 10:00
 • Dostawa

  „Dostawa i montaż skanera przepławki dla ryb na SW Włocławek”

 • W.ROZ.2710.35.2024/ZZWŁ
 • Roboty budowlane

  Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie” – Etap I

 • W.ROZ.2710.52.2024/ZZR
 • Usługi

  Aktualizacja dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla obiektów piętrzących z terenu Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • W.ROZ.2710.39.2024/ZZC
 • 10.11.2024 14:00
 • Usługi

  Zasypanie wyrwy na rzece Wkrze w km od 140+195 do km 140+265 na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • W.ROZ.2710.46.2024/ZZC
 • 09.11.2024 11:00
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej wraz uzyskaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych na wykonanie przepławek na zbiorniku Sulejowskim oraz na jazie Brzustówka

 • W.JRP1.2712.4.2024
 • 09.07.2024 00:00
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych dla RZGW Warszawa

 • W.ROZ.2710.49.2024/RZGW
 • Dostawa

  „Zakup oznakowania nawigacyjnego na rz. Wisłę i basen portowy w Puławach – na terenie działania Zarządu Zlewni w Radomiu”

 • W.ROZ.2710.44.2024/ZZR
 • Usługi

  Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na terenie działania PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie w podziale na części

 • W.ROZ.2710.30.2024/RZGW
 • 01.08.2024 00:00
 • Usługi

  Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na części

 • W.ROZ.2710.37.2024/ZZWŁ
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby BHP dla pracowników RZGW Warszawa z podziałem na części: Część I – Posiłki profilaktyczne, Część II – Woda , Część III - Herbata

 • W.ROZ.2710.40.2024/RZGW
 • 16.10.2024 10:00
 • Usługi

  Ochrona zaplecza techniczno- administracyjnego oraz portu zakładowego w Obiekcie Hydrotechnicznym we Włocławku

 • W.ROZ.2710.38.2024/ZZWŁ
 • 23.09.2024 10:00
 • Usługi

  Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie cyfrowego bilansu wodno – gospodarczego zlewni Pilicy

 • 1/2024/JRPL
 • 03.07.2024 19:06
 • Usługi

  Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia.

 • W.ROZ.2710.22.2024/RZGW
 • Usługi

  Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • W.ROZ.2710.20.2024/ZZC
 • 31.08.2024 11:00
 • Dostawa

  Dostawy akcesoriów samochodowych i płynów do samodzielnego montażu/wymiany dla RZGW Warszawa

 • W.ROZ.2710.26.2024/RZGW
 • 31.08.2024 00:00
 • Roboty budowlane

  Remont jazu na rzece Utrata w km 47+420 jej biegu

 • W.ROZ.2710.23.2024/ZZŁ
 • Usługi

  Utrzymanie wału przeciwpowodziowego na rzece Wkrze na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • W.ROZ.2710.15.2024/ZZC
 • 24.08.2024 14:00
 • Dostawa

  „Dostawa mebli dla PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie”

 • W.ROZ.2710.12.2024/RZGW
 • Usługi

  Opracowanie cyfrowego bilansu wodno-gospodarczego zlewni Pilicy

 • W.ROZ.2710.10.2024/JRP LIFE Pilica
 • 23.04.2024 18:35
 • Usługi

  Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • W.ROZ.2710.8.2024/ZZC
 • 10.08.2024 12:00
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych – regały archiwalne na potrzeby wyposażenia magazynów Archiwów Zakładowych, na potrzeby gromadzenia dokumentów EZD

 • W.ROZ.2710.4.2024/RZGW
 • 13.06.2024 09:54
 • Dostawa

  Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych – RZGW Warszawa

 • W.ROZ.2710.7.2024/RZGW
 • 12.08.2024 00:00
 • Usługi

  Dwukrotna konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na części

 • W.ROZ.2710.14.2024/ZZWŁ
 • 05.08.2024 10:00
 • Roboty budowlane

  Usunięcie stanu zagrożenia bezpieczeństwa lewego i prawego wału przeciwpowodziowego rz. Szewnianki w m. Ostrowiec Świętokrzyski

 • W.ROZ.2710.13.2024ZZR
 • 18.05.2024 09:00
 • Usługi

  Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą dla obiektów piętrzących z terenu Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • W.ROZ.2710.5.2024/ZZC
 • 03.08.2024 14:00
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych dla RZGW Warszawa

 • W.ROZ.2710.3.2024/RZGW
 • 27.07.2024 10:00
 • Usługi

  Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko dla zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej"

 • WA.ROZ.2710.71.2023/ZZR
 • 16.05.2024 13:04
 • Usługi

  Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem (cz.III)

  Część
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • WA.ROZ.2710.24.2023/RZGW
do góry