Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100, Gliwice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  „Odcinkowe udrożnienie koryta cieku Łęgoń w km 8+330-11+460 w Raciborzu”

 • C.ROZ.2711.167.2024.30E
 • Roboty budowlane

  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych części Nowego Jazu Stopnia Koźle z naprawą włazu

 • C.ROZ.2711.200.2024.30E
 • 11.07.2024 09:49
 • Roboty budowlane

  Udrożnienie koryta cieku Chudowskiego w km 2+640 – 2+940 i cieku Ornontowickiego w km 0+000 – 0+300 w m. Przyszowice, gm. Gierałtowice

 • C.ROZ.2711.220.2024.30E
 • 12.07.2024 09:00
 • Usługi

  Projekt wykonawczy remontu pokryć dachowych Nowego Jazu Stopnia Koźle (stropodachy maszynowni, dachy nadbudówek, uszczelnienie przecieków na wałach, warstwa ochronna betonów z wykonaniem iniekcji rys)

 • C.ROZ.2711.199.2024.30E
 • 27.06.2024 14:10
 • Roboty budowlane

  Awaryjna zabudowa wyrw brzegowych rzeki Rudy na brzegu lewym, w km 1+990 i 2+050, m. Siedliska, gm. Kuźnia Raciborska

 • C.ROZ.2711.194.2024.30E
 • 17.06.2024 11:12
do góry