Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Katowicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127, Katowice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki w km 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,199 km)

 • C.ROZ.2710.6.2024.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Psarskiego w km 1+940 - 2+700 (ul. Niepodległości do ul. Pokoju) poprzez udrożnienie i profilowanie koryta wraz z usunięciem zatorów, gm. Psary i m. Będzin - (rozmiar rzeczowy 0,760 km)

 • C.ROZ.2711.166.2024.30E
 • Roboty budowlane

  Remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Starobielski I w km 1+365-1+651 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała - etap w km 1+447 - 1+550 wraz z wycinką drzew na całym odcinku

 • C.ROZ.2710.29.2024.MPS
 • Roboty budowlane

  Naprawa umocnień brzegowych cieku Lipowiecki w km 3+065-3+120 w m. Ustroń gm. Ustroń (rozmiar rzeczowy: 0,055 km)

 • C.ROZ.2711.175.2024.30E
 • Roboty budowlane

  Naprawa umocnień brzegowych potoku Kopydło w km 0+090-0+125 w m. Wisła gm. Wisła (rozmiar rzeczowy: 0,035 km)

 • C.ROZ.2711.174.2024.30E
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Katowicach

  Część
 • C.ROZ.2710.16.2024.MPS
 • Usługi

  Pełnienie stałego nadzoru geologicznego przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Wisła Czarne – Drenaż skarpowy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów” etap I, etap II”

 • C.ROZ.2710.11.2024.MPS
 • 20.05.2024 09:30
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie

  Część
 • C.ROZ.2710.9.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie

  Część
 • C.ROZ.2710.5.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu

  Część
 • C.ROZ.2710.19.2024.MPS
 • Usługi

  Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych ZZ Katowice

  Część
 • C.ROZ.2710.17.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu

  Część
 • C.ROZ.2710.14.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie

  Część
 • C.ROZ.2710.3.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku - Białej

  Część
 • C.ROZ.2710.4.2024.MPS
do góry