Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Administracja rządowa centralna

Dane podstawowe

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Dostosowanie rzędnych wysokościowych stosowanych na obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

 • KZGW/KPC/57/2024
 • 23.08.2024 23:55
 • Usługi

  Udostępnienie pracownikom Zamawiającego min. 4500 a max. 7000 kont do szkolenia w zakresie Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w formie e-learningu wraz z egzaminem końcowym.

 • KZGW/KLL/91/2024
 • Dostawa

  Zakup 4 licencji programu Enterprise Architect wraz z 12 miesięcznym wsparciem w formie subskrypcji.

 • KZGW/KI/142/2024
 • Dostawa

  Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek Canon MF645Cx użytkowanych w KZGW.

 • KZGW/KI/16/2024
 • Usługi

  Obsługa prawna dla PGW WP w związku z bieżącą działalnością Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej

 • KZGW/KW/109/2024
 • 19.07.2024 11:30
 • Usługi

  Rozeznanie rynku - „Rozwój, administrowanie, wsparcie Użytkowników oraz świadczenie usług Helpdesk Informatycznego Systemu Osłony Kraju-ISOK”

 • Rozeznanie rynku
 • 03.07.2024 12:00
 • Dostawa

  Rozeznanie rynku - "Koszty dostawy urządzeń mobilnych typu tablet z etui oraz urządzeń typu powerbank"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Świadczenie usługi telekomunikacji VoIP wraz z dostawą systemu IP PBX oraz świadczeniem usług serwisu

 • KZGW/KI/35/2024
 • Usługi

  Utrzymanie Systemu GeoMelio, tj. systemu do elektronicznego prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z asystą techniczną

 • KZGW/KPZ/13/2024
 • 27.06.2024 08:48
 • Dostawa

  Zakup i przedłużenie subskrypcji oraz usług serwisowych dla urządzeń firmy Palo Alto Networks

 • KZGW/KI/15/2024
 • Dostawa

  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 11 jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w okresie od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 • KZGW/KUE/28/2024
 • Usługi

  Usługi eksperckiego doradztwa prawnego w obszarze IT

 • KZGW/KI/19/2024
 • 27.05.2024 13:26
 • Usługi

  USŁUGA WYKONANIA OPASEK DLA DZIECI NA POTRZEBY PROMOCYJNE I EDUKACYJNE PGW WODY POLSKIE NA ROK 2024 R.

 • KZGW/KCR
 • Usługi

  Przegląd i aktualizacja planu przeciwdziałania skutkom suszy

 • KZGW/KPP/1/2024
 • Usługi

  II aktualizacja zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

 • KZGW/KZW/221/2023
 • Usługi

  USŁUGA WYKONANIA OPASEK DLA DZIECI

 • KZGW/KCR
 • Dostawa

  Dostawa trójnogów bezpieczeństwa wraz z akcesoriami dla jednostek organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

 • KZGW/BHP/329/2023
 • Usługi

  Obsługa w zakresie działań public relations: produkcja spotów telewizyjnych i radiowych oraz zakup powierzchni do publikacji sponsorowanych

 • KZGW/KCM/210/2023
 • Dostawa

  Dostawa energii na potrzeby własne instalacji OZE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z obowiązkiem zakupu energii w nich wytworzonej, usługa bilansowania handlowego i raportowaniem REMIT w 2024r.

 • KZGW/KUE/257/2023
 • Dostawa

  Zakup i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych (gadżetów) oraz elementów wyposażenia stoisk na 2023/2024 r. na potrzeby PGW Wody Polskie, w podziale na części

 • KZGW/KCR/247/2023
 • Usługi

  Usługi poligraficzne i wydawnicze dla jednostek PGW Wody Polskie

 • KZGW/KCR/287/2023
 • Usługi

  Rezerwacja, zakup i dostawy biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie i pośredniczenie w procesie wizowym oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych dla PGW WP, w podziale na części

 • KZGW/KOW/26/2023
 • Usługi

  Działania informacyjno-promocyjne dla projektu Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)

 • KZGW/KIK/129/2023
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiału zarybieniowego do obwodów rybackich wraz z usługą dowozu i zarybieniem

 • KZGW/KHZ/282/2023
 • Usługi

  Obsługa prawna dla PGW WP w związku z bieżącą działalnością Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

 • KZGW/KW/230/2023
 • Usługi

  Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu PGW WP KZGW, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach zabezpieczenia elektronicznego

 • KZGW/KOF/166/2023
 • Dostawa

  Dostawa akcesoriów komputerowych dla PGW WP

  Część
 • KZGW/KI/14/2023
 • Usługi

  Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym

 • KZGW/KPP/40/2023
 • Dostawa

  Prenumerata miesięczników branżowych na rok 2023.

 • KZGW/KCR/7/2023
do góry