Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Kolegialna 4
62-800, Kalisz
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Wycena urządzeń wodnych dla których nie ma możliwości uzyskania z Urzędu Marszałkowskich brakujących dokumentów PT, celem przejęcia przedmiotowych urządzeń na stan ewidencyjny środków trwałych – NW Kępno – ZZ KALISZ

 • PK.ZPU.2711.9.2024
 • 03.07.2024 13:12
 • Usługi

  „Naprawa uszkodzonych punktów monitoringu - Monitoringu Zintegrowanego Systemu Sterowania Urządzeniami Przeciwpowodziowymi na terenie ZZ Kalisz”

 • PK.ZPU.2711.10.2024
 • 28.06.2024 15:36
 • Usługi

  „Dwukrotne malowanie wszystkich elementów metalowych pięciu jazów mechanicznych na cieku Ołobok po ich uprzednim oczyszczeniu, tj. jaz nr 7 w km 4+750, jaz nr 8 w km 6+267, jaz nr 9 w km 7+126, jaz nr 10 w km 8+240, jaz nr 16 w km 9+669, gm. Sieroszewice” - NW Ostrów Wlkp, ZZ Kalisz”

 • PK.ZPU.2711.5.2024
 • 03.07.2024 12:53
do góry