Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Dębem

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Dębem

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe 1
05-140, Serock
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  “Pełnienie nadzoru przyrodniczego do zadania “Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w km 29+300 rzeki Bug w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego””

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  „Pełnienie nadzoru przyrodniczego do zadania “Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w km 00+000 rzeki Bug w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego””

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów serwisowych systemu ASTKZ Stopnia Wodnego Dębe

 • W.ROZ.2711.181.2024
 • Usługi

  Konserwacja sieci radiotelefonicznej na terenie OH Dębe

 • W.ROZ.2711.155.2024
 • Usługi

  Naprawa przepustu wraz z klapą przywałową na wale przeciwpowodziowym w Pułtusku

 • W.ROZ.2711.158.2024
 • Usługi

  Prace naprawcze na Śluzie Nr 1 w Pułtusku

 • Rozeznanie rynku
 • 27.06.2024 12:00
 • Usługi

  Prace naprawcze na śluzach nr 1, 2 oraz 3 w Pułtusku

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  "Wykonanie prac podwodnych na terenie OH Dębe"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych na odcinku rz. Bug w km 12+000 - 42+200

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Prace naprawcze na śluzach nr 1, 2 oraz 3 w Pułtusku

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia zadania pn.: "Konserwacja sieci radiotelefonicznej na terenie OH Dębe"

 • Konsultacje rynkowe
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia pn.: "Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Stopnia Wodnego Dębe"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia zadania pn.:"Prace naprawcze na śluzach nr 1, 2 oraz 3 w Pułtusku"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Oszacownie wartości zamówienia zadania pn.:"Wykonanie prac podwodnych na terenie OH Dębe”.

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia pn.: "Konserwacja 13 urządzeń dźwignicowych zlokalizowanych na obiektach Zarządu Zlewni w Dębem"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pn.: ""

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Remont zestawu pompowego nr 3 w Pompowni nr 1 w miejscowości Pułtusk

 • WA.ROZ.2711.9.2024
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Oszacowanie wartości zamówienia zadania pn.:"Remont zestawu pompowego nr 3 w Pompowni nr 1 w miejscowości Pułtusk"

 • brak numeru
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pod nazwą „Sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. „Wykonanie remontu jazu awaryjnego w Nieporęcie”.

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont zapory bocznej Prut prawostronny”

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Oszacowanie wartości zamówienia dla zadania pn.:"Zaproszenie do oszacowania Remont zestawu pompowego nr 3 oraz przegląd techniczny zestawów pompowych nr 1 i nr 2 w Pompowi nr 1 w miejscowości Pułtusk"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pn.: „Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad rozebraniem żeremia bobrowego na działce nr ew. 103/1 położonej w Pułtusku”

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Stopnia Wodnego Dębe dla realizacji zadania pn. „Ekspertyza ze względu na przekroczenie okresu zakładanej eksploatacji wraz z oceną możliwości dalszej eksploatacji na kolejne 50 lat”

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia - „Wykonanie badań georadarowych dla identyfikacji stanu podłoża pod płytami Stopnia Wodnego w Dębem”.

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Oszacowanie kosztów w zakresie najmu powierzchni magazynowej na potrzeby zorganizowania Archiwum Zakładowego dla Zarządu Zlewni w Warszawie oraz Zarządu Zlewni w Dębem

 • .
do góry