Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Elektronowa 2
03-219, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Interwencyjne usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Nadzoru Wodnego w Grójcu

 • W.ROZ.2711.199.2024
 • 23.08.2024 07:00
 • Usługi

  "Interwencyjne usuwanie Barszczu Sosnowskiego na rzece Molnica w m. Słomczyn"

 • W.ROZ.2711.177.2024
 • 04.07.2024 11:26
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock – etap V”

 • W.ROZ.2710.48.2024/ZZW
 • Usługi

  „Utrzymanie wód cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – Etap I” z podziałem na 14 części

 • W.ROZ.2710.31.2024/ZZW
 • Roboty budowlane

  Remont jazu na rz. Jeziorka w km 33+518 w m. Zawodne

 • W.ROZ.2710.19.2024/ZZW
 • 11.07.2024 14:03
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont wału przeciwpowodziowego rz. Wisły Buraków-Sady na odcinku od km 3+500 do km 14+720 - dokumentacja projektowa”

 • W.ROZ.2710.18.2024/ZZW
 • 21.05.2024 15:13
do góry