Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804, Gdańsk
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla RZGW w Gdańsku

 • G.ROZ.2710.25.2024
 • Dostawa

  „Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z podziałem na części".

 • G.ROZ.2710.24.2024
 • Roboty budowlane

  Remont – odtworzenie wału przeciwpowodziowego przy stacji pomp 31 Gajowiec

 • G.ROZ.2710.26.2024
 • Usługi

  Przeglądy okresowe roczne i pięcioletnie budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu

 • G.ROZ.2710.23.2024
 • 16.10.2024 23:55
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych na potrzeby RZGW w Gdańsku

 • G.ROZ.2710.22.2024
 • Usługi

  Sporządzenie 18 operatów rybackich

 • GD.ROZ.2711.106.2024.22.0
 • 28.06.2024 14:30
 • Dostawa

  „Dostawa środków czystości, chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Gdańsk”

 • G.ROZ.2710.21.2024
 • Usługi

  Konserwacja i utrzymanie cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu

 • G.ROZ.2710.20.2024
 • Dostawa

  Dostawa mebli na potrzeby RZGW w Gdańsku

 • G.ROZ.2710.19.2024
 • Usługi

  „Konserwacja i utrzymanie cieków i kanałów na terenie ZZ Toruń".

 • G.ROZ.2710.14.2024
 • Usługi

  Świadczenie usług serwisowych, przeglądów i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2024-2025

 • G.ROZ.2710.18.2024
 • Usługi

  Konserwacja i utrzymanie cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku

 • G.ROZ.2710.17.2024
 • Usługi

  Konserwacja i utrzymanie cieków i kanałów na terenie ZZ Tczew w podziale na części

 • G.ROZ.2710.15.2024
 • Usługi

  Konserwacja i utrzymanie cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Chojnicach w podziale na części

 • G.ROZ.2710.16.2024
 • 18.08.2024 23:55
 • Roboty budowlane

  Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku

 • G.ROZ.2710.13.2024
 • 11.05.2024 23:55
 • Usługi

  „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie"

 • G.ROZ.2710.10.2024
 • Usługi

  Przeglądy okresowe roczne i pięcioletnie budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie

 • G.ROZ.2710.9.2024
 • 22.07.2024 23:55
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku

 • G.ROZ.2710.7.2024
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu.

 • G.ROZ.2710.8.2024
 • 12.06.2024 15:15
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zbiornik wodny na Potoku Dębica w Elblągu"

 • G.ROZ.2710.6.2024
 • Usługi

  Dokumentacja pn.: Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Szkarpawy, lewego w km 0+000-9+000 gm. Sztutowo i prawego w km 0+000-9+100 gm. Stegna i Nowy Dwór Gdański pow. nowodworski, woj. pomorskie

 • G.ROZ.2710.4.2024
 • Usługi

  Dokumentacja pn.: Przebudowa wału czołowego Zalewu Wiśl. Batorowo km 0+000- 5+050 oraz wału czołowego Zalewu Wiśl. Nowotki km 0+000-3+000 wraz z wałem wstecznym rz. Nogat km 0+000-2+137 gm. Elbląg

 • G.ROZ.2710.3.2024
 • Usługi

  „Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie”

 • G.ROZ.2710.2.2024
 • Roboty budowlane

  Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: "Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej Czersko Polskie”

 • GD.ROZ.2710.55.2023.ZP.TO
 • Dostawa

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby RZGW w roku 2024

 • GD.ROZ.2710.40.2023.ZP.TO
 • Roboty budowlane

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926 w miejscowości Mniszek oraz remont i przebudowę jazu w km 15+432 w miejscowości Mokre”

 • GD.ROZ.2710.63.2023.ZP.JP
 • Dostawa

  Dostawy elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami dla RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2710.54.2023.ZP.LW
 • 08.05.2024 11:48
 • Roboty budowlane

  „Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie: śluza Miejska, jaz Farny, śluza Brdyujście – budowa przepławki dla ryb na rzece Brdzie w m. Bydgoszcz”

 • GD.ROZ.2710.53.2023.ZP.EB
 • Roboty budowlane

  „Zabezpieczenie osuwisk w awanporcie dolnym śluzy Czersko Polskie w Bydgoszczy”

 • GD.ROZ.2710.52.2023.ZP.JP
do góry