Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003, Poznań
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 624 z późn. zm. - art. 220 i 221) dla jeziora Powidzkiego na odcinku obejmującym nieruchomość o nr 160, obręb Giewartów, gmina Ostrowite, , powiat słupecki - etap II".

 • PO.ROZ.281.623.2021
 • Roboty budowlane

  „Remonty budowli na ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

  Część
 • PO.ROZ.2810.47.2021
 • Roboty budowlane

  Poprawienie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żegliny, Myi, Górnianki, Piskary, Liswarty poprzez remont budowli

 • PO.ROZ.2810.46.2021
 • 08.09.2021 12:00
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego wraz z kontrolą pięcioletnią obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Sieradz, NW Wieluń, ZW Poraj

 • PO.ROZ.2810.37.2021
 • 22.11.2021 10:30
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2021 r.– Zarząd Zlewni w Kaliszu

  Część
 • PO.ROZ.2810.40.2021
 • 20.11.2021 23:55
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp

  Część
 • PO.ROZ.2810.45.2021
 • Usługi

  Wymiana oznakowania na nocne na terenie ZZ Koło

 • ROZ.2810.48.2020
 • 26.07.2021 12:00
 • Usługi

  Szkolenie BHP specjalistyczne - Kurs obsługi kosy spalinowej

 • PO.ROZ.281.593.2021
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych związanych z bieżącym wykonywaniem remontów w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez zarządy zlewni RZGW w Poznaniu

  Część
 • ROZ.2810.42.2020
 • Usługi

  Szkolenie specjalistyczne - kurs prawo jazdy kat.B+E

 • PO.ROZ.281.563.2021
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów

 • PO.ROZ.2810.41.2021
 • 08.11.2021 12:00
 • Usługi

  Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5 letnią wałów przeciwpowodziowych i budowli piętrzących na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

  Część
 • PO.ROZ.2810.39.2021
 • 14.11.2021 23:55
 • Usługi

  Szkolenie BHP specjalistyczne

  Część
 • PO.ROZ.281.424-428.2021
 • 21.07.2021 07:44
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych.

  Część
 • PO.ROZ.2810.36.2021
 • 25.10.2021 11:30
 • Usługi

  Szkolenie specjalistyczne - dotacje celowe - rozliczenie i kontrola wydatkowania środków

 • PO.ROZ.281.429.2021
 • 12.07.2021 09:33
 • Usługi

  Szkolenie BHP specjalistyczne - Kurs obsługi kosy spalinowej

 • PO.ROZ.281.423.2021
 • 05.07.2021 23:55
 • Usługi

  Szkolenie z obszaru kontroli zarządczej

  Część
 • PO.ROZ.281.439-443.2021
 • 21.07.2021 12:38
 • Roboty budowlane

  Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański

 • PO.ROZ.2810.33.2021
 • Usługi

  PRZEGLĄD ELEKTROWNI WODNEJ JEZIORSKO W 2021 r. - 2 TURBOZESPOŁY, KAŻDY O MOCY 2MW

 • PO.ROZ.2810.38.2021
 • 07.07.2021 13:36
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania ZZ w Kole w 2021 r.

  Część
 • PO.ROZ.2810.31.2021
 • 11.10.2021 11:30
 • Usługi

  Dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi

 • ROZ.2810.34.2020
 • 20.08.2021 23:55
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

  Część
 • PO.ROZ.2810.30.2021
 • 06.10.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  Remont Jazu Oświęcim w km 121+350 rzeki Prosny (wg MPHP) , w km 131+317 rzeki Prosny (wg ISOK) na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu

 • PO.ROZ.2810.32.2021
 • Roboty budowlane

  Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gmina Pyzdry

 • PO.ROZ.2810.29.2021
 • Usługi

  Naprawa pomp - pompownie NW Kościan

  Część
 • PO.ROZ.2810.35.2021
 • 23.06.2021 14:33
 • Roboty budowlane

  „Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty - Polder Gozdów wraz z Kanałem Ulgi w rejonie miasta Koła, gm. Kościelec, m. Koło, pow. Koło” - Modernizacja wału rzeki Warty na Polderze Gozdów w km 4+770 – 6+956.

 • PO.ROZ.2810.26.2021
 • 09.07.2021 23:55
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz

  Część
 • PO.ROZ.2810.28.2021
 • Roboty budowlane

  Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowa, woj. Śląskie (roboty) Etap 2 – odcinek wału P-II dł. 401 mb, km 0+000 ÷0+401 oraz odcinek wału L-II dł. 150 mb, km 0+000 ÷ 0+150

 • PO.ROZ.2810.27.2021
 • 15.09.2021 11:30
 • Usługi

  Utrzymanie i obsługa urządzeń piętrzących na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Bełchatów, NW Łask, NW Sieradz, NW Wieluń, NW Poddębice

  Część
 • PO.ROZ.2810.25.2021
 • 05.07.2021 08:24
 • Usługi

  Bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp – obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Grodzisk Wlkp

  Część
 • PO.ROZ.2810.22.2021
 • 25.08.2021 23:55
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych Kościańskiego Kanału Obry – Zarząd Zlewni w Poznaniu

  Część
 • PO.ROZ.2810.23.2021
 • Usługi

  Odbudowa zasobów wodnych i poprawa stanu hydrologicznego zlewni rzeki Warcicy, poprzez jej zasilanie wodami rzeki Warty

 • ROZ.2810.21.2021
 • 05.06.2021 23:55
 • Usługi

  Naprawa pomp - pompownie NW Kościan

  Część
 • ROZ.2810.24.2021
 • 29.05.2021 11:00
 • Usługi

  PRZEGLĄD ELEKTROWNI WODNEJ JEZIORSKO W 2021 r. - 2 TURBOZESPOŁY, KAŻDY O MOCY 2MW

 • ROZ.2810.19.2021
 • 25.05.2021 23:55
 • Dostawa

  Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu i Zarządów Zlewni z podziałem na 6 części

  Część
 • PO.ROZ.2810.12.2021
 • 27.07.2021 15:06
 • Dostawa

  Cykliczne dostawy środków sanitarnych wyposażenia łazienek, artykułów chemii gospodarczej i gospodarstwa domowego.

  Część
 • PO.ROZ.2810.16.2021
 • 16.08.2021 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Sieradz, NW Kłobuck, NW Poddębic

  Część
 • PO.ROZ.2810.17.2021
 • 17.06.2021 13:26
 • Dostawa

  Cykliczne dostawy artykułów biurowych

 • PO.ROZ.2810.20.2021
 • 15.06.2021 09:38
 • Roboty budowlane

  Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 - ETAP II, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. Wielkopolskie.

 • ROZ.2810.13.2021
 • 11.08.2021 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Sieradz, NW Łask, NW Zduńska Wola, NW Poddębice

  Część
 • ROZ.2810.10.2021
 • 23.06.2021 09:21
 • Usługi

  „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Radomsko”

  Część
 • PO.ROZ.2810.09.2021
 • 24.06.2021 11:44
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu

  Część
 • ROZ.2810.15.20201
 • 27.07.2021 23:55
 • Usługi

  „Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole”

  Część
 • ROZ.2810.14.2021
 • 14.06.2021 13:48
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp

  Część
 • PO.ROZ.2810.11.2021
 • 25.07.2021 23:55
 • Usługi

  Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Zarządu Zlewni w Sieradzu (36 miesięcy)

  Część
 • ROZ.2810.08.2021
 • 10.06.2021 11:35
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2021 roku – Zarząd Zlewni Kalisz

  Część
 • PO.ROZ.2810.06.2021
 • 19.09.2021 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. – wały – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu

  Część
 • ROZ.2810.07.2021
 • 18.07.2021 12:00
 • Usługi

  Szkolenie elektryczne i energetyczne SEP – Grupa 1 eksploatacja (PO.ROZ.281.65.2021)

 • PO.ROZ.281.65.2021
 • 30.04.2021 14:00
 • Dostawa

  Cykliczne dostawy artykułów biurowych

 • ROZ.2810.138.2020
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj – Dokumentacja projektowa remontu kładek i komunikacji

 • ROZ.2810.125.2020
 • 15.01.2021 15:00
 • Usługi

  „Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 – art. 220 i 221) dla Jeziora Powidzkiego na odcinku obejmującym nieruchomość o nr ewidencyjnym 160, obręb Giewartów, gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.”

 • PO.RUM.2811.862.2020
 • 17.12.2020 08:04
 • Dostawa

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów piętrzących oraz szlaku żeglownego

  Część
 • ROZ.2810.77.2020
 • 19.10.2020 12:30
 • Usługi

  Usługa ochrony mienia i monitorowania sygnałów systemu alarmowego na obiektach zlokalizowanych na terenie działania RZGW w Poznaniu ZZ w Kole

  Część
 • ROZ.2810.70.2020
 • 17.08.2020 12:00
 • Usługi

  Serwis samochodów osobowych i dostawczych na terenie RZGW w Poznaniu – Zarząd Zlewni w Poznaniu

  Część
 • ROZ.2810.56.2020
 • 21.07.2020 12:30
 • Usługi

  Wykonanie okresowych przeglądów wraz z wymianą części oraz napraw samochodów i innych pojazdów służbowych, będących w dyspozycji PGW WP Zarząd Zlewni w Kaliszu

  Część
 • ROZ.2810.51.2020
 • 03.08.2020 13:00
do góry