Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003, Poznań
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Szkolenie - ewidencja księgowa projektów finansowanych z funduszy unijnych - przygotowanie jednostki do realizacji projektu, ewidencja księgowa realizacji projektu i prezentacja w sprawozdawczości budżetowej

 • PO.ROZ.271.612.2023
 • Usługi

  Przegląd Elektrowni Wodnej Jeziorsko w 2023 r. - dwa turbozespoły, każdy o mocy 2 MW

 • PO.ROZ.2710.53.2023
 • 17.10.2023 10:00
 • Roboty budowlane

  Remont jazu Bolesławiec – ZZ Kalisz, NW Kępno

 • PO.ROZ.2710.52.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.51.2023
 • 27.12.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych II w 2023 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.49.2023
 • 24.12.2023 10:00
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzących rz. Flinta Nadzór Wodny Oborniki

 • PO.ROZ.2710.47.2023
 • Dostawa

  „Dostawa oraz najem długoterminowy specjalistycznych jednostek pływających dla ZZ Koło”

 • PO.ROZ.2710.46.2023
 • Dostawa

  Zakup oznakowania pływającego oraz brzegowego wraz z akcesoriami – Zarząd Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.50.2023
 • 10.12.2023 23:55
 • Usługi

  Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

 • PO.ROZ.2710.44.2023
 • Roboty budowlane

  Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego na terenie pompowni w Słońsku

 • PO.ROZ.2710.48.2023
 • Roboty budowlane

  Poprawa dostępności do zasobów wodnych w wybranych obszarach województwa łódzkiego poprzez wykonanie robót naprawczych na jazach – jaz Zagórzyce

 • PO.ROZ.2710.45.2023
 • Usługi

  Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie ZZ Sieradz

 • PO.ROZ.2710.43.2023
 • 22.11.2023 23:55
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek/zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

 • PO.ROZ.2710.41.2023
 • Roboty budowlane

  Remonty jazów i zbiornika wodnego Gołuchów wynikające z decyzji nakazowych na terenie ZZ Kalisz

 • PO.ROZ.2710.42.2023
 • 06.10.2023 10:00
 • Roboty budowlane

  Remont jazów na terenie ZZ Gorzów

 • PO.ROZ.2710.37.2023
 • Dostawa

  Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.39.2023
 • Dostawa

  Dostawa i montaż 2 szt. garaży dla potrzeb Nadzoru Wodnego Oborniki

 • PO.ROZ.2710.38.2023
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzących na terenie NW Gostyń

 • PO.ROZ.2710.40.2023
 • 18.08.2023 10:51
 • Roboty budowlane

  Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego na terenie pompowni w Słońsku

 • PO.ROZ.2710.36.2023
 • 28.07.2023 11:00
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

 • PO.ROZ.2710.32.2023
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem technicznym, remontami pomp na terenie RZGW w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.35.2023
 • 29.06.2023 08:30
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW Poznań

 • PO.ROZ.2710.33.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW Poznań

 • PO.ROZ.2710.34.2023
 • 19.09.2023 23:55
 • Roboty budowlane

  „Poprawa dostępności do zasobów wodnych w wybranych obszarach województwa łódzkiego poprzez wykonanie robót naprawczych na jazach”

 • PO.ROZ.2710.29.2023
 • Usługi

  „Opracowanie, wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW Poznań”

 • PO.ROZ.2710.31.2023
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzących na terenie NW Gostyń i NW Oborniki

 • PO.ROZ.2710.26.2023
 • 28.06.2023 23:55
 • Dostawa

  Zakup oznakowania pływającego oraz brzegowego wraz z akcesoriami

 • PO.ROZ.2710.25.2023
 • 09.09.2023 23:55
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2023 roku – ZZ Kalisz

 • PO.ROZ.2710.30.2023
 • 09.08.2023 10:47
 • Roboty budowlane

  „Zabezpieczenie wyrwy w skarpie Kanału Junikowskiego”

 • PO.ROZ.2710.28.2023
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2023 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2710.27.2023
 • Roboty budowlane

  Naprawa wału Kanału Postomskiego - obiekt Krzeszyce - Czartów w zakresie odbudowy skarpy odwodnej wału oraz likwidacji ubytków w wale - NW Sulęcin

 • PO.ROZ.2710.22.2023
 • Usługi

  „Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

 • PO.ROZ.2710.19.2023
 • Usługi

  Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na terenie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz

 • PO.ROZ.2710.24.2023
 • Roboty budowlane

  Remont jazu rzeka Pogona w km 15+262

 • PO.ROZ.271.204.2023
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rzek na terenie Zarządu Zlewni w Kole

 • PO.ROZ.2710.18.2023
 • 11.07.2023 23:55
 • Dostawa

  „Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych(płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań, w tym jednostek podległych, w podziale na 6 części”

 • PO.ROZ.2710.13.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Radomsko

 • PO.ROZ.2710.15.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Sieradz, NW Łask, NW Zduńska Wola, NW Poddębice

 • PO.ROZ.2710.14.2023
 • 10.07.2023 10:00
 • Roboty budowlane

  „Naprawa 4 szt. wyrw w brzegach rzeki Warty na terenie gm. Santok”

 • PO.ROZ.2710.17.2023
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Kalisz

 • PO.ROZ.2710.16.2023
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

 • PO.ROZ.2710.08.2023
 • Usługi

  Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie ZZ Sieradz

 • PO.ROZ.2710.05.2023
 • Roboty budowlane

  „Remont oświetlenia zapory czołowej km 0+000 ÷ 2+730 zbiornika wodnego Jeziorsko - wykonanie robót”

 • PO.ROZ.2710.07.2023
 • Usługi

  Bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp – obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Grodzisk Wlkp.

 • PO.ROZ.2710.02.2023
 • Dostawa

  Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych

 • PO.ROZ.2810.82.2022
 • Dostawa

  „Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla RZGW Poznań”

 • PO.ROZ.2810.74.2022
 • Dostawa

  Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom PGW WP z podziałem na 12 części

 • PO.ROZ.2810.75.2022
 • Usługi

  „Wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów piętrzących oraz dokumentacja remontowa na terenie ZZ Kalisz”

 • PO.ROZ.2810.68.2022
 • Usługi

  Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej” – wykonanie dokumentacji projektowej

 • PO.ROZ.2810.62.2022
 • Roboty budowlane

  „Remont budowli na ciekach oraz zbiornikach wodnych na terenie ZZ Kalisz”

 • PO.ROZ.2810.63.2022
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 r.II – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2810.64.2022
 • Usługi

  Przegląd elektrowni wodnej Jeziorsko w 2022 r. - 2 turbozespoły, każdy o mocy 2MW

 • PO.ROZ.2810.61.2022
 • Usługi

  Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla inwestycji na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

 • PO.ROZ.2810.59.2022
 • Roboty budowlane

  Remont budowli hydrotechnicznych oraz umocnień betonowych skarp na terenie ZZ Koło

 • PO.ROZ.2810.50.2022
 • Usługi

  Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni Koło

 • PO.ROZ.2810.55.2022
 • Usługi

  „Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji do inwestycji na terenie RZGW Poznań (podział na części) ”

 • PO.ROZ.2810.44.2022
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, artykułów spożywczych okolicznościowych na potrzeby RZGW w Poznaniu

 • PO.ROZ.2810.30.2022
 • Usługi

  Odprowadzenie wody z polderu Teleszyna

 • PO.ROZ.2810.47.2022
 • Dostawa

  „Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2810.37.2022
 • Roboty budowlane

  „Remonty realizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenie ZZ w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2810.38.2022
 • Usługi

  „Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na ternie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz”

 • PO.ROZ.2810.32.2022
 • Roboty budowlane

  Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – „Rozbiórka budynków na dz. 1442, obr. Wielowieś, gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie na terenie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą”

 • PO.ROZ.2810.22.2022
 • Roboty budowlane

  Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. Wielkopolskie

 • PO.ROZ.2810.18.2022
 • Usługi

  „Bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp – obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Grodzisk Wlkp.”

 • PO.ROZ.2810.28.2022
 • Usługi

  „Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Kalisz w 2022 roku”

 • PO.ROZ.2810.23.2022
 • Usługi

  „Wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2022 roku – Zarząd Zlewni Kalisz”

 • PO.ROZ.2810.19.2022
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 – obiekty nadzorów wodnych – ZZ w Poznaniu

 • PO.ROZ.2810.13.2022
 • Usługi

  „Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

 • PO.ROZ.2810.16.2022
 • Usługi

  Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole

 • PO.ROZ.2810.12.2022
 • Roboty budowlane

  Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gmina Pyzdry

 • PO.ROZ.2810.04.2022
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzącej (śluzy wałowej) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni Raczej Strugi

 • PO.ROZ.2810.80.2021
 • Dostawa

  „Dostawa posiłków regeneracyjnych na lata 2021-2022”

 • PO.ROZ.2810.93.2021
 • Usługi

  „Usuwanie zatorów, drzew powalonych przez bobry i wiatrołomów, wycinka drzew, na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu”

 • PO.ROZ.2810.90.2021
 • Usługi

  Udrożnienie cieków na terenie ZZ Koło

 • PO.ROZ.2810.82.2021
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2810.81.2021
 • Usługi

  „Usługa sprzątania w pomieszczeniach biurowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Kaliszu oraz podległych nadzorach wodnych na okres 36 miesięcy.”

 • PO.ROZ.2810.77.2021
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udrożnieniowe rzek na terenie działania ZZ w Sieradzu – etap I

 • PO.ROZ.2810.60.2021
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. (3) – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2810.58.2021
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzących w celu zwiększenia zdolności retencyjnej na terenie ZZ Koło

 • PO.ROZ.2810.54.2021
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. – wały Kościańskiego Kanału Obry –Zarząd Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2810.56.2021
 • Usługi

  „Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla obiektów hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu”

 • PO.ROZ.2810.51.2021
 • Roboty budowlane

  „Remonty budowli na ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

  Część
 • PO.ROZ.2810.47.2021
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp

  Część
 • PO.ROZ.2810.45.2021
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych związanych z bieżącym wykonywaniem remontów w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez zarządy zlewni RZGW w Poznaniu

  Część
 • ROZ.2810.42.2020
 • Roboty budowlane

  Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański

 • PO.ROZ.2810.33.2021
 • Roboty budowlane

  Remont Jazu Oświęcim w km 121+350 rzeki Prosny (wg MPHP) , w km 131+317 rzeki Prosny (wg ISOK) na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu

 • PO.ROZ.2810.32.2021
 • Roboty budowlane

  Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gmina Pyzdry

 • PO.ROZ.2810.29.2021
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz

  Część
 • PO.ROZ.2810.28.2021
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych Kościańskiego Kanału Obry – Zarząd Zlewni w Poznaniu

  Część
 • PO.ROZ.2810.23.2021
do góry