Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950, Wrocław
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm Walim.

 • WR.ROZ.2710.18.2023
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Zgorzelcu

  Część
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • Roboty budowlane

  Naprawa zasuw na wrotach śluzy Mieszczańskiej

 • WR.ROZ.2711.65.2023
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania budowli na terenie Nadzoru Wodnego w Sławie (68 szt.)

 • WR.ROZ.2710.12.2023
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

 • WR.ROZ.2710.11.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

  Część
 • WR.ROZ.2710.9.2023
 • Usługi

  Całoroczne usuwanie tam bobrowych i zatorów

 • WR.ROZ.2710.3.2023
 • Usługi

  „Utrzymanie i dozór przepompowni w Pomianowie Dolnym, Starym Paczkowie oraz Zbiornika Nowaki „

  Część
 • WR.ROZ.2710.5.2023
 • Usługi

  Przeglądy urządzeń dźwigowych (3 części)

 • WR.ROZ.2710.7.2023
 • Dostawa

  „Dostawa nowych klimatyzatorów przenośnych - 6 szt.”

 • WR.ROZ.2710.8.2023
 • 01.03.2023 13:09
 • Roboty budowlane

  Naprawa zasuw na wrotach dolnych śluzy Mieszczańskiej

 • WR.ROZ.2711.16.2023
 • 27.02.2023 13:49
 • Roboty budowlane

  Wymiana uszczelnień na wrotach śluzy pociągowej SW Brzeg wraz z fragmentarycznym remontem peronu śluzy

 • WR.ROZ.2710.2.2023
 • 09.03.2023 13:09
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego hydrozespołu nr 2 w EW Topola wraz z czynnościami serwisowymi

 • WR.ROZ.2710.4.2023
 • 16.02.2023 14:25
 • Usługi

  „Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni w Lesznie” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie

  Część
 • WR.ROZ.2710.1.2023
 • 01.03.2023 13:16
 • Roboty budowlane

  „Remont drenażu zapory zbiornika wodnego Witoszówka II” W formule „Zaprojektuj i wybuduj”

 • WR.ROZ.2810.138.2022
 • 19.01.2023 15:20
 • Usługi

  Usługi łączności internetowej na obiektach hydrotechnicznych – Zbiornik Sosnówka, teren RZGW we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2810.143.2022
 • 20.02.2023 14:00
 • Roboty budowlane

  Remont trzech pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników JRP OPDOW dla realizacji OPDOW

 • WR.ROZ.2810.141.2022
 • 30.01.2023 11:16
 • Usługi

  Usługa ochrony osób, mienia i budynków na potrzeby PGW WP RZGW Wrocław i ZZ Wrocław

 • WR.ROZ.2810.139.2022
 • Usługi

  Usługa mycia zewnętrznego samochodów służbowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2811.621.2022
 • Usługi

  Rzeka Cicha Woda - prace udrożnieniowe, gm. Wądroże Wielkie, Udanin, Ruja

 • WR.ROZ.2811.574.2022
 • Roboty budowlane

  Zabudowa dwóch wyrw brzegowych wraz z udrożnieniem koryta - rzeka Mora KM 0+000 - 0+200

 • WR.ROZ.2810.88.2022
 • Dostawa

  Dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2810.134.2022
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy – etap II”

 • WR.ROZ.2810132.2022
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wierzbiak – odbudowa jazu w km 29+600 w m. Skała, gm. Wądroże Wielkie”

 • WR.ROZ.2810.133.2022
 • Dostawa

  Dostawa traktorków ogrodowych - kosiarek samojezdnych z osprzętem na potrzeby RZGW we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2810.129.2022
 • 10.01.2023 10:30
 • Roboty budowlane

  Remont dachów budynków RZGW we Wrocławiu (2 części)

 • WR.ROZ.2810.125.2022
 • Usługi

  Usunięcie drzew na obszarze działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2810.121.2022
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Średzka Woda - modernizacja wałów przeciwpowodziowych, gmina Środa Śląska”

 • WR.ROZ.2810.114.2022
 • Roboty budowlane

  Remont rozdzielni elektrycznej nN wraz z instalacją elektryczną w budynku biurowym RZGW we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34

 • WR.ROZ.2811.495.2022
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa jazu na rzece Lubsza w km 25+125 wraz z odbudową cieku Młynówka Mierków na długość 2,000 km”

 • WR.ROZ.2810.96.2022
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego zamknięć na zb. Mietków, branża mechaniczna, budowlana, hydrauliczna, elektryczna - ekspertyza techniczna

 • WR.ROZ.2810.40.2022
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego Żagań

  Część
 • WR.ROZ.2810.44.2022
 • Usługi

  Konserwacja urządzeń dźwigowych w okresie dwóch lat tj. 2022-2024 w Zarządzie Zlewni Wrocław

 • WR.ROZ.2810.58.2022
 • Usługi

  Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2810.45.2022
 • Usługi

  Nadzór inwestorski inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15

 • WR.ROZ.2810.55.2022
 • Usługi

  Przepompownia Nosocice - montaż kabli do pomp wraz z naprawą instalacji sterującej - NW Głogów

 • WR.ROZ.2811.253.2022
 • Usługi

  Nadzór autorski związany z realizacją zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15

 • WR.ROZ.2810.54.2022
 • Roboty budowlane

  „ Remont wału Gubin-Sękowice Etap 1”

 • WR.ROZ.2810.41.2022
 • 02.01.2023 08:45
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Nysie – Dwukrotne koszenie traw i porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kłodzku

 • WR.ROZ.2810.51.2022
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane związane z utrzymaniem rzek i cieków i budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Zgorzelec Nadzór Wodny Zgorzelec ”

  Część
 • WR.ROZ.2810.37.2022
 • 02.01.2023 08:36
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane związane z utrzymaniem rzek i cieków i budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Zgorzelec Nadzór Wodny w Lubsku ”

  Część
 • WR.ROZ.2810.35.2022
 • 02.01.2023 08:38
 • Roboty budowlane

  Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Ząbkowicach Śląskich w zakresie 5 części

 • WR.ROZ.2810.27.2022
 • Roboty budowlane

  "Remont dachu w budynku mieszkalnym - Stopień Wodny Ratowice"

 • WR.ROZ.2810.24.2022
 • Roboty budowlane

  Naprawa wału p.powodziowego rz. Odry Domaszków - Tarchalice

 • Wr.ROZ.2810.126.2021
 • Usługi

  Usuwanie drzew z terenu Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

  Część
 • WR.ROZ.2810.67.2021
 • Usługi

  Zabudowa regulacyjna rzeki Strzegomka w m. Stare Bogaczowice" - studium terenowe potrzeb remontu i modernizacji zabudowy regulacyjnej koryta rzeki

 • WR.ROZ.2810.60.2021
 • Usługi

  Rzeka Zielona – konserwacja cieku, m. Wrocław, gm. Siechnice

 • WR.ROZ.2810.50.2021
 • Usługi

  Wynajem kontenerów wraz wywozem i utylizacja niesegregowanych odpadów

 • WR.ROZ.2811.333.2021
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Legnicy (8 części)

 • WR.ROZ.2810.29.2021
 • Usługi

  usługa dostawy łączy światłowodowych i dostępu do internetu dla wrocławskich biur oraz stopni wodnych

 • WR.ROz.2811.351.2021
 • Usługi

  Konserwacja i Przegląd Stałego Urządzenia Gaśniczego w serwerowni z generatorem gaszącym aerozolu typ: GGA-35ST wraz z Centralą gaszenia IGNIS 1520M w serwerowni przy Wyb. Wyspiańskiego 39 we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu, ZZ Wrocław

 • WR.ROZ.2811.284.2021
 • Usługi

  Przegląd, konserwacja systemów sygnalizacji pożarów oraz systemów oddymiania znajdujących się na stanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2811.78.2021
 • Usługi

  Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z jednostkami terenowymi na okres 36 miesięcy

 • WR.ROZ.2810.155.2020
do góry