Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oglaszajacy/20,Zarzad-Zlewni-w-Inowroclawiu.html
2024-02-23, 07:22

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Królowej Jadwigi 20
88-100, Inowrocław
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Usługi

    Remont jazu Klawek w formule zaprojektuj i wybuduj - Nadzór Inwestorski

  • DI.ZPU.1.2711.1.2024