Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Katowicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127, Katowice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) potoku Zagórskiego w km 0+400-1+600 i 2+300-3+300 w m. Sosnowiec, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 2,200 km)

 • GL.ROZ.2711.358.2023.30E
 • Dostawa

  Elektronarzędzia oraz narzędzia spalinowe wraz z akcesoriami – RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2710.56.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy pociągowej Zawada na rzece Odrze w km 174,8 - Etap I - Remont ściany skarpowej i dna komory śluzy pociągowej

 • GL.ROZ.2710.64.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe cieków będących w administracji Nadzoru Wodnego w Gliwicach i Raciborzu

  Część
 • GL.ROZ.2710.50.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2710.48.2023.EWK
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót - zabezpieczenie osuwiska na zaporze prawobrzeżnej zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny w km 0+178 do 0+420

 • GL.ROZ.2710.67.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie remontu umocnień lewego brzegu rzeki Opawica w km 10+872 – 11+017 w m. Opawica, gmina Głubczyce

 • GL.ROZ.2710.68.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie prac utrzymaniowych na rzece Mleczna w km 14+500 – 21+800 w m. Katowice, gm. Katowice (rozmiar rzeczowy: 7,300 km)

 • GL.ROZ.2710.69.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Rawy w km 8+620 – 12+900 (ul. Sokolska do ul. Gałeczki) na terenie m. Katowice

 • GL.ROZ.2710.66.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie potoku Krzywa w km 0+170-0+840 w m. Bielsko-Biała gm. Bielsko-Biała (rozmiar rzeczowy 0,670 km)

 • GL.ROZ.2710.53.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót związanych z wymianą kostki brukowej oraz z realizacją robót towarzyszących zlokalizowanych w Wisła Czarne osiedle Noclegi 1

 • GL.ROZ.2711.276.2023.30E
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych/cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzorów Wodnych Skoczów i Katowice

  Część
 • GL.ROZ.2710.60.2023.MPS
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji na wykonanie prac utrzymaniowych-rz.Pszczynka, km 16+700-17+335,17+955-18+270, m.Pszczyna, rozm.rzecz.0,950 km, w związku z odcinkiem objętym nadzorem konserwatora zabytków

 • GL.ROZ.2711.251.2023.30E
 • 29.08.2023 14:24
 • Usługi

  Odcinkowa konserwacja cieku Bielszowickiego w km 0+000 – 13+000, m. Zabrze i Ruda Śląska

 • GL.ROZ.2710.54.2023.MPS
 • 18.08.2023 09:30
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie uszczelniania oraz odtworzenia właściwej geometrii prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Krapkowice - Otmęt, decyzja nakazowa 243/2021

 • GL.ROZ.2710.52.2023.MPS
 • Usługi

  PKZW – Prace utrzymaniowe wraz z remontem zastawek na ciekach będących w administracji ZZ Opole

  Część
 • GL.ROZ.2710.44.2023.MPS
 • Usługi

  Wycinka, pielegnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

 • GL.ROZ.2710.28.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie

  Część
 • GL.ROZ.2710.13.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Remont żłobu w km 1+470-1+910 potoku Straconka w m. Bielsko-Biała gm. Bielsko-Biała (rozmiar rzeczowy 0,440 km)

 • GL.ROZ.2710.40.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Katowicach

  Część
 • GL.ROZ.2710.21.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na łącznej dł. 9,025 km m. Drogomyśl, Ochaby, Kiczyce, Skoczów, Harbutowice gm. Strumień, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,025 km)

 • GL.ROZ.2710.34.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu

  Część
 • GL.ROZ.2710.6.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki w km 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,199 km)

 • GL.ROZ.2710.33.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i obiektach hydrotechnicznych w Zarządzie Zlewni Katowice, na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu

  Część
 • GL.ROZ.2710.32.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Katowicach

  Część
 • GL.ROZ.2710.19.2023.MPS
 • 04.08.2023 07:28
 • Roboty budowlane

  Remont zapory przeciwrumowiskowej w km 0+300 na potoku Rzeczyca w m. Cisownica, gm. Goleszów, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 • GL.ROZ.2710.18.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku - Białej

  Część
 • GL.ROZ.2710.14.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu

  Część
 • GL.ROZ.2710.15.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu

  Część
 • GL.ROZ.2710.5.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych/cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie

  Część
 • GL.ROZ.2710.8.2023.MPS
 • Usługi

  „Usługa prania pościeli na potrzeby pokoi gościnnych obiektów znajdujących się w miejscowościach: Wisła Czarne, Pławniowice, Turawa.”

  Część
 • GL.ROZ.2711.25.2023.30E
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rz. Białej Przemszy na łącznej dł. 7,488 km, w m. Sosnowiec, Jaworzno

 • GL.ROZ.2810.85.2022.MPS
 • Usługi

  Wykonanie prac utrzymaniowych budynków, elementów oraz terenów przepompowni Kaniów i Jawiszowice w Zarządzie Zlewni Katowice: I. Prace utrzymaniowe budynku, elementów oraz terenu przepompowni Jawiszowice, z podziałem na części:

  Część
 • GL.ROZ.2811.276.2022.30E
 • Dostawa

  Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach prac utrzymaniowych prowadzonych na ciekach na terenie Nadzoru Wodnego w Bielsku – Białej, zmagazynowanego na placu działki 44/16 w Bielsku-Białej przy ul. Kwiatkowskiego.

 • GL.ZPU.2.2811.1.2022.BB
 • Roboty budowlane

  Usuwanie nor zwierzęcych na terenie działania NW w Bielsku Białej

 • GL.ROZ.2811.233.2022.30E
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych w korytach cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach - obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej

  Część
 • GL.ROZ.2810.13.2022.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Goławiecki w km 4+680 - 9+175 w m. Lędziny, Chełm Śląski, gm. Lędziny, Chełm Śląski (rozmiar rzeczowy: 4,495 km)

 • GL.ROZ.2811.195.2021.30E
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Ławecki w km 0+000 - 2+950 w m. Tychy, Lędziny, Mysłowice, gm. Tychy, Lędziny, Mysłowice (rozmiar rzeczowy: 2,95 km)

 • GL.ROZ.2811.196.2021.30E
do góry