Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Administracja rządowa centralna

Dane podstawowe

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Usługa produkcji i dostawa broszur na potrzeby PGW Wody Polskie

 • KZGW/KCR/366/2022
 • Dostawa

  Zakup aktualizacji subskrypcji programu SpamTitan Cluster Appliance 5000 na 1 rok.

 • KZGW/KI/286/2022
 • 25.11.2022 08:00
 • Usługi

  Usługa Centralnego Wydruku wraz z najmem urządzeń wielofunkcyjnych na 48 miesięcy dla KZGW

 • KZGW/KI/36/2022
 • Dostawa

  Dostawa pakietów oprogramowania systemowego, serwerowego, użytkowego oraz zasobów chmury obliczeniowej

 • KZGW/KI/293/2022
 • Dostawa

  Zakup i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych (gadżetów) oraz elementów wyposażenia stoisk piknikowych na 2022/2023 r. na potrzeby PGW Wody Polskie, w podziale na części

 • KZGW/KC/257/2022
 • Usługi

  Promocja w mediach społecznościowych projektu Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)

 • KZGW/KIK/299/2022
 • 01.12.2022 14:37
 • Dostawa

  Dostawa energii na potrzeby własne instalacji OZE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z obowiązkiem zakupu energii w nich wytworzonej, usługa bilansowania handlowego i raportowaniem REMIT

 • KZGW/KUE/224/2022
 • Dostawa

  Długoterminowy najem wraz z obsługą serwisową i ubezpieczeniową fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy „D” grupa podstawowa, według klasyfikacji SAMAR W.02 z 2021 r. na okres 36 miesięcy – 3 samochody z silnikami benzynowymi (część pierwsza)

 • KZGW/KOT/291/2022
 • 28.11.2022 09:25
 • Usługi

  Obsługa prawna dla PGW WP w związku z bieżącą działalnością Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

 • KZGW/KW/270/2022
 • Dostawa

  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 11 jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2023 r.

 • KZGW/KUE/282/2022
 • 31.10.2022 12:00
 • Usługi

  Usługa produkcji i dostawa druków poligraficznych, w tym kalendarzy na 2023 r. na potrzeby PGW Wody Polskie.

  Część
 • KZGW/KCR/228/2022
 • 28.11.2022 14:09
 • Usługi

  Opracowanie poradnika w zakresie identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych

 • KZGW/KPP/176/2022
 • Dostawa

  Dostawa 80 kompletów (lewe + prawe) przedłużonych lusterek do pojazdów Ford Transit 2021r. typu DOKA

  Część
 • KZGW/KOT/184/2022
 • Usługi

  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • KZGW/KFF/67/2022
 • Usługi

  Przygotowanie, organizację i obsługę konferencji pt. „Kongres Wodny” we Wrocławiu w dniu 25 października 2022 roku

 • KZGW/KC/186/2022
 • 06.10.2022 11:57
 • Dostawa

  Dostawa 112 regałów archiwizacyjnych na potrzeby KZGW w Warszawie, wraz z rozmieszczeniem w miejscu dostawy i montażem

 • KZGW/KOW/151/2022
 • Usługi

  Metodyka wyznaczania jezior do objęcia obszarem ochronnym zbiorników wód śródlądowych

 • KZGW/KZP/154/2022
 • Dostawa

  Zakup akcesoriów komputerowych dla PGW WP

  Część
 • KZGW/KI/57/2022
 • Dostawa

  Dostawa wraz z dowozem do obwodów rybackich narybku podchowanego węgorza europejskiego o masie od 5 do 20g/szt. oraz zarybienie realizowana na potrzeby PGW Wody Polskie

  Część
 • KZGW/KHZ/139/2022
 • Usługi

  Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu PGW WP, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach zabezpieczenia elektronicznego w okresie 10 miesięcy

 • KZGW/KOD/40/2022
 • Usługi

  Opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego – PLC-8

 • KZGW/KZP/116/2022
 • 06.10.2022 09:33
 • Usługi

  Obsługa prawna dla PGW WP w związku z bieżącą działalnością Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

 • KZGW/KW/75/2022
 • 06.10.2022 11:47
 • Dostawa

  Wyposażenie sal konferencyjnych w siedzibie PGW WP KZGW przy ul. Żelaznej 59a w Warszawie

 • KZGW/KI/33/2022
 • Usługi

  Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – część 2”

 • KZGW/KPP/29/2022
 • Dostawa

  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych Elektrowni Wodnej Malczyce z obowiązkiem zakupu wytworzonej w niej energii, usługą bilansowania handlowego i raportowaniem REMIT

 • KZGW/KUE/16/2022
 • Dostawa

  Dostawa wyposażenia specjalistycznego (mebli do specjalnego zastosowania – regały archiwalne, meble warsztatowe, kasy pancerne, sejfy) na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • KZGW/KOW/247/2021
 • Dostawa

  Sukcesywne wykonywanie i dostawa pieczątek, stempli, gumek do pieczątek, wizytówek oraz materiałów eksploatacyjnych do pieczątek dla PGW WP KZGW w okresie 12 miesięcy

 • KZGW/KOR/334/2021
 • Dostawa

  zakup licencji oprogramowania antywirusowego

 • KZGW/KI/214/2021
 • Usługi

  Świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej

 • KZGW/KR/249/2021
 • Dostawa

  Zakup telewizorów

 • KZGW/KI/217/2021
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • KZGW/KOW186/2021
 • Usługi

  Opracowanie księgi brandingu PGW Wody Polskie oraz wizualizacji projektu Aktywni Błękitni

 • KZGW/KCP/147/2021
 • Usługi

  Wsparcie w zakresie opracowania elementów oceny wniosków o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz obsługi postępowań administracyjnych

 • KZGW/KZ/114/2021
 • Usługi

  Wykonanie usługi tłumaczeniowej komunikatów nawigacyjnych i informacji żeglugowych

 • KZGW/KPŚ/88/2021
 • Dostawa

  Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 • KZGW/KOA/81/2021
 • Usługi

  Rezerwacja, zakup biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja, zakup miejsc hotelowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi

 • KZGW/KOA/56/2021
 • Usługi

  Rezerwacja, zakup, dostawy biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, pośrednictwo w uzyskiwaniu wiz oraz rezerwacja, zakup miejsc hotelowych dla PGWWP

 • KZGW/KOA/328/2020
 • Dostawa

  Dostawa akcesoriów komputerowych do PGW WP

 • KZGW/KIT/238/2020
 • Dostawa

  Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju

 • KZGW/KGF/133/2020
 • Dostawa

  Dostawa ciągników górskich do PGW WP w podziale na VI części

  Część
 • KZGW/KP/220/2020
do góry