Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Administracja rządowa centralna

Dane podstawowe

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 11 jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 • KZGW/KUE/254/2023
 • Dostawa

  Zakup i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych (gadżetów) oraz elementów wyposażenia stoisk na 2023/2024 r. na potrzeby PGW Wody Polskie, w podziale na części

 • KZGW/KCR/247/2023
 • Usługi

  Usługi poligraficzne i wydawnicze dla jednostek PGW Wody Polskie

 • KZGW/KCR/287/2023
 • Dostawa

  Dostawa 106 regałów archiwizacyjnych na potrzeby KZGW w Warszawie, wraz z rozmieszczeniem w miejscu dostawy i montażem

 • KZGW/KOC/246/2023
 • Usługi

  Rezerwacja, zakup i dostawy biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie i pośredniczenie w procesie wizowym oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych dla PGW WP, w podziale na części

 • KZGW/KOW/26/2023
 • Usługi

  Usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowo-prawnego

 • KZGW/KPP/105/2023
 • 31.08.2023 12:00
 • Usługi

  Działania informacyjno-promocyjne dla projektu Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)

 • KZGW/KIK/129/2023
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiału zarybieniowego do obwodów rybackich wraz z usługą dowozu i zarybieniem

 • KZGW/KHZ/282/2023
 • Usługi

  Obsługa prawna dla PGW WP w związku z bieżącą działalnością Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

 • KZGW/KW/230/2023
 • Usługi

  Szkolenie Biologiczne elementy jakości w procedurze oceny stanu jednolitych części wód

 • KZGW/KLL/231/2023
 • 31.08.2023 18:00
 • Usługi

  Przegląd i aktualizacja planu przeciwdziałania skutkom suszy

 • KZGW/KPP/77/2023
 • Usługi

  Opracowanie planów utrzymania wód wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 • KZGW/KPU/157/2023
 • Dostawa

  Dostawa aparatów telefonicznych wraz ze świadczeniem usług w zakresie telefonii GSM dla jednostek organizacyjnych PGW WP na okres 36 miesięcy

 • KZGW/KI/207/2023
 • Usługi

  Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu PGW WP KZGW, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach zabezpieczenia elektronicznego

 • KZGW/KOF/166/2023
 • Usługi

  „Kompleksowa organizacja 7 pikników PGW Wody Polskie promujących rybactwo, programy Nasze Łowiska i Opłata Krajowa wraz z przeprowadzeniem działań promocyjno-informacyjnych”

 • KZGW/KCR/187/2023
 • Usługi

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym – ETAP 1

  Część
 • KZGW/KPP/122/2023
 • Dostawa

  Dostawa akcesoriów komputerowych dla PGW WP

  Część
 • KZGW/KI/14/2023
 • Usługi

  Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym

 • KZGW/KPP/40/2023
 • Dostawa

  Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

 • KZGW/KOR/33/2023
 • 13.07.2023 15:23
 • Dostawa

  Prenumerata miesięczników branżowych na rok 2023.

 • KZGW/KCR/7/2023
 • Usługi

  Wykonanie usługi tłumaczeniowej komunikatów nawigacyjnych i informacji żeglugowych w 2023 r.

 • KZGW/KPŚ/2/2023
 • Dostawa

  Dostarczenie i udzielenie licencji na system finansowo-księgowy z elementami zarządzania dla PGW WP wraz z świadczeniem serwisu utrzymaniowego oraz usług rozwoju

 • KZGW/KFF/323/2022
 • Usługi

  Usługa Centralnego Wydruku wraz z najmem urządzeń wielofunkcyjnych na 48 miesięcy dla KZGW

 • KZGW/KI/36/2022
 • Dostawa

  Dostawa pakietów oprogramowania systemowego, serwerowego, użytkowego oraz zasobów chmury obliczeniowej

 • KZGW/KI/293/2022
 • Dostawa

  Zakup i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych (gadżetów) oraz elementów wyposażenia stoisk piknikowych na 2022/2023 r. na potrzeby PGW Wody Polskie, w podziale na części

 • KZGW/KC/257/2022
 • Dostawa

  Dostawa energii na potrzeby własne instalacji OZE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z obowiązkiem zakupu energii w nich wytworzonej, usługa bilansowania handlowego i raportowaniem REMIT

 • KZGW/KUE/224/2022
 • Usługi

  Opracowanie poradnika w zakresie identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych

 • KZGW/KPP/176/2022
 • Dostawa

  Dostawa 80 kompletów (lewe + prawe) przedłużonych lusterek do pojazdów Ford Transit 2021r. typu DOKA

  Część
 • KZGW/KOT/184/2022
 • Usługi

  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • KZGW/KFF/67/2022
 • Dostawa

  Dostawa 112 regałów archiwizacyjnych na potrzeby KZGW w Warszawie, wraz z rozmieszczeniem w miejscu dostawy i montażem

 • KZGW/KOW/151/2022
 • Usługi

  Metodyka wyznaczania jezior do objęcia obszarem ochronnym zbiorników wód śródlądowych

 • KZGW/KZP/154/2022
 • Dostawa

  Zakup akcesoriów komputerowych dla PGW WP

  Część
 • KZGW/KI/57/2022
 • Dostawa

  Dostawa wraz z dowozem do obwodów rybackich narybku podchowanego węgorza europejskiego o masie od 5 do 20g/szt. oraz zarybienie realizowana na potrzeby PGW Wody Polskie

  Część
 • KZGW/KHZ/139/2022
 • Usługi

  Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu PGW WP, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach zabezpieczenia elektronicznego w okresie 10 miesięcy

 • KZGW/KOD/40/2022
 • Dostawa

  Wyposażenie sal konferencyjnych w siedzibie PGW WP KZGW przy ul. Żelaznej 59a w Warszawie

 • KZGW/KI/33/2022
 • Dostawa

  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych Elektrowni Wodnej Malczyce z obowiązkiem zakupu wytworzonej w niej energii, usługą bilansowania handlowego i raportowaniem REMIT

 • KZGW/KUE/16/2022
 • Dostawa

  Dostawa wyposażenia specjalistycznego (mebli do specjalnego zastosowania – regały archiwalne, meble warsztatowe, kasy pancerne, sejfy) na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • KZGW/KOW/247/2021
 • Dostawa

  Sukcesywne wykonywanie i dostawa pieczątek, stempli, gumek do pieczątek, wizytówek oraz materiałów eksploatacyjnych do pieczątek dla PGW WP KZGW w okresie 12 miesięcy

 • KZGW/KOR/334/2021
 • Dostawa

  zakup licencji oprogramowania antywirusowego

 • KZGW/KI/214/2021
 • Usługi

  Świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej

 • KZGW/KR/249/2021
 • Dostawa

  Zakup telewizorów

 • KZGW/KI/217/2021
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • KZGW/KOW186/2021
 • Usługi

  Opracowanie księgi brandingu PGW Wody Polskie oraz wizualizacji projektu Aktywni Błękitni

 • KZGW/KCP/147/2021
 • Usługi

  Wsparcie w zakresie opracowania elementów oceny wniosków o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz obsługi postępowań administracyjnych

 • KZGW/KZ/114/2021
 • Usługi

  Wykonanie usługi tłumaczeniowej komunikatów nawigacyjnych i informacji żeglugowych

 • KZGW/KPŚ/88/2021
 • Dostawa

  Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 • KZGW/KOA/81/2021
 • Usługi

  Rezerwacja, zakup biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja, zakup miejsc hotelowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi

 • KZGW/KOA/56/2021
 • Usługi

  Rezerwacja, zakup, dostawy biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, pośrednictwo w uzyskiwaniu wiz oraz rezerwacja, zakup miejsc hotelowych dla PGWWP

 • KZGW/KOA/328/2020
 • Dostawa

  Dostawa akcesoriów komputerowych do PGW WP

 • KZGW/KIT/238/2020
 • Dostawa

  Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju

 • KZGW/KGF/133/2020
 • Dostawa

  Dostawa ciągników górskich do PGW WP w podziale na VI części

  Część
 • KZGW/KP/220/2020
do góry