Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oglaszajacy/3,Krajowy-Zarzad-Gospodarki-Wodnej.html
2022-08-08, 12:19

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Administracja rządowa centralna

Dane podstawowe

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 11 jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2023 r.

 • KZGW/KUE/146/2022
 • Dostawa

  Dostawa 112 regałów archiwizacyjnych na potrzeby KZGW w Warszawie, wraz z rozmieszczeniem w miejscu dostawy i montażem

 • KZGW/KOW/151/2022
 • Usługi

  Metodyka wyznaczania jezior do objęcia obszarem ochronnym zbiorników wód śródlądowych

 • KZGW/KZP/154/2022
 • Dostawa

  Zakup akcesoriów komputerowych dla PGW WP

  Część
 • KZGW/KI/57/2022
 • Dostawa

  Dostawa wraz z dowozem do obwodów rybackich narybku podchowanego węgorza europejskiego o masie od 5 do 20g/szt. oraz zarybienie realizowana na potrzeby PGW Wody Polskie

  Część
 • KZGW/KHZ/139/2022
 • Usługi

  Szkolenia dla audytorów wewnętrznych systemów zarządzania wg norm ISO

  Część
 • KZGW/KLL/185/2022
 • Usługi

  Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu PGW WP, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach zabezpieczenia elektronicznego w okresie 10 miesięcy

 • KZGW/KOD/40/2022
 • Usługi

  Szkolenie przygotowujące do egzaminu CIA

 • KZGW/KLL/135/2022
 • 12.07.2022 13:42
 • Usługi

  Opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego – PLC-8

 • KZGW/KZP/116/2022
 • Dostawa

  Długoterminowy najem wraz z obsługą serwisową i ubezpieczeniową fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy „D” według klasyfikacji SAMAR W.02 z 2021 r. na okres 36 miesięcy

  Część
 • KZGW/KOT/56/2022
 • 08.08.2022 12:00
 • Usługi

  Obsługa prawna dla PGW WP w związku z bieżącą działalnością Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

 • KZGW/KW/75/2022
 • Usługi

  Elektroniczna sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb

 • KZGW/KU/117/2022
 • 01.06.2022 14:12
 • Dostawa

  Wyposażenie sal konferencyjnych w siedzibie PGW WP KZGW przy ul. Żelaznej 59a w Warszawie

 • KZGW/KI/33/2022
 • Usługi

  Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – część 2”

 • KZGW/KPP/29/2022
 • Dostawa

  Zakup laptopów z wyposażeniem dla KZGW.

 • KZGW/KI/43/2022
 • 23.03.2022 12:36
 • Dostawa

  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych Elektrowni Wodnej Malczyce z obowiązkiem zakupu wytworzonej w niej energii, usługą bilansowania handlowego i raportowaniem REMIT

 • KZGW/KUE/16/2022
 • Dostawa

  Dostawa wyposażenia specjalistycznego (mebli do specjalnego zastosowania – regały archiwalne, meble warsztatowe, kasy pancerne, sejfy) na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • KZGW/KOW/247/2021
 • Usługi

  Świadczenie usług taksówkowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • KZGW/KOR/332/2021
 • 05.01.2022 12:00
 • Dostawa

  Sukcesywne wykonywanie i dostawa pieczątek, stempli, gumek do pieczątek, wizytówek oraz materiałów eksploatacyjnych do pieczątek dla PGW WP KZGW w okresie 12 miesięcy

 • KZGW/KOR/334/2021
 • Dostawa

  zakup licencji oprogramowania antywirusowego

 • KZGW/KI/214/2021
 • Dostawa

  Wyposażenie sal konferencyjnych w siedzibie PGW WP KZGW przy ul. Żelaznej 59a w Warszawie

 • KZGW/KI/265/2021
 • 11.02.2022 10:01
 • Usługi

  Realizacja usług oklejenia folią mleczna/szronioną szyb, drzwi i szklanych ścianek działowych, wykonanie wraz z montażem szyldu z logo nad wejściem głównym, wykonanie wraz z montażem oznaczeń, tabliczek imiennych oraz kieszeni plexi na informacje o pomieszczeniach (nr pokoju, imiona i nazwiska pracowników) oraz montaż i wykonanie tablic informacyjnych w recepcji budynku w ramach identyfikacji wizualnej pomieszczeń i budynku siedziby PGW Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 • KZGW/KOR/296/2021
 • 03.12.2021 16:22
 • Dostawa

  Dostawa aparatów telefonicznych VOIP

 • KZGW/KIW/253/2021
 • 18.11.2021 09:56
 • Usługi

  Świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej

 • KZGW/KR/249/2021
 • Dostawa

  Zakup telewizorów

 • KZGW/KI/217/2021
 • Usługi

  Zarządzanie i organizacja pracy

 • KZGW/KLL/200/2021
 • 12.10.2021 15:22
 • Usługi

  Kurs archiwalny I i II stopnia

 • KZGW/KLL/ KLL/203/2021
 • 27.09.2021 11:39
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • KZGW/KOW186/2021
 • Usługi

  Opracowanie księgi brandingu PGW Wody Polskie oraz wizualizacji projektu Aktywni Błękitni

 • KZGW/KCP/147/2021
 • Usługi

  Szkolenie - M_o_R® Foundation

 • KZGW/KLL/125/2021
 • 30.06.2021 18:00
 • Usługi

  Scrum Product Owner Certified (SPOC®)

 • KZGW/KLL/115/2021
 • 30.06.2021 18:00
 • Usługi

  Akredytowane szkolenie z egzaminem - PRINCE2 6th edition Foundation

 • KZGW/KLL/123/2021
 • 30.07.2021 18:00
 • Usługi

  Wsparcie w zakresie opracowania elementów oceny wniosków o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz obsługi postępowań administracyjnych

 • KZGW/KZ/114/2021
 • Usługi

  Wykonanie usługi tłumaczeniowej komunikatów nawigacyjnych i informacji żeglugowych

 • KZGW/KPŚ/88/2021
 • Dostawa

  Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 • KZGW/KOA/81/2021
 • Usługi

  Rezerwacja, zakup biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja, zakup miejsc hotelowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi

 • KZGW/KOA/56/2021
 • Usługi

  Rezerwacja, zakup, dostawy biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, pośrednictwo w uzyskiwaniu wiz oraz rezerwacja, zakup miejsc hotelowych dla PGWWP

 • KZGW/KOA/328/2020
 • Dostawa

  Dostawa akcesoriów komputerowych do PGW WP

 • KZGW/KIT/238/2020
 • Usługi

  Zakup usług zaufania umożliwiających opatrywanie wskazanych przez PGWWP dokumentów kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną oraz kwalifikowanym znacznikiem czasu

 • KZGW/KIK/248/2020
 • 04.01.2021 16:00
 • Dostawa

  Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju

 • KZGW/KGF/133/2020
 • Dostawa

  Dostawa ciągników górskich do PGW WP w podziale na VI części

  Część
 • KZGW/KP/220/2020
 • Dostawa

  Zakup kabli dla KZGW

 • KZGW/KIT/181/2020
 • 18.09.2020 11:00