Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102, Kraków
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Stradomki w km 38+508 w msc. Skrzydlna

 • KR.ROZ.2811.538.2022
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Cedron w km 22+400-22+800

 • KR.ROZ.2811.510.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru archeologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.471.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.472.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru geologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.473.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Proszowice:„Prawy wał potoku Ścieklec w km naprawa skarp wału 1+050-1+450”

 • KR.2.6.532.12.2022.MB
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru archeologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.417.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru geologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.419.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.418.2022
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Rudawa w km 14+250-16+400, m. Zabierzów, gm. Zabierzów

 • KR.ROZ.2811.969.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń na cieku Gróbka: Część 1. Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu ciek Gróbka – przepust lewego wału przeciwpow. w km 9+850 w m. Cerekiew Część 2. Naprawa uszkodzeń – przyczółek i przepust lewego wału przeciwpow. w km 2+410 pot. Gróbka - w m. Dąbrówka Morska

  Część
 • KR.ROZ.2810.212.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu cieku Kisielina

 • KR.ROZ.2811.997.2021
 • Usługi

  Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Kraków – potok Podłężanka w km 2+600-3+900 m. Podłęże , gm. Niepołomice

 • KR.ROZ.2811.936.2021
 • Roboty budowlane

  Usuwanie skutków powodzi na potoku Niedźwiedź.

 • KR.ROZ.2811.851.2021
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz w latach 2022-2024

  Część
 • KR.ROZ.2810.191.2021
 • Roboty budowlane

  Remont murów oporowych w Żywcu

 • KR.ROZ.2810.47.2021
do góry