Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Żywcu

Zarząd Zlewni w Żywcu

Armii Krajowej 10
34-300, Żywiec
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Ocena stanu technicznego rurociągu fi 800.”

 • KR.ROZ.2811.825.2021
 • 02.12.2021 10:00
 • Usługi

  Serwis ciągników i osprzętu na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu – Serwis ciągnika Steyr 4115 Multi wraz z osprzętem – Zbiornik Wodny Świnna Poręba

 • KR.ROZ.2811.1001.2021
 • 02.12.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kiczora w km 0+000-0+700 w msc. Nieledwia, gm. Milówka, pow. żywiecki, woj. śląskie.”

 • KR.ROZ.2811.949.2021
 • 26.11.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Wieśnik w km 0+000-1+300 i 2+590-2+630 w msc. Radziechowy, gm. Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie.”

 • KR.ROZ.2811.935.2021
 • 26.11.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  „ Roboty utrzymaniowe na pot. Foszczyna w km 0+000-2+300 w m. Wieprz, gm. Radziechowy - Wieprz.”

 • KR.ROZ.2811.888.2021
 • 17.11.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  „ Zasyp wyrw brzegowych na potoku Janoszka w km 0+415 do 0+445 w Kamesznicy gm. Milówka.”

 • KR.ROZ.2811.757.2021
 • 12.11.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kiczora w km 0+000-0+700 w msc. Nieledwia, gm. Milówka, pow. żywiecki, woj. śląskie.”

 • KR.ROZ.2811.829.2021
 • 08.11.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Wieśnik w km 0+000-1+300 i 2+590-2+630 w msc. Radziechowy, gm. Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie.”

 • KR.ROZ.2811.826.2021
 • 04.11.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  „Utrzymanie potoku Bruśnik w km 0+000-3+200 w m. Łodygowice gm. Łodygowice i w m. Rybarzowice gm. Buczkowice.”

 • KR.ROZ.2811.633.2021
 • 14.10.2021 11:34
 • Roboty budowlane

  „ Zasyp wyrw brzegowych na potoku Janoszka w km 0+415 do 0+445 w Kamesznicy gm. Milówka.”

 • KR.ROZ.2811.598.2021
 • 01.10.2021 12:12
 • Usługi

  Serwis pogwarancyjny samochodów służbowych użytkowanych w Zarządzie Zlewni w Żywcu

 • KR.ROZ.2811.613.2021
 • 29.09.2021 12:30
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego rurociągu fi 800.

 • KR.ROZ.2811.548.2021
 • 01.10.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie potoku Bruśnik w km 0+000-3+200 w m. Łodygowice gm. Łodygowice i w m. Rybarzowice gm. Buczkowice.

 • KR.ROZ.2811.481.2021
 • 13.09.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  „ Remont ubezpieczeń brzegowych i dennych na potoku Żarnówka Duża w km 1+125-1+210.”

 • KR.ROZ.2811.451.2021
 • 20.09.2021 15:34
 • Usługi

  „Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów zbiornika wodnego Świnna Poręba.”

 • KR.ROZ.2811.482.2021
 • 30.08.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  Zasyp wyrw brzegowych na potoku Janoszka w km 0+415 do 0+445 w Kamesznicy gm. Milówka.

 • KR.ROZ.2811.383.2021
 • 02.09.2021 09:07
 • Dostawa

  Przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego

 • KR.ZOO.5.561.6.2021
 • 26.07.2021 08:29
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej przyczyn powstania osuwisk w obrębie skarp przy drodze klasy D Barńkówka – Wodniakówka – Gołębiówka, wybudowanej w ramach budowy ZW Świnna Poręba

 • KR.ROZ.2811.276.2021
 • 09.07.2021 10:00
 • Usługi

  Nadzór geologiczny nad realizacją zadania pod nazwą Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przesłona przeciwfiltracyjna IV etap.

 • KR.ROZ.2811.149.2021
 • 30.04.2021 11:31
 • Usługi

  Nadzór geologiczny nad realizacją zadania pod nazwą "Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przesłona IV etap"

 • KR.ROZ.2811.99.2021
 • 06.04.2021 10:00
 • Dostawa

  Przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego

 • KR.ZOO.5.561.3.2021
 • 18.03.2021 11:00
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiałów do pokrycia podłóg na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny Wadowice

 • 2619/NZZ3/2020
 • 03.12.2020 10:00
 • Usługi

  Odmulenie zbiornika wodnego Tresna - wykonanie badań osadów dennych w czaszy zbiornika

 • 2651/ZZZ/2020
 • 20.11.2020 10:00
 • Usługi

  Remont i konserwacja jednostek pływających z napędem mechanicznym

 • 1902/ZZZ/2020
 • 04.11.2020 13:29
 • Usługi

  Usługi geodezyjne związane ze wznowieniem i ustaleniem odcinka granicy dz. 5246/76 w Bystrej Podh. na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu

 • 2220/ZZZ/2020
 • 08.10.2020 10:00
 • Dostawa

  Zakup pomostu pływającego i elementów zabezpieczenia korony zapory w Świnnej Porębie

 • 2020/ZZZ/2020
 • 22.09.2020 12:00
 • Usługi

  Usługi geodezyjne związane ze wznowieniem i ustaleniem odcinka granicy dz. 5246/76 w Bystrej Podh. na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu

 • 2013/ZZZ/2020
 • 18.09.2020 10:00
 • Usługi

  Usuwanie tam bobrowych na terenie Nadzoru Wodnego Żywiec

 • 1617/ZZZ/2020
 • 03.08.2020 12:00
 • Usługi

  Remont układu sterowania pompami na pompowni nr 3Bis zbiornik Tresna

 • 1446/ZZZ/2020
 • 27.07.2020 11:41
 • Usługi

  Konserwacja zapór ziemnych zbiornika Czaniec

 • 1266/ZZZ/2020
 • 19.06.2020 12:00
 • Usługi

  Wykonanie przyłącza zasilającego zaporę Tresna z sieci SN - dokumentacja projektowa

 • 1293/ZZZ/2020
 • 18.06.2020 11:00
 • Usługi

  Konserwacja dolnego stanowiska zapory, koryta przelewu awaryjnego i kanału ulgi zbiornika Czaniec

 • 1267/ZZZ/2020
 • 19.06.2020 11:00
do góry