Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143, Białystok
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Sporządzenie operatów rybackich dla obwodów rybackich -RZGW Białystok

 • BI.ROZ.2710.63.2023.AC
 • Usługi

  Usługi związane z opracowaniem ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie ZZ Augustów - Kanał Augustowski

 • BI.ROZ.2710.60.2023.MŁ
 • Usługi

  Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ZZ Giżycko - RZGW w Białymstoku

 • BI.ROZ.2710.61.2023.KD
 • Dostawa

  Dostawa zdalnie sterowanego robota koszącego dla Zarządu Zlewni w Ostrołęce i Zarządu Zlewni w Białymstoku

 • BI.ROZ.2710.58.2023.MŁ
 • Dostawa

  Zakup minikoparki wraz z przyczepą transportową dla Zespołu Wsparcia Technicznego w Ostrołęce

 • BI.ROZ.2710.57.2023.AC
 • Dostawa

  Zakup traktora koszącego na potrzeby Zarządu Zlewni w Białymstoku, Ostrołęce, Augustowie

 • BI.ROZ.2710.54.2023.AG
 • Dostawa

  Zakup przyczepy leśnej z HDS na potrzeby Zarządu Zlewni w Augustowie

 • BI.ROZ.2710.56.2023.KD
 • Dostawa

  Dostawa mebli do pokoi gościnnych na potrzeby RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2710.55.2023.MŁ
 • Usługi

  Opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej Remontu Kanału Augustowskiego

 • BI.ROZ.2710.59.2023.AC
 • Dostawa

  Dostawa armatury i artykułów hydraulicznych na potrzeby RZGW w Białymstoku i jednostek podległych

  Część
 • BI.ROZ.2710.53.2023.AC
 • Roboty budowlane

  Pogłębienia kanałów i ich połączeń z jeziorami (w pięciu lokalizacjach)

  Część
 • BI.ROZ.2712.4.2023.AG
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2710.52.2023.MŁ
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VI – NW Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark W, Olsztyn

  Część
 • BI.ROZ.2710.51.2023.AG
 • 15.09.2023 12:47
 • Dostawa

  Zakup motorowej łodzi robocza do znakowania drogi wodnej na rzece Narew RZGW Białystok, woj. Podlaskie

 • BI.ROZ.2710.50.2023.AC
 • 04.09.2023 14:15
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Giżycku, Nadzór Wodny w Gołdapi, Nadzór Wodny w Kolnie, Nadzór Wodny w Piszu

  Część
 • BI.ROZ.2710.49.2023.AC
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Mikołajkach

 • BI.ROZ.2710.47.2023.AC
 • 01.09.2023 13:55
 • Usługi

  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby jednostek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

  Część
 • BI.ROZ.2710.48.2023.KD
 • 07.09.2023 10:12
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Augustowie V

 • BI.ROZ.2710.46.2023.MŁ
 • 08.08.2023 13:00
 • Usługi

  Utrzymaniu publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Suwałkach II

  Część
 • BI.ROZ.2710.44.2023.MŁ
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Olecku III

 • BI.ROZ.2710.45.2023.MŁ
 • 07.08.2023 13:00
 • Dostawa

  Dostawa elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Białymstoku

  Część
 • BI.ROZ.2710.42.2023.AC
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łyna poprzez naprawę jazu w km 179+400

 • BI.ROZ.2710.41.2023.AG
 • 11.08.2023 12:12
 • Dostawa

  Dostawa materiałów niezbędnych dla utrzymania wód na potrzeby Zarządu Zlewni w Ostrołęce

 • BI.ROZ.2710.43.2023.EP
 • 24.07.2023 11:00
 • Usługi

  Kontrole okresowe budowli hydrotechnicznych wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie ZZ w Białystoku

  Część
 • BI.ROZ.2710.39.2023.KD
 • 11.08.2023 13:19
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Struga Przeździęcka, rzeki Struga Lejkowska i rzeki Stare Czajki poprzez naprawę czterech jazów w km 4+312, 4+331, 1+280 i 1+000 na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

 • BI.ROZ.2710.40.2023.EP
 • 31.07.2023 13:52
 • Usługi

  ,Sporządzenie, opracowanie operatów rybackich dla obwodów rybackich -RZGW Białystok

 • BI.ROZ.2710.38.2023.AC
 • 10.07.2023 14:15
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Poredy Charubin i Kanału Krusza Serafin na terenie Zarządu Zlewni w Giżycku

 • BI.ROZ.2710.37.2023.AC
 • 24.07.2023 13:12
 • Dostawa

  Zakup sprzętu do sprawowania nadzoru nad prowadzoną gospodarką rybacką – dostawa samochodu typu crossover

 • BI.ROZ.2710.36.2023.KD
 • 03.07.2023 14:07
 • Usługi

  Przeprowadzenie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich oraz kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku

 • BI.ROZ.2710.35.2023.AC
 • 24.07.2023 13:18
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kumiałka poprzez naprawę jazu w km 1+742 na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie

 • BI.ROZ.2710.33.2023.EP
 • 14.07.2023 12:28
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Łoknica poprzez naprawę 2 jazów w km 18+816 i 27+269 na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku

 • BI.ROZ.2710.32.2023.KD
 • 10.07.2023 14:43
 • Roboty budowlane

  Udrożnienie Kanału Śniardwy-Roś i przebudowa jazu w Kwiku

 • BI.ROZ.2712.3.2023.AG
 • 21.07.2023 14:37
 • Dostawa

  „Dostawa sprzętu ratunkowego: defibrylatorów AED oraz sprzętu treningowego: defibrylatorów treningowych i fantomów BLS osoby dorosłej na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.”

 • KZGW/BHP/2811/2/2022
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu ratunkowego:17 sztuk defibrylatorów AED wraz z szafkami ochronnymi i tablicami informacyjnymi oraz sprzętu treningowego: 11 sztuk defibrylatorów treningowych i 11 sztuk fantomów BLS osoby dorosłej na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

 • KZGW/BHP/2811/1/2022
 • Dostawa

  "Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja wykonanego depozytora kluczy i skrytek z panelem sterującym wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i wdrożeniem całego systemu oraz szkoleniem z jego obsługi pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku"

 • BI.ROA.2811.25.2022
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w Augustowie V

  Część
 • BI.ROZ.2810.73.2022.EP
 • Usługi

  Remont w postaci malowania dwóch pokoi i kuchni w wodomistrzówce Siemianówka pow. Hajnówka

 • BI.ROA.2811.10.2022
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce

  Część
 • BI.ROZ.2810.59.2022.MŁ
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczeń pokoi gościnnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROA.2811.6.2022
 • Usługi

  Usługi w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej na obiekcie Kanał Augustowski

  Część
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • Roboty budowlane

  „Remont wodomistrzówki w miejscowości Siemianówka ZZ Białystok na działce nr geod. 8 w miejscowości Siemianówka, gm. Narewka”

 • BI.ROO.2811.24.2021
do góry