Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143, Białystok
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych oraz terenu przyległego w siedzibie RZGW w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

 • BI.ROZ.2810.76.2022.MŁ
 • Dostawa

  Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Część
 • BI.ROZ.2810.75.2022.KD
 • Usługi

  Obsługa prawna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2810.78.2022.AC
 • Usługi

  „Zwiększenie retencji rzeki Czerwonka i jeziora Węgój wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Węgój w miejscowości Węgój, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie” – dokumentacja projektowa

 • BI.ROZ.2810.79.2022.AG
 • Usługi

  Opracowanie dok. proj. dla zad. pn. Retencja korytowa rzeki Pietraszka i zwiększenie retencji jeziora Żydy wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Żydy, gm. Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie

 • BI.ROZ.2810.77.2022.EP
 • Usługi

  „Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych oraz terenu przyległego w siedzibie RZGW w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok”

 • BI.ROA.2811.18.2022
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w Augustowie V

  Część
 • BI.ROZ.2810.73.2022.EP
 • Usługi

  Kontrole Okresowe budowli hydrotechnicznych wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie ZZ Białystok

  Część
 • BI.ROZ.2810.69.2022.MŁ
 • Usługi

  Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ZZ Giżycko - RZGW w Białymstoku

 • BI.ROZ.2810.70.2022.KD
 • Dostawa

  Wykonanie i dostawa wraz z montażem mebli biurowych do siedziby PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

 • BI.ROZ.2810.71.2022.AC
 • Usługi

  Poprawa retencji w zlewni rzeki Śliwówka poprzez odbudowę zastawek syfonu, pow. zambrowski obiekt Bagno Wizna- dokumentacja projektowa

 • BI.ROZ.2810.72.2022.EP
 • Usługi

  Remont w postaci malowania dwóch pokoi i kuchni w wodomistrzówce Siemianówka pow. Hajnówka

 • BI.ROA.2811.10.2022
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Suwałkach II

  Część
 • BI.ROZ.2810.68.2022.KD
 • 03.10.2022 12:00
 • Roboty budowlane

  Remont wrót dolnych śluzy Mikaszówka

 • BI.ROZ.2810.67.2022.AC
 • 27.09.2022 11:29
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Omulew i Kanału Omulew- Płodownica poprzez naprawę dwóch jazów w km 72+700,2+507

 • BI.ROZ.2810.65.2022.EP
 • Dostawa

  Zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i ustawieniem we wskazanym miejscu przez Zamawiającego trzech kontenerów socjalno-biurowych na potrzeby Obiektu Hydrotechnicznego w Siemianówce

 • BI.ROZ.2810.66.2022.KD
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie

  Część
 • BI.ROZ.2810.64.2022.MŁ
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont śluzy Guzianka I”

 • BI.ROZ.2812.5.2022.AG
 • 12.12.2022 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – część 1 - Nadzór Wodny Węgorzewo, część 2 – Nadzór Wodny Giżycko, część 3 – Nadzór Wodny Kolno

  Część
 • BI.ROZ.2810.63.2022.KD
 • 27.09.2022 13:16
 • Dostawa

  Zakup sprzętu specjalistycznego, tj. koparko-ładowarki wraz z osprzętem

 • BI.ROZ.2810.62.2022.EP
 • 20.09.2022 14:30
 • Roboty budowlane

  Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

 • BI.ROZ.2812.4.2022.AG
 • 31.01.2023 23:55
 • Roboty budowlane

  Remont budynku bazy warsztatowej OH Giżycko w zakresie wymiany stolarki okiennej

 • BI.ROZ.2810.61.2022.AC
 • 02.09.2022 11:28
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie i Olsztynie

  Część
 • BI.ROZ.2810.60.2022.AG
 • Dostawa

  Zakup sprzętu specjalistycznego, tj. koparko-ładowarki wraz z osprzętem

 • BI.ROZ.2810.58.2022.KD
 • 20.07.2022 12:00
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce

  Część
 • BI.ROZ.2810.59.2022.MŁ
 • Dostawa

  Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Część
 • BI.ROZ.2810.48.2022.KD
 • 14.09.2022 15:02
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów dla jednostek podległych RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2810.56.2022.MŁ
 • 21.09.2022 11:51
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VI, Nadzór Wodny w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie

  Część
 • BI.ROZ.2810.53.2022.AG
 • 20.09.2022 10:04
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa stopni wodnych na rzece Lega w km 42+000 - 44+200 wraz odbudową umocnień brzegowych rzeki Lega

 • BI.ROZ.2810.57.2022.KD
 • 09.09.2022 16:23
 • Usługi

  Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica poprzez odbudowę zastawek, pow. ostrołęcki- dokumentacja projektowa

 • BI.ROZ.2810.55.2022.EP
 • 24.08.2022 14:03
 • Usługi

  Poprawa retencji w zlewni rzeki Śliwówka poprzez odbudowę zastawek syfonu, pow. zambrowski obiekt Bagno Wizna- dokumentacja projektowa

 • BI.ROZ.2810.54.2022.EP
 • 12.07.2022 12:00
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2810.52.2022.MŁ
 • 09.09.2022 15:04
 • Usługi

  Usługi opracowania operatów wodnoprawnych wraz z załącznikami oraz instrukcji gospodarowania wodą na terenie RZGW Białystok - ZZ Białystok

 • BI.ROZ.2810.51.2022.KD
 • 24.08.2022 14:12
 • Usługi

  „Zwiększenie retencji rzeki Czerwonka i jeziora Węgój wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Węgój w miejscowości Węgój, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie” – dokumentacja projektowa

 • BI.ROZ.2810.49.2022.AG
 • 05.08.2022 23:55
 • Usługi

  „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na rzece Struga Rawa w miejscowości Garbno, gm. Korsze” – dokumentacja projektowa

 • BI.ROZ.2810.50.2022.AG
 • 03.08.2022 14:39
 • Usługi

  Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie

 • BI.ROZ.2810.47.2022.EP
 • 19.08.2022 15:21
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy Guzianka I

 • BI.ROZ.2812.3.2022.AG
 • Usługi

  Usługi związane z opracowaniem ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Augustowie

 • BI.ROZ.2810.46.2022.MŁ
 • 08.09.2022 11:58
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Matlak i Słuczka na terenie działania ZZ w Augustowie

 • BI.ROZ.2810.45.2022.MŁ
 • 11.08.2022 13:11
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont śluzy i jazu w Karwiku”

 • BI.ROZ.2812.2.2022.AG
 • 10.08.2022 11:12
 • Usługi

  Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce

 • BI.ROZ.2810.42.2022.EP
 • 18.08.2022 15:15
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Sajna poprzez naprawę jazu Pleśno w km 28+425

 • BI.ROZ.2810.41.2022.AG
 • 19.07.2022 14:55
 • Usługi

  Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Giżycko

  Część
 • BI.ROZ.2810.38.2022.EP
 • 20.07.2022 15:14
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Supraśl poprzez naprawę czterech przepustów z piętrzeniem w km 102+307, 103+069, 104+583, 106+669.

 • BI.ROZ.2810.37.2022.KD
 • 13.07.2022 13:45
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczeń pokoi gościnnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROA.2811.6.2022
 • Usługi

  Usługi w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej na obiekcie Kanał Augustowski

  Część
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy i jazu w Karwiku – roboty budowlane

 • BI.ROZ.2812.1.2022.AG
 • 18.07.2022 16:55
 • Roboty budowlane

  „Remont wodomistrzówki w miejscowości Siemianówka ZZ Białystok na działce nr geod. 8 w miejscowości Siemianówka, gm. Narewka”

 • BI.ROO.2811.24.2021
do góry