Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oglaszajacy/4,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Bialymstoku.html
2022-12-05, 05:36

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143, Białystok
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Obsługa prawna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2810.88.2022.MŁ
 • Roboty budowlane

  Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Giżycku

 • BI.ROZ.2812.6.2022.AG
 • 02.05.2023 23:55
 • Roboty budowlane

  Awaryjna naprawa wrót dolnych śluzy Dębowo

 • BI.ROZ.2810.87.2022.AC
 • Dostawa

  "Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja wykonanego depozytora kluczy i skrytek z panelem sterującym wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i wdrożeniem całego systemu oraz szkoleniem z jego obsługi pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku"

 • BI.ROA.2811.25.2022
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych Śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie: Nadzór Wodny w Ełku III, Nadzór Wodny w Olecku IV

  Część
 • BI.ROZ.2810.86.2022.MŁ
 • 23.11.2022 13:59
 • Roboty budowlane

  Naprawa wyrw w prawej skarpie Kanału Augustowskiego na odcinku w km 22+060-22+310

 • BI.ROZ.2810.84.2022.KD
 • 28.11.2022 11:11
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie: Nadzór Wodny Suwałki, Nadzór Wodny Grajewo

  Część
 • BI.ROZ.2810.85.2022.EP
 • 22.11.2022 15:24
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów na potrzeby RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Augustowie

 • BI.ROZ.2810.83.2022.MŁ
 • 01.12.2022 13:33
 • Roboty budowlane

  Remont budynków strażnicy wodnej Sosnowo

 • BI.ROZ.2810.80.2022.KD
 • 01.12.2022 13:46
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania NW Pisz część I i NW Kolno część II

  Część
 • BI.ROZ.2810.81.2022.EP
 • 15.11.2022 13:56
 • Roboty budowlane

  Remont budynku administracyjno-mieszkalnego, remont przyłącza energetycznego i przyłącza instalacji sanitarnej do budynku Zarządu Zlewni w Augustowie, ul. 29-go Listopada 5

 • BI.ROZ.2810.82.2022.AC
 • 14.11.2022 14:40
 • Usługi

  Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych oraz terenu przyległego w siedzibie RZGW w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

 • BI.ROZ.2810.76.2022.MŁ
 • Dostawa

  Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Część
 • BI.ROZ.2810.75.2022.KD
 • 18.10.2022 12:54
 • Usługi

  Obsługa prawna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2810.78.2022.AC
 • 03.11.2022 16:23
 • Usługi

  „Zwiększenie retencji rzeki Czerwonka i jeziora Węgój wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Węgój w miejscowości Węgój, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie” – dokumentacja projektowa

 • BI.ROZ.2810.79.2022.AG
 • 01.12.2022 13:43
 • Usługi

  Opracowanie dok. proj. dla zad. pn. Retencja korytowa rzeki Pietraszka i zwiększenie retencji jeziora Żydy wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Żydy, gm. Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie

 • BI.ROZ.2810.77.2022.EP
 • 28.10.2022 14:24
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w Augustowie V

  Część
 • BI.ROZ.2810.73.2022.EP
 • Usługi

  Kontrole Okresowe budowli hydrotechnicznych wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie ZZ Białystok

  Część
 • BI.ROZ.2810.69.2022.MŁ
 • 07.11.2022 11:23
 • Usługi

  Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ZZ Giżycko - RZGW w Białymstoku

 • BI.ROZ.2810.70.2022.KD
 • 18.10.2022 14:47
 • Dostawa

  Wykonanie i dostawa wraz z montażem mebli biurowych do siedziby PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

 • BI.ROZ.2810.71.2022.AC
 • 07.11.2022 14:23
 • Usługi

  Poprawa retencji w zlewni rzeki Śliwówka poprzez odbudowę zastawek syfonu, pow. zambrowski obiekt Bagno Wizna- dokumentacja projektowa

 • BI.ROZ.2810.72.2022.EP
 • 01.12.2022 14:26
 • Usługi

  Remont w postaci malowania dwóch pokoi i kuchni w wodomistrzówce Siemianówka pow. Hajnówka

 • BI.ROA.2811.10.2022
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Suwałkach II

  Część
 • BI.ROZ.2810.68.2022.KD
 • 03.10.2022 12:00
 • Roboty budowlane

  Remont wrót dolnych śluzy Mikaszówka

 • BI.ROZ.2810.67.2022.AC
 • 27.09.2022 11:29
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Omulew i Kanału Omulew- Płodownica poprzez naprawę dwóch jazów w km 72+700,2+507

 • BI.ROZ.2810.65.2022.EP
 • 14.10.2022 14:52
 • Dostawa

  Zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i ustawieniem we wskazanym miejscu przez Zamawiającego trzech kontenerów socjalno-biurowych na potrzeby Obiektu Hydrotechnicznego w Siemianówce

 • BI.ROZ.2810.66.2022.KD
 • 10.10.2022 14:24
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie

  Część
 • BI.ROZ.2810.64.2022.MŁ
 • 17.10.2022 09:51
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont śluzy Guzianka I”

 • BI.ROZ.2812.5.2022.AG
 • 28.10.2022 10:06
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – część 1 - Nadzór Wodny Węgorzewo, część 2 – Nadzór Wodny Giżycko, część 3 – Nadzór Wodny Kolno

  Część
 • BI.ROZ.2810.63.2022.KD
 • 27.09.2022 13:16
 • Dostawa

  Zakup sprzętu specjalistycznego, tj. koparko-ładowarki wraz z osprzętem

 • BI.ROZ.2810.62.2022.EP
 • 20.09.2022 14:30
 • Roboty budowlane

  Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

 • BI.ROZ.2812.4.2022.AG
 • 31.01.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie i Olsztynie

  Część
 • BI.ROZ.2810.60.2022.AG
 • 21.10.2022 10:30
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce

  Część
 • BI.ROZ.2810.59.2022.MŁ
 • Dostawa

  Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Część
 • BI.ROZ.2810.48.2022.KD
 • 14.09.2022 15:02
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów dla jednostek podległych RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2810.56.2022.MŁ
 • 21.09.2022 11:51
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VI, Nadzór Wodny w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie

  Część
 • BI.ROZ.2810.53.2022.AG
 • 20.09.2022 10:04
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa stopni wodnych na rzece Lega w km 42+000 - 44+200 wraz odbudową umocnień brzegowych rzeki Lega

 • BI.ROZ.2810.57.2022.KD
 • 09.09.2022 16:23
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2810.52.2022.MŁ
 • 09.09.2022 15:04
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy Guzianka I

 • BI.ROZ.2812.3.2022.AG
 • 07.10.2022 12:38
 • Usługi

  Usługi związane z opracowaniem ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Augustowie

 • BI.ROZ.2810.46.2022.MŁ
 • 08.09.2022 11:58
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczeń pokoi gościnnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROA.2811.6.2022
 • Usługi

  Usługi w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej na obiekcie Kanał Augustowski

  Część
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • Roboty budowlane

  „Remont wodomistrzówki w miejscowości Siemianówka ZZ Białystok na działce nr geod. 8 w miejscowości Siemianówka, gm. Narewka”

 • BI.ROO.2811.24.2021