Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oglaszajacy/4,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Bialymstoku.html
2023-06-11, 02:54

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143, Białystok
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Poredy Charubin i Kanału Krusza Serafin na terenie Zarządu Zlewni w Giżycku

 • BI.ROZ.2710.37.2023.AC
 • Dostawa

  Zakup sprzętu do sprawowania nadzoru nad prowadzoną gospodarką rybacką – dostawa samochodu typu crossover

 • BI.ROZ.2710.36.2023.KD
 • Usługi

  Przeprowadzenie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich oraz kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku

 • BI.ROZ.2710.35.2023.AC
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kumiałka poprzez naprawę jazu w km 1+742 na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie

 • BI.ROZ.2710.33.2023.EP
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Mikołajkach

 • BI.ROZ.2710.34.2023.AC
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Łoknica poprzez naprawę 2 jazów w km 18+816 i 27+269 na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku

 • BI.ROZ.2710.32.2023.KD
 • Roboty budowlane

  Udrożnienie Kanału Śniardwy-Roś i przebudowa jazu w Kwiku

 • BI.ROZ.2712.3.2023.AG
 • 17.08.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa znaków żeglugowych oraz folii odblaskowej na oznakowanie Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

 • BI.ROZ.2710.30.2023.AC
 • 06.06.2023 14:31
 • Usługi

  Konserwacja i eksploatacja PZO Rudnia

 • BI.ROZ.2710.29.2023.KD
 • 02.05.2023 14:08
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie III, Nadzór Wodny w Kętrzynie

  Część
 • BI.ROZ.2710.25.2023.AG
 • 08.08.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie IV, Nadzór Wodny w Mrągowie

  Część
 • BI.ROZ.2710.26.2023.AG
 • 08.08.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie V, Nadzór Wodny w Olsztynie

  Część
 • BI.ROZ.2710.27.2023.AG
 • 13.08.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w Ełku, Nadzór Wodny w Suwałkach, Nadzór Wodny w Grajewie

  Część
 • BI.ROZ.2710.28.2023.EP
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Mikołajkach

 • BI.ROZ.2710.24.2023.AC
 • 09.05.2023 12:00
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie I, Nadzór Wodny w Bartoszycach

  Część
 • BI.ROZ.2710.9.2023.AG
 • 05.08.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie II, Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim

  Część
 • BI.ROZ.2710.10.2023.AG
 • 05.08.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce- Nadzór Wodny Szczytno

  Część
 • BI.ROZ.2710.15.2023.EP
 • 01.06.2023 14:42
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Olecku

  Część
 • BI.ROZ.2710.23.2023.KD
 • 29.05.2023 14:59
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Augustowie

  Część
 • BI.ROZ.2710.22.2023.KD
 • 06.06.2023 15:08
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Mońkach

 • BI.ROZ.2710.7.2023.KD
 • 23.05.2023 12:21
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Łapach

 • BI.ROZ.2710.6.2023.KD
 • 29.05.2023 14:31
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Sokółce

 • BI.ROZ.2710.8.2023.KD
 • 25.05.2023 14:32
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Węgorzewie

 • BI.ROZ.2710.20.2023.AC
 • 23.05.2023 12:36
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Gołdapi

 • BI.ROZ.2710.21.2023.AC
 • 23.05.2023 12:41
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim

 • BI.ROZ.2710.5.2023.KD
 • 31.05.2023 14:10
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Białymstoku

 • BI.ROZ.2710.4.2023.KD
 • 12.05.2023 12:48
 • Dostawa

  Dostawa mebli biurowych do siedziby PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

 • BI.ROZ.2710.19.2023.AC
 • 11.05.2023 14:24
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce - Nadzór Wodny Zambrów

 • BI.ROZ.2710.14.2023.EP
 • 08.05.2023 14:23
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Giżycku

 • BI.ROZ.2710.18.2023.AC
 • 23.05.2023 12:47
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce- Nadzór Wodny Łomża

  Część
 • BI.ROZ.2710.13.2023.EP
 • 11.05.2023 14:12
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce- Nadzór Wodny Ostrołęka

  Część
 • BI.ROZ.2710.12.2023.EP
 • 01.06.2023 14:51
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Piszu

 • BI.ROZ.2710.17.2023.AC
 • 01.06.2023 14:29
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Kolnie

 • BI.ROZ.2710.3.2023.AC
 • 08.05.2023 12:00
 • Roboty budowlane

  Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Mikołajkach

 • BI.ROZ.2712.2.2023.AG
 • 16.05.2023 20:05
 • Usługi

  Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania "Kompleksowa przebudowa portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka) w ramach Budowy drogi wodnej Pisz – Warszawa”

 • BI.ROZ.2710.16.2023.AC
 • 12.04.2023 13:42
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Giżycku”

 • BI.ROZ.2712.1.2023.AG
 • 20.05.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa wraz z dowozem materiału zarybieniowego: wylęg żerujący szczupaka do zarybienia użytkowanych przez RZGW obwodów rybackich

 • BI.ROZ.2710.2.2023.EP
 • 27.03.2023 13:01
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zad. inwest.: Opracowanie dokumentacji i remont jazu na stopniu wodnym Augustów w m 32+500 Kanału Augustowskiego

 • BI.ROZ.2710.1.2023.AC
 • 24.03.2023 13:23
 • Dostawa

  „Dostawa sprzętu ratunkowego: defibrylatorów AED oraz sprzętu treningowego: defibrylatorów treningowych i fantomów BLS osoby dorosłej na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.”

 • KZGW/BHP/2811/2/2022
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu ratunkowego:17 sztuk defibrylatorów AED wraz z szafkami ochronnymi i tablicami informacyjnymi oraz sprzętu treningowego: 11 sztuk defibrylatorów treningowych i 11 sztuk fantomów BLS osoby dorosłej na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

 • KZGW/BHP/2811/1/2022
 • Dostawa

  "Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja wykonanego depozytora kluczy i skrytek z panelem sterującym wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i wdrożeniem całego systemu oraz szkoleniem z jego obsługi pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku"

 • BI.ROA.2811.25.2022
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w Augustowie V

  Część
 • BI.ROZ.2810.73.2022.EP
 • Usługi

  Remont w postaci malowania dwóch pokoi i kuchni w wodomistrzówce Siemianówka pow. Hajnówka

 • BI.ROA.2811.10.2022
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce

  Część
 • BI.ROZ.2810.59.2022.MŁ
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczeń pokoi gościnnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROA.2811.6.2022
 • Usługi

  Usługi w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej na obiekcie Kanał Augustowski

  Część
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • Roboty budowlane

  „Remont wodomistrzówki w miejscowości Siemianówka ZZ Białystok na działce nr geod. 8 w miejscowości Siemianówka, gm. Narewka”

 • BI.ROO.2811.24.2021