Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1
98-200, Sieradz
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj - Prace pilne m.in. po kontrolach, przeglądach itp. – remont pompy nr 1 w pompowni nr 2, m. Masłońskie.

 • PO.ZPU.5.2811.18.2021.PK
 • 20.09.2021 11:00
 • Usługi

  „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Zlewni w Sieradzu” Cz. 1 Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj – Dokumentacja inwentaryzacyjno – projektowa remontu/naprawy kładek i komunikacji – zapora czołowa. Cz. 2 Dokumentacja projektowa dot. zadania pn. "Zabezpieczenie brzegu rzeki Liswarty w rejonie km 24+780 w m. Troniny, gm. Lipie

  Część
 • PO.ZPU.5.2811.19.2021.TP
 • 30.08.2021 12:00
 • Usługi

  Przywrócenie sprawności urządzeń pomiarowych związanych z monitoringiem zbiornika wodnego „Smardzew”.

 • PO.ZPU.5.2811.17.2021.PK
 • 20.07.2021 14:22
 • Usługi

  Wykonanie w trybie awaryjnym usługi oceny stanu technicznego rurociągów dolotowych do turbin w Elektrowni Wodnej Jeziorsko

 • PO.ZPU.5.2811.14.2021.PK
 • 08.07.2021 12:56
 • Usługi

  "Usługa jednokrotnego serwisowania instalacji klimatyzacji - 8 klimatyzatorów zainstalowanych w budynku biurowym na terenie Obiektu Hydrotechnicznego - Zbiornik Wodny Jeziorsko - PGW WP Zarząd Zlewni w Sieradzu".

 • PO.ZOO.5.2811.3.2021.KFJ
 • 06.07.2021 09:52
 • Usługi

  Zwiększenie retencji poprzez piętrzenie wód w zlewni rzeki Liswarty, Piskary, Górnianki

  Część
 • PO.ZPU.5.2811.9m.2020.TP
 • 07.10.2020 14:51
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj – zainstalowanie przelewu pomiarowego

 • PO.ZPU.5.2811.5m.2020.PK
 • 26.08.2020 14:25
do góry