Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Gdańska 4
73-110, Stargard
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Aktualizacja opracowanej w roku 2015 dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń opinii, uzgodnień, warunków i decyzji.

 • SZ.ZPI.2811.126.2021.JS
 • 12.07.2021 10:25
 • Usługi

  II przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego - Nadzór Wodny w Pyrzycach

 • SZ.ZPU.3.561.3.1.2021.MW
 • 05.05.2021 11:00
 • Usługi

  Przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego - Nadzór Wodny w Choszcznie

 • SZ.ZPU.3.561.1.1.2021.MW
 • 05.05.2021 09:00
 • Usługi

  II przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego - Nadzór Wodny w Goleniowie

 • SZ.ZPU.3.561.2.1.2021.MW
 • 05.05.2021 10:00
do góry