Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400, Łowicz
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Ogłoszenie o możliwości składania ofert cenowych na usunięcie/wycinkę drzew – samowyrób, zakup drewna na pniu - ZZ Łowicz

 • WA.ZPT.5.561.16.2023.AS
 • Usługi

  Przeprowadzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – rzeka Rawka

 • WA.ROZ.2711.245.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 6 części

  Część
 • WA.ROZ.2710.67.2023/ZZŁ
 • Roboty budowlane

  Działania zwiększające retencję na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 2 części

  Część
 • WA.ROZ.2710.60.2023/ZZŁ
 • 29.09.2023 11:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa budowli – jazy kozłowe zlokalizowane na rzece Lubieńce w km 0+017 0+892 , 2+026, 2+372, 3+112 ,4+001, 4+519

 • WA.ROZ.2710.48.2023/ZZŁ
 • 21.08.2023 12:00
 • Usługi

  „ Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 14 części.”

  Część
 • WA.ROZ.2710.18.2023/ZZŁ
 • 21.07.2023 11:00
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w m. Miksztal, gm. Nowe Ostrowy.

 • WA.ROZ.2811.393.2022
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzebę inwestycji pn.: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Strugi poprzez budowę jazu w km 5+320

 • WA.ROZ.2811.392.2021
 • Usługi

  Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 2 części

  Część
 • WA.ROZ.2810.41.2022/ZZŁ
do góry