Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600, Radom
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych

 • WA.ROZ.2711.440.2023
 • 15.11.2023 12:46
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji kosztorysowej, wymaganych prawem zgód i uzgodnień na wykonanie remontu budynku gospodarczego oraz ogrodzenia – pokoje gościnne w Kazimierzu Dolnym

 • WA.4.E.531.3.2023
 • Usługi

  Wykonanie całościowej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla wykonania robót naprawczych dla prawego i lewego wału p. pow. rz. Szewnianki.

 • WA.ROZ.2711.204.2023
 • Usługi

  Budowa zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamiennej w Skarżysku Kamiennej

 • WA. ZPI.4.543.3.1.2023.ZP.MC
 • Usługi

  Obsługa urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu w latach 2023, 2024 – Etap I

 • WA.ROZ.2710.20.2023/ZZR
 • Usługi

  Obsługa urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu w latach 2023, 2024 – Etap II

 • WA.ROZ.2710.21.2023/ZZR
 • Usługi

  Konserwacja i serwis urządzeń dźwignicowych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

 • WA.ROZ.2711.120.2023
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

 • WA.ROZ.2710.17.2023/ZZR
do góry