Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Jaśkiewicza 24
59-600, Lwówek Śląski
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Roboty remontowo-udrożnieniowe na potoku Piastówka w km 5+800 - 6+700 w m. Piechowice-Piastów

 • ROZ.2711.403.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty remontowo-udrożnieniowe na cieku Wojcieszka w km 0+000 - 1+900 w m. Wojcieszyce

 • WR.ROZ.2711.399.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty remontowo - rozbiórkowe na cieku Mierewiński Potok w m. Mierzwin oraz na cieku Bobrzyca w m. Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec

 • WR.ROZ.2711.169.2023r.
 • Roboty budowlane

  Remont muru na brzegu lewym rzeki Kamienna w km 17+672-17+724 w Piechowicach ul. Turystyczna 5

 • WR.ROZ. 2711.289.2023
 • 12.09.2023 10:13
 • Roboty budowlane

  Roboty konserwacyjne i remont zabudowy regulacyjnej Karpnickiego Potoku w km 6+130 - 6+200

 • WR.ROZ.2711.347.2023
 • Usługi

  Sporządzenie ekspertyzy w zakresie ustalenia charakteru wód rowu R-K na terenie m. Olszyna

 • WR.ROZ.2711.183.2023
 • Usługi

  Sporządzenie ekspertyzy w zakresie ustalenia charakteru wód rowu R-L na terenie m. Olszyna

 • WR.ROZ.2711.194.2023
 • Usługi

  Utrzymanie cieku Zadrna w m. Chełmsko Śląskie, Olszyny, Kamienna Góra gm. Lubawka, Kamienna Góra.

 • WR.ROZ.2811.221.2022
 • 15.09.2023 12:45
 • Usługi

  Usuwanie padliny na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim.

  Część
 • WR.ROZ.2811.213.2022
 • 15.09.2023 12:46
do góry