Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Nysie

Zarząd Zlewni w Nysie

Ogrodowa 4
48-300, Nysa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Remont koryta potoku Morawa na terenie czaszy zbiornika Stronie Śląskie

 • WR.ROZ.2711.415.2023
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ZW Topola - Kozielno

 • WR.ROZ.2711.404.2023
 • Roboty budowlane

  Interwencyjne wykonanie udrożnienia wraz z remontem zabudowy koryta potoku Dzik w m. Słupiec

 • WR.ROZ.2711.397.2023
 • Roboty budowlane

  Naprawa i uszczelnienie dachu - przyczółek A, budowla zrzutowa zbiornik Topola

 • WR.ROZ.2711.261.2023
 • Usługi

  Przegląd bariery dla ryb na ZW Nysa - 1 razy w roku i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów

 • WR.ROZ.2711.384.2023
 • 21.09.2023 09:50
 • Usługi

  Projekt uszczelnienia przekroju X zapora czołowa lewostronna zbiornik Kozielno

 • WR.ROZ.2711.383.2023
 • 19.09.2023 12:24
 • Roboty budowlane

  Remont jazów będących w administracji ZZ w Nysie - Remont jazu w km 25+724 rz. Ścinawa Niemodlińska w m. Ligota Tułowicka - Remont jazu w km 38+790 rz. Ścinawa Niemodlińska w m. Korfantów

 • WR.ROZ.2711.365.2023
 • 08.09.2023 10:22
 • Usługi

  „Wykonanie rocznych kontroli obiektów hydrotechnicznych będących w administracji ZZ w Nysie” w podziale na części: Część 1 – jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa Część 2 – wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa

  Część
 • WR.ROZ.2711.156.2023
do góry