Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Ptasia 2B
65-514, Zielona Góra
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem

  Część
 • WR.ROZ.2711.266.2023
 • 19.09.2023 08:23
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów oraz naprawy ciągników będących w dyspozycji ZPT i ZPH ZZ w Zielonej Górze.

  Część
 • WR.ROZ.2711.338.2023
 • Usługi

  Wykonanie remontu dachu na pompowniach Bobrowniki, Urad, Nowa Sól-Solanka oraz Będów

  Część
 • WR.ROZ.2711.328.2023
 • Usługi

  Remont jazu Kargowa rzeka Obrzyca w km 19+395

 • WR.ROZ.2711.285.2022
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych ciągników i sprzętu będącego w dyspozycji ZPT i ZPH ZZ w Zielonej Górze.

  Część
 • WR.ROZ.2711.122.2023
 • Usługi

  Kontrole i ocena 5-letnia stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

 • WR.ROZ.2811.584.2021
 • Usługi

  Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sulechowie: kanał Pomorski w km 3+702÷9+750 Robota awaryjna

 • WR.ROZ.2811.250.2021
 • Usługi

  Konserwacja falowników i szaf sterowniczych na obiektach pompowni będących w utrzymaniu i eksploatacji Zespołu ds. Wsparcia Technicznego w Sulechowie, zlokalizowanych w obrębie miejscowości Sadowa i Głuchów gm. Trzebiechów, Kuligowo gm. Babimost oraz Urad gm. Cybinka.

 • WR.ROZ.2811.130.2021
 • Usługi

  Prowadzenie kompleksowej obsługi oraz dozoru nad urządzeniami energetycznymi SN i NN zainstalowanymi na obiektach pompowni, zlokalizowanych na terenie działania PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, utrzymywanych i eksploatowanych przez ZPT w Sulechowie.

 • WR.ROZ.2811.130.2021
do góry