Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100, Gliwice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa i przesył paliwa gazowego sieciowego do budynków na terenie RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.113.2022.DT
 • 02.12.2022 10:30
 • Dostawa

  „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

 • GL.ROZ.2810.114.2022.DT
 • Usługi

  Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.:„Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Rogów Opolski”

 • GL.ROZ.2810.106.2022.DT
 • Roboty budowlane

  „Odnowienie elewacji budynku głównego – Śluza Kłodnica”

 • GL.ROZ.2810.109.2022.EWK
 • 25.11.2022 16:16
 • Roboty budowlane

  „Remont śluzy małej – stopień wodny Krępa. Etap V”

 • GL.ROZ.2810.107.2022.EWK
 • 25.11.2022 15:46
 • Roboty budowlane

  „Prace utrzymaniowe cieku Chudowskiego w km 0+000-1+187 w m. Przyszowice, gm. Gierałtowice”

 • GL.ROZ.2810.110.2022.EWK
 • 30.11.2022 15:38
 • Dostawa

  „Zakup traktorków ogrodowych wraz z osprzętem i pługiem śnieżnym na potrzeby RZGW w Gliwicach”.

 • GL.ROZ.2810.101.2022.EWK
 • 02.12.2022 21:47
 • Usługi

  Remont zasuw i urządzeń wyciągowych na wieży południowej bloku zrzutowego Zbiornika Turawa. Etap I

 • GL.ROZ.2810.100.2022.DT
 • 21.11.2022 09:40
 • Usługi

  Wymiana kotłów C.O. w budynkach RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2810.104.2022.MJ
 • 07.11.2022 14:21
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2810.103.2022.MJ
 • Usługi

  "Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki przez budowę zastawek piętrzących w km 7+040, 8+048, 8+522, 10+314 w miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki”

 • GL.ROZ.2810.96.2022.EWK
 • 28.10.2022 10:19
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.99.2022.DT
 • 04.11.2022 12:00
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby RZGW w Gliwicach oraz jednostek podległych

  Część
 • GL.ROZ.2810.84.2022.MJ
 • Usługi

  „Zwiększenie retencji rzeki Brynica poprzez budowę czterech jazów na odcinku od km 25+100 do km 32+450”

 • GL.ROZ.2810.90.2022.EWK
 • 10.10.2022 12:00
 • Usługi

  Dozór, ochrona mienia (fizyczna i techniczna) i serwisowanie systemów alarmowych i telewizji obserwacyjnej obiektów administracyjnych i hydrotechnicznych będących w posiadaniu i administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.66.2022.MJ
 • Dostawa

  Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • GL.ROZ.2810.94.2022.MJ
 • 09.11.2022 14:06
 • Usługi

  „Odcinkowa konserwacja rz. Psina w km 0+000 - 52+670, gmina Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Baborów i Głubczyce”

 • GL.ROZ.2810.83.2022.EWK
 • 07.10.2022 15:16
 • Usługi

  „Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych na potrzeby jednostek terenowych podległych pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Celem utrzymania sieci VPN”

 • GL.ROZ.2810.93.2022.DT
 • Roboty budowlane

  „Remont jazu piętrzącego na rzece Wiśle w km 68+125 w m. Kiczyce”

 • GL.ROZ.2810.88.2022.EWK
 • 14.10.2022 15:36
 • Usługi

  Wymiana kotłów C.O. w budynkach RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2810.95.2022.MJ
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.75.2022.MJ
 • Roboty budowlane

  Remont stopnia w km 13+979 cieku Wapienickiego m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko -Biała

 • GL.ROZ.2810.87.2022.DT
 • 24.10.2022 12:42
 • Dostawa

  „Kompleksowa dostawa i przesył paliwa gazowego sieciowego do budynków na terenie RZGW w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2810.89.2022.DT
 • 27.09.2022 16:02
 • Usługi

  „Odpompowanie namułów i uszczelnienie Kanału pod rzeką Mała Panew w Antoniowie na rowie opaskowym Zbiornika Turawa”

 • GL.ROZ.2810.78.2022.DT
 • 26.09.2022 12:00
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.82.2022.MJ
 • 18.10.2022 14:24
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.65.2022.MJ
 • Dostawa

  Dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla jednostek RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.76.2022.MJ
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe na terenie NW Głubczyce: część nr 1 - Naprawa ubezpieczeń rzeki Morawy w km 0+000-1+700 w m. Kietrz część nr 2 - Naprawa ubezpieczeń progu na rz. Opawie w km 52+802 w m. Boboluszki”

  Część
 • GL.ROZ.2810.73.2022.DT
 • 24.10.2022 13:32
 • Roboty budowlane

  "Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. opole -Etap II." Część 1.

 • GL.ROZ.2810.81.2022.EWK
 • 22.09.2022 16:14
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach część nr 1 - Roboty utrzymaniowe cieku Knurówka w km 0+000 - 3+050, gm. Knurów, gm. Pilchowice część nr 2 - Roboty utrzymaniowe rzeki Nacyna od km 0+000 - 17+295 odcinkowo, m. Rydułtowy, m. Rybnik część nr 3 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta rzeki Kłodnicy w km 40+450-79+665 na terenie m. Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Katowice i gm. Gierałtowice, Mikołów

  Część
 • GL.ROZ.2810.80.2022.DT
 • Usługi

  „Opracowanie operatów wodnoprawnych dla wybranych obiektów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu”

  Część
 • GL.ROZ.2810.41.2022.MB
 • 28.09.2022 11:39
 • Usługi

  „Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych - etap I (sekcja V i VI)” – wykonanie badań magnetometrycznych i batymetrycznych”

 • GL.ROZ.2810.74.2022.EWK
 • 03.10.2022 21:42
 • Usługi

  Wycinka drzew, krzewów na terenie ZZ Opole

  Część
 • GL.ROZ.2810.72.2022.DT
 • Roboty budowlane

  " Remonty wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku (PKZW)"

  Część
 • GL.ROZ.2810.60.2022.EWK
 • 14.10.2022 23:55
 • Usługi

  „Remont jednostki pływającej, Łódź Motorowa Robocza MR 165 „SŁONKA” nr rej. KŹ-1-0060 RZGW Gliwice - dla odnowienia klasy i Remont jednostki pływającej pchacz "DANIEL - ADAM" - nr rej. KŹ-01-005 RZGW Gliwice - dla odnowienia klasy”

  Część
 • GL.ROZ.2810.38.2022.MB
 • 12.09.2022 14:01
 • Dostawa

  „Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2810.57.2022.MJ
 • Dostawa

  „Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie”

  Część
 • GL.ROZ.2810.69.2022.MJ
 • Usługi

  Odpompowanie namułów i uszczelnienie Kanału pod rzeką Mała Panew w Antoniowie na rowie opaskowym Zbiornika Turawa

 • GL.ROZ.2810.45.2022.DT
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.48.2022.DT
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.29.2022.DT
 • Usługi

  Wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych podległych RZGW w Gliwicach

 • GL.ROZ.2811.131.2022.30E
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.10.2022.MJ
 • Dostawa

  Dostawa zasilacza oraz dysku do serwera Dell PowerEdge R510

 • GL.ROZ.2811.20.2022.30E
 • Usługi

  Sukcesywny serwis zasilaczy awaryjnych dla wszystkich obiektów podlegających RZGW Gliwice

 • GL.ROI.264.24.3.KB
 • Roboty budowlane

  „Remont jazu stałego na rzece Bytomce w km 9+470 m. Zabrze”

 • GL.ROZ.2810.98.2021.EWK
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów środowiska pracy na stanowiskach pracy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • GL.ROZ.2811.405.2021.30E
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2810.77.2021.MJ
 • Usługi

  Serwis urządzeń drukujących dla wszystkich obiektów podlegających RZGW Gliwice

 • GL.ROZ.2811.58.2021.30E
do góry