Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100, Gliwice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych na potrzeby RZGW i jednostek terenowych podległych pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem utrzymania sieci VPN”

 • GL.ROZ.2710.82.2023.APS
 • Dostawa

  Dostawa pomocy dydaktycznych w zakresie edukacji wodnej do PGW WP RZGW w Gliwicach dla celów programu edukacyjnego "Aktywni Błękitni - Szkoła Przyjazna Wodzie" - zestawy doświadczalne, mikroskopy i akcesoria do mikroskopów w podziale na 3 części

  Część
 • GL.ROZ.2711.472.2023.30E
 • 30.11.2023 10:14
 • Usługi

  Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych na potrzeby RZGW i jednostek terenowych podległych pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem utrzymania sieci VPN

 • GL.ROZ.2710.81.2023.APS
 • 16.12.2023 09:30
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby RZGW w Gliwicach oraz jednostek podległych

  Część
 • GL.ROZ.2710.65.2023.MJ
 • Dostawa

  „Dostawa narzędzi ręcznych oraz akcesoriów na potrzeby Zarządów Zlewni w Gliwicach, Katowicach i Opolu w 2023 roku”

  Część
 • GL.ROZ.2710.80.2023.MJ
 • Dostawa

  „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.75.2023.MJ
 • Roboty budowlane

  „Konserwacja ścian Larssena w lewostronnym wale rzeki Odry w Kędzierzynie-Koźlu, osiedle Rogi – dokończenie prac”

 • GL.ROZ.2710.79.2023.MJ
 • Usługi

  Wywóz nieczystości stałych, w tym gabarytów na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Zarządu Zlewni w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2711.320.2023.30E
 • Usługi

  „Odpompowanie namułów i uszczelnienie Kanału pod rzeką Mała Panew w Antoniowie na rowie opaskowym Zbiornika Turawa”

 • GL.ROZ.2710.76.2023.MJ
 • Dostawa

  Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej – RZGW Gliwice

 • GL.ROZ.2710.61.2023.MJ
 • Usługi

  „Dozór, ochrona mienia (fizyczna i techniczna) i serwisowanie systemów alarmowych i telewizji obserwacyjnej obiektów administracyjnych i hydrotechnicznych będących w posiadaniu i administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.74.2023.MJ
 • Dostawa

  „Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby RZGW w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.62.2023.MJ
 • Dostawa

  „Dostawa artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ Katowice, ZZ Gliwice, RZGW Gliwice ‘’

  Część
 • GL.ROZ.2710.58.2023.EWK
 • 14.10.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2710.71.2023.MJ
 • Usługi

  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • GL.ROZ.2710.59.2023.MJ
 • 04.10.2023 15:35
 • Roboty budowlane

  Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego przepustu wałowego zlokalizowanego na lewym wale rzeki Wisły w km 29+850 w m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice Zdrój

 • GL.ROZ.2710.72.2023.MPS
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Gliwicach.

  Część
 • GL.ROZ.2710.49.2023.EWK
 • Usługi

  „Usuwanie awarii i przegląd agregatów oraz instalacji hydraulicznych ZPH Śluza Kłodnica, ZPH Śluza Łabędy i ZPH Stopień Koźle”

 • GL.ROZ.2710.17.2023.EWK
 • Roboty budowlane

  „Modernizacja i uruchomienie Elektrowni Wodnej „Rogów Opolski”, w formule „zaprojektuj i zbuduj.” w ramach zadania „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Rogów Opolski”.

 • GL.ROZ.2710.63.2023.MJ
 • Dostawa

  „Dostawy materiałów budowlanych – RZGW Gliwice”

  Część
 • GL.ROZ.2810.55.2023.MJ
 • Usługi

  „Koszenie kanału doprowadzającego i odpływowego do Budowli Przelewowo Spustowej (BPS) zbiornika Racibórz Dolny”

 • GL.ROZ.2710.23.2023.EWK
 • 12.09.2023 14:08
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2710.57.2023.MJ
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy małej – stopień wodny Kąty. Etap II

 • GL.ROZ.2710.47.2023.DT
 • Usługi

  Wycinka drzew, krzewów na terenie ZZ Opole

  Część
 • GL.ROZ.2710.45.2023.DT
 • Dostawa

  „Dostawy artykułów elektrycznych dla jednostek RZGW w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.41.2023.DT
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych – RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2710.43.2023.MJ
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy małej – stopień wodny Krępa. Etap VI

 • GL.ROZ.2710.36.2023.DT
 • Usługi

  Konserwacja przepustów wałowych, jazów itp. na terenie ZZ Opole

  Część
 • GL.ROZ.2710.31.2023.DT
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - koszenie wałów przeciwpowodziowych, skarp cieków i zbiorników na terenie Zarządu Zlewni w Opolu

  Część
 • GL.ROZ.2710.20.2023.DT
 • Usługi

  „Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.9.2023.EWK
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego segmentu z osprzętem komory południowej Śluzy Kłodnica”

 • GL.ROZ.2710.23.2023.DT
 • Usługi

  „Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów RZGW Gliwice”

  Część
 • GL.ROZ.2710.16.2023.DT
do góry