Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109, Kraków
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie

 • KR.ROZ.2710.14.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły - etap III – Wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie prawej jazu Czaniec

 • KR.ROZ.2710.11.2023
 • Usługi

  "Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach" z podziałem na 3 części

 • KR.ROZ.2710.7.2023
 • Usługi

  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w zakresie zagospodarowania/adaptacji zabytkowego dworku w Dąbrówce z XVII wieku wraz z parkingiem.

 • KR.ROZ.2711.63.2023
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie ZZ Żywiec – etap I:

 • KR.ROZ.2710.6.2023
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba - Serwis i remont systemu ASTKZ wraz z wymianą UPS i akumulatorów na przelewach powierzchniowych i na wieżach na zbiorniku Świnna Poręba

 • KR.ROZ.2710.8.2023
 • Usługi

  Dokonanie weryfikacji wysokości zgłoszonych w postępowaniu sądowym szkód na podstawie akt postępowań sądowych dotyczących 2 poszkodowanych

 • KR.ROZ.2711.51.2023
 • 05.04.2023 11:00
 • Usługi

  Świadczenie usług kompleksowej i bieżącej obsługi prawnej na rzecz RZGW Kraków

 • KR.ROZ.2710.5.2023
 • 21.03.2023 14:28
 • Usługi

  Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Sandomierz w latach 2023 – 2025, Część 7 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Połaniec II

 • KR.ROZ.2810.216.2022
 • Usługi

  Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej) w latach 2023 do 2025

 • KR.ROZ.2710.1.2023
 • Roboty budowlane

  Zasyp materiałem żwirowym w sąsiedztwie istniejących budowli na rzece Dunajec na brzegu lewym w rejonie km 36+000 w m. Mikołajowice, Sieciechowice gm. Wierzchosławice

 • KR.ROZ.2710.4.2023
 • Usługi

  Usługa drukowania wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz jednostek podległych

 • KR.ROZ.2710.3.2023
 • Roboty budowlane

  Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwiny Długiej w km 3+000 - 3+900

 • KR.ROZ.2710.2.2023
 • Usługi

  Utrzymanie i obsługa oraz konserwacja urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Żywiec - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Kęty w latach 2023 – 2025

 • KR.ROZ.2810.217.2022
 • 24.02.2023 14:49
 • Usługi

  "Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Sandomierz w latach 2023 – 2025"

 • KR.ROZ.2810.216.2022
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 7 części

 • KR.ROZ.2810.215.2022
 • Usługi

  Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 6 części”, część nr 5 „Zarząd Zlewni w Sandomierzu” – OFERTY DODATKOWE

 • KR.ROZ.2810.181.2022
 • Dostawa

  Zakup sprzętu typu foto/video niezbędnego do tworzenia treści informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w mediach internetowych

 • KR.ROZ.2811.784.2022
 • Usługi

  Usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenie wokół budynków (również na umowę zlecenie), usługi sprzątania pokoi gościnnych, miejsc noclegowych, usługi utrzymania czystości wokół budynków i na terenie - Usługi kompleksowego sprzątania obiektów Zarządu Zlewni w Kielcach i podległych Nadzorów Wodnych przez okres 24 miesięcy.

  Część
 • KR.ROZ.2810.209.2022
 • 26.01.2023 13:19
 • Dostawa

  Zakup rębaków

 • KR.ROZ.2810.207.2022
 • Usługi

  Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kielce na lata 2023 – 2025 z podziałem na części (KR.ROZ.2810.108.2022) - Część II - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Kazimierzy Wielkiej (oferty dodatkowe)

 • KR.ROZ.2810.108.2022
 • Dostawa

  Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie

 • KR.ROZ.2810.212.2022
 • Roboty budowlane

  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – VI etap: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900 oraz 3+000-3+900” - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900 .

 • KR.ROZ.2810.214.2022
 • 22.12.2022 08:41
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Oświęcim Etap IV

 • KR.ROZ.2810.204.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Sucha Beskidzka II Etap - "Lokalny zasyp wyrw brzegowych na rzece Skawa w km 94+820-95+150 w msc. Spytkowice, gm. Spytkowice, pow. nowotarski”

 • KR.ROZ.2810.201.2022
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlano montażowe w budynku przy ul Staromiejskiej 14: część 1) Podniesienie standardu mieszkania służbowego nr 2 przy ul. Staromiejskiej w Sandomierzu; część 2) Remont mieszkania służbowego nr 1 przy ul. Staromiejskiej w Sandomierzu”

 • KR.ROZ.2810.200.2022
 • Usługi

  Część 1 – Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany – ZOH Łączany – Skawina Część 2 – Konserwacja rowu R – ZOH Łączany – Skawina

 • KR.ROZ.2810.198.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Wadowice Etap II (2 części)

 • KR.ROZ.2810.195.2022
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 4 części

 • KR.ROZ.2810.192.2022
 • Dostawa

  Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 6 części

 • KR.ROZ.2810.181.2022
 • Roboty budowlane

  Zabezpieczenie dna i brzegów pot. San w km 0+370 – 3+230 w m. Myślenice

 • KR.ROZ.2810.187.2022
 • 25.12.2022 00:00
 • Usługi

  Modernizacja sytemu alarmowego i telewizyjnego systemu nadzoru na Zbiorniku wodnym Świnna Poręba

 • KR.ROZ.2810.175.2022
 • Usługi

  “Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – II etap”

  Część
 • KR.ROZ.2810.182.2022
 • 10.01.2023 14:33
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – etap VII

 • KR.ROZ.2810.185.2022
 • Usługi

  Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kielce na lata 2023 – 2025 z podziałem na części

 • KR.ROZ.2810.108.2022
 • 11.01.2023 15:29
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków-etap III

 • KR.ROZ.2810.178.2022
 • Usługi

  Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania ZZ Kraków – 7 części

 • KR.ROZ.2810.173.2022
 • 25.01.2023 13:00
 • Usługi

  „Kompleksowe Utrzymanie rzek na terenie NW Proszowice-etap III: Utrzymanie potoku Hubenickiego w km 0+900-10+070, gm. Gręboszów”

 • KR.ROZ.2810.176.2022
 • 25.01.2023 15:01
 • Usługi

  Wycinka zakrzaczeń w międzywalu rzeki Wisły na terenie gmin Baranów Sandomierski i Łoniów

 • KR.ROZ.2810.172.2022
 • Dostawa

  Zakup 5 serwerów plików wraz z dyskami dla Zarządów Zlewni PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • KR.ROZ.2810.170.2022
 • 22.12.2022 00:00
 • Roboty budowlane

  Poprawa parametrów technicznych prawego wału rzeki Wisły – mur oporowy w km 6+300-6+370 w m. Wola Przemykowska, gmina Szczurowa, powiat brzesko

 • KR.ROZ.2810.166.2022
 • Usługi

  Konserwacja i udrożnienie syfonów i przepustów na kanale Łączany – Skawina

 • KR.ROZ.2810.158.2022
 • Usługi

  „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn. „Budowa zbiornika Maskalis na rzece Maskalis w km 15+700 na terenie miejscowości Łatanice/Chotelek, gm. Wiślica, Busko - Zdrój”

 • KR.ROZ.2810.141.2022
 • 24.12.2022 16:00
 • Roboty budowlane

  Remont stopnia w km 1+248 nr 3 na potoku Koszarawa w m. Żywiec

 • KR.ROZ.2810.142.2022
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Proszowice – II etap

 • KR.ROZ.2810.128.2022
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Bochnia – II etap

 • KR.ROZ.2810.121.2022
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie

 • KR.ROZ.2810.118.2022
 • Dostawa

  Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Krakowie

 • KR.ROZ.2810.122.2022
 • Dostawa

  Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na 6 części

 • KR.ROZ.2810.113.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kraków

 • KR.ROZ.2810.105.2022
 • Usługi

  Budowa suchego zbiornika na cieku Sudoł Dominikański w km 6+400 w m. Węgrzce gm. Zielonki powiat krakowski województwo małopolskie

 • KR.ROZ.2810.67.2022
 • Usługi

  Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę)

  Część
 • KR.ROZ.2810.83.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Limanowa

 • KR.ROZ.2810.84.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Oświęcim (6 części)

 • KR.ROZ.2810.78.2022
 • Usługi

  „Wykonanie operatów rybackich dla obwodu rybackiego zbiornika Porąbka na rzece Soła nr 3 i obwodu rybackiego zbiornika Tresna na rzece Soła nr 2 wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii uprawnionej jednostki”

 • KR.ROZ.2811.254.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach Nadzoru Wodnego Żywiec – etap IV

 • KR.ROZ.2810.68.2022
 • Usługi

  Remont oświetlenia na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków (3 części)

 • KR.ROZ.2810.56.2022
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią na obszarze RZGW Kraków

 • KR.ROZ.2810.57.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach Nadzoru Wodnego Żywiec – etap II

 • KR.ROZ.2810.50.2022
 • Usługi

  Usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem potoków na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice

 • KR.ROZ.2810.39.2022
 • Roboty budowlane

  Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Soły poprzez przebudowę oraz budowę przepławek w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w miejscowości Bielany, gm. Kęty, powiat oświęcimski", w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

 • KR.ROZ.2810.33.2022
 • Usługi

  Usługi na obiekcie hydrotechnicznym ZW Świnna Poręba (6 części)

 • KR.ROZ.2810.27.2022
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią RZGW Kraków- Koncepcja ochrony przed powodzią Zlewni Stradomki

 • KR.ROZ.2810.19.2022
 • Usługi

  Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej)

 • KR.ROZ.2810.21.2022
 • Roboty budowlane

  Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego prawostronnej opaski brzegowej rzeki Serafa od km 4+755 do km 4+245, wykonanie, podwyższenia prawostronnej opaski murem z grodzic winylowych

 • KR.ROZ.2810.20.2022
 • Usługi

  Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach

 • KR.ROZ.2810.8.2022
 • Dostawa

  Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie

 • KR.ROZ.2810.7.2022
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad zadaniem pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie”.

 • KR.ROZ.2810.234.2021
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

 • KR.ROZ.2810.236.2021
 • Roboty budowlane

  Remont napędów hydraulicznych zapory Dobczyce- decyzja nakazowa

 • KR.ROZ.2810.233.2021
 • Roboty budowlane

  Remont kierownicy dolnej śluzy Stopnia Wodnego Kościuszko - etap I - decyzja nakazowa

 • KR.ROZ.2810.222.2021
 • Roboty budowlane

  Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie

 • KR.ROZ.2810.227.2021
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

 • KR.ROZ.2810.230.2021
 • Roboty budowlane

  Remont betonów w części podwodnej na Stopniu Wodnym Dąbie – etap II – decyzja nakazowa

 • KR.ROZ.2810.223.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu

  Część
 • KR.ROZ.2810.217.2021
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zasilania i sterowania urządzeń na zadaniu pn.: „Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu Wisły omijającej jaz w km 21+220 biegu rzeki Wisły na węźle wodnym Smolice, w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski, miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”

 • KR.ROZ.2810.231.2021
 • Usługi

  „Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach w latach 2022-2024”

  Część
 • KR.ROZ.2810.221.2021
 • Usługi

  “Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim”

 • KR.ROZ.2810.199.2021
 • Roboty budowlane

  1. Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 3+420-3+520 w m. Łęki 2. Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 6+660-9+400 w m. Poręba

  Część
 • KR.ROZ.2810.211.2021
 • Usługi

  Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Kraków - Usunięcie roślinności pływającej, udrożnienie rzeki Drwini Długiej, w km 0+000-4+600, w m. Kraków

 • KR.ROZ.2811.1025.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń na pot. Uszwica

  Część
 • KR.ROZ.2810.208.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Żywiec

  Część
 • KR.ROZ.2810.214.2021
 • Dostawa

  Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakupy

 • KR.ROZ.2810.209.2021
 • Dostawa

  Zakup kosiarek bijakowych samobieżnych

 • KR.ROZ.2810.206.2021
 • Usługi

  „Utrzymanie i eksploatacja pompowni Grabina i Kępa Chwałowska na terenie ZZ Sandomierz w latach 2022-2024”

 • KR.ROZ.2810.190.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń – prawy wał przeciwpowodziowy pot. Kisielina w km 13+000-13+800 w m. Zabawa

 • KR.ROZ.2810.205.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń na cieku Uszwica

  Część
 • KR.ROZ.2810.204.2021
 • Usługi

  Utrzymanie potoku Drwinka km 13+056-26+300 m. Chobot, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Wola Batorska i Niepołomice, gm. Niepołomice

 • KR.ROZ.2810.203.2021
 • Usługi

  Część I – Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany Część II – Konserwacja rowu R – kompleksu odwodnieniowego Łączany

  Część
 • KR.ROZ.2810.198.2021
 • Roboty budowlane

  „Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły na stanowisku górnym jazu Łączany, gm. Brzeźnica pow. wadowicki, woj. Małopolskie – etap II

 • KR.ROZ.2810.195.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Ścieklec w 0+000-0+400, 0+800-0+950, 1+100-1+150 w m. Opatkowice, Proszowice

 • KR.ROZ.2810.196.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Cicha w 1+400-1+800, 2+500-3+400 w m. Komorów, Miechów

 • KR.ROZ.2810.187.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Szreniawa

  Część
 • KR.ROZ.2810.193.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Rudno: Część 1: Naprawa uszkodzeń Rudno w 2+950-3+100 w m. Przeginia Narodowa. Część 2: Udrożnienie cieku Rudno w km 7+300-8+200 w m. Brodła.

  Część
 • KR.ROZ.2810.184.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki

  Część
 • KR.ROZ.2810.183.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach wodnych na terenie NW Kraków

  Część
 • KR.ROZ.2810.182.2021
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zasilania i sterowania urządzeń – oferty dodatkowe

 • KR.ROZ.2810.171.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Żywiec

  Część
 • KR.ROZ.2810.172.2021
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane na potokach na terenie NW Myślenice”

  Część
 • KR.ROZ.2810.170.2021
 • Roboty budowlane

  Poprawa parametrów obwałowań rzeki Drwinii Długiej

 • KR.ROZ.2810.164.2021
 • Usługi

  „Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”

 • KR.ROZ.2810.168.2021
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zasilania i sterowania urządzeń

  Część
 • KR.ROZ.2810.171.2021
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu i w Suchej Beskidzkiej

  Część
 • KR.ROZ.2810.167.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane z terenu NW Staszów gm. Tuczępy

  Część
 • KR.ROZ.2810.166.2021
 • Usługi

  Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji w km 78+950 – 79+800 rzeki Biała Tarnowska, m. Kąclowa, gm. Grybów

 • KR.ROZ.2810.160.2021
 • Usługi

  Remont układu hydraulicznego zapory Tresna

 • KR.ROZ.2810.165.2021
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe na potoku Stracha w km 2+600-3+350

 • KR.ROZ.2810.163.2021
 • Roboty budowlane

  Poprawa parametrów eksploatacyjnych zbiornika wyrównawczego pompowni Hubenice, m. Hubenice, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski

 • KR.ROZ.2810.161.2021
 • Usługi

  Mycie i czyszczenie uzwojeń generatora nr 1 i nr 2 – EW Dobczyce

 • KR.ROZ.2810.159.2021
 • Usługi

  Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku RZGW Kraków

 • KR.ROF.283.2.2021
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie – obszar Rzeszów

 • KR.ROZ.2810.156.2021
 • Usługi

  Oznakowanie drogi wodnej rzeki Wisły w km 175+400 - 295+200

 • KR.ROZ.2810.129.2021
 • Roboty budowlane

  Remont Jazu Malecki w km 0+600 w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski

 • KR.ROZ.2810.150.2021
 • Roboty budowlane

  Konserwacja drenaży wsi Porąbka zbiornik Czaniec

 • KR.ROZ.2810.137.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na potokach i rzekach NW Bochnia i NW Kraków

  Część
 • KR.ROZ.2810.157.2021
 • Usługi

  „Działania informacyjno-promocyjne na zakończenie projektu pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego. ”

 • KR.ROZ.2811.531.2021
 • Usługi

  I – Konserwacja czaszy zbiornika Tresna w rejonie pompowni Nr 1 i Nr 2 oraz wlotu potoku Łękawka, II – Wycinka drzew i zakrzaczeń z czaszy ZW Tresna, III – Wycina drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Porąbka, IV – Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Czaniec

  Część
 • KR.ROZ.2810.147.2021
 • Usługi

  "Usługi związane z utrzymaniem rzek na terenie NW Opatów"

  Część
 • KR.ROZ.2810.145.2021
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice

 • KR.ROZ.2810.127.2021
 • Dostawa

  Zakup śruby Archimedesa do transportu ryb.

 • KR.ROZ.2811.627.2021
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie potoku Zygodówka w km 0+000-1+500 w m. Woźniki, gm. Tomice, pow. wadowicki.

 • KR.ROZ.2810.131.2021
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego na terenie RZGW w Krakowie

  Część
 • KR.ROZ.2810.146.2021
 • Dostawa

  Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Część
 • KR.ROZ.2810.139.2021
 • Roboty budowlane

  3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira

 • KR.ROZ.2810.143.2021
 • Dostawa

  Sukcesywny zakup wraz z dostawą akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów będących własnością PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Kraków

  Część
 • KR.ROZ.2810.141.2021
 • Roboty budowlane

  Udrożnienie potoków na terenie NW Myślenice

  Część
 • KR.ROZ.2810.122.2021
 • Usługi

  Konserwacja potoku Bobrek w km 0+150-6+550 w m. Wieprz, gm. Wieprz, pow. wadowicki

 • KR.ROZ.2810.128.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Wadowice

  Część
 • KR.ROZ.2810.132.2021
 • Usługi

  Bieżąca obsługa interwencyjnej wycinki drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w roku 2021

  Część
 • KR.ROZ.2810.114.2021
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji w km 78+950 – 79+800 rzeki Biała Tarnowska, m. Kąclowa, gm. Grybów

 • KR.ROZ.2810.120.2021
 • Usługi

  „Wykonanie oceny rocznej i pięcioletniej dla zapór przeciwrumowiskowych”

 • KR.ROZ.2810.104.2021
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie

  Część
 • KR.ROZ.2810.116.2021
 • Usługi

  Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych , przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych działania ZZ Kielce

  Część
 • KR.ROZ.2810.117.2021
 • Roboty budowlane

  Wykonanie konserwacji dolnego stanowiska zapory Porąbka

 • KR.ROZ.2810.107.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa przepustów wałowych, stopnia wodnego i ubezpieczenia na potokach NW Brzesko

  Część
 • KR.ROZ.2810.105.2021
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem rzek na terenie NW Sandomierz

  Część
 • KR.ROZ.2810.76.2021
 • Usługi

  Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych w ramach realizacji działań informacyjnych projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”.

 • KR.ROZ.2811.406.2021
 • Dostawa

  Dostawa skanerów na potrzeby realizacji projektu pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego

 • KR.ROZ.2811.306.2021
 • Dostawa

  Dostawa i montaż wyposażenia stacji monitoringu wędrówek ryb przy przepławce na rzece Wisłoce w m. Mokrzec

 • KR.ROZ.2810.93.2021
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • KR.ROZ.2810.83.2021
 • Usługi

  Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Żywcu

 • KR.ROZ.2810.87.2021
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie uszczelnienia przecieku galerii prawego przyczółka zapory Porąbka”

 • KR.ROZ.2810.28.2021
 • Dostawa

  Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Część
 • KR.ROZ.2810.62.2021
 • Usługi

  Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej)

 • KR.ROZ.2810.69.2021
 • Usługi

  Świadczenie usługi dozoru oraz bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na dwie części – część I i część II: na lata 2021 – 2023

  Część
 • KR.ROZ.2810.38.2021
 • Roboty budowlane

  Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Soła w km 6+250-6+400 m. Rajsko gm. Oświęcim

 • KR.ROZ.2810.71.2021
 • Dostawa

  Dostawa i montaż wyposażenia stacji monitoringu wędrówek ryb przy przepławce na rzece Wisłoce w m. Mokrzec

 • KR.ROZ.2810.44.2021
 • Usługi

  Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba

  Część
 • KR.ROZ.2810.45.2021
 • Usługi

  Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba

  Część
 • KR.ROZ.2810.37.2021
 • Usługi

  Przystosowanie układów-pomiarowo rozliczeniowych do zasady TPA na SW Smolice

 • KR.ROZ.2810.24.2021
 • Usługi

  Utrzymanie potoków na terenie NW Oświęcim

  Część
 • KR.ROZ.2810.39.2021
 • Usługi

  Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba

  Część
 • KR.ROZ.2810.14.2021
 • Usługi

  Nadzór przyrodniczy nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu Wisły omijającej jaz w km 21+220 biegu rzeki Wisły na węźle wodnym Smolice, w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski, miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopols

 • KR.ROZ.2810.31.2021
 • Usługi

  Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie

 • KR.ROZ.2810.33.2021
 • Roboty budowlane

  Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przesłona przeciw filtracyjna IV etap

 • KR.ROZ.2810.10.2021
 • Roboty budowlane

  3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2

 • 3068/JRP/2020
 • Roboty budowlane

  3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3

 • 3063/JRP/2020
 • Roboty budowlane

  3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko

 • 2833/JRP/2020
do góry