Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oglaszajacy/8,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Krakowie.html
2023-12-02, 12:55

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109, Kraków
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Organizacja narady wyjazdowej w dniach 29-30 listopada 2023 r. w Zakopanem

 • KR.ROA.2711.38.2023
 • Usługi

  Ochrona i monitoring obiektów RZGW w Krakowie – ZZ Kraków

 • KR.ROZ.2710.169.2023
 • Usługi

  Dozór i utrzymanie obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu w latach 2024 – 2026

 • KR.ROZ.2710.173.2023
 • Dostawa

  Zakup wyciągarki leśnej do ciągnika na potrzeby NW Kraków, woj. małopolskie

 • KR.ROZ.2710.175.2023
 • Dostawa

  Zakup przyczepy do samochodu ciężarowego na potrzeby NW Kraków

 • KR.ROZ.2710.176.2023
 • 22.11.2023 10:30
 • Usługi

  Utrzymanie wałów i przepustów wałowych na terenie ZZ Kraków

 • KR.ROZ.2710.126.2023
 • Dostawa

  Zakup: Traktorek ogrodowy z osprzętem – 2 szt. ZZ Kraków/NW Kraków, woj. Małopolskie

 • KR.ROZ.2710.174.2023
 • Usługi

  Przegląd agregatów prądotwórczych na stopniach wodnych na terenie działania ZZ w Krakowie wraz z przeglądem/konserwacją agregatu prądotwórczego do połowu ryb

 • KR.ROZ.2710.170.2023
 • Roboty budowlane

  Remont starej sterowni Stopnia Wodnego Kościuszko

 • KR.ROZ.2710.165.2023
 • Dostawa

  Sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego - 13 samochodów służbowych

 • KR.ROA.261.5.2023
 • 28.11.2023 13:54
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Kraków etap III – partycypacja z g. Wielka Wieś

 • KR.ROZ.2710.171.2023
 • 28.11.2023 12:52
 • Dostawa

  Zakup przyczep dwuosiowych

 • KR.ROZ.2710.172.2023
 • Roboty budowlane

  Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwiny Długiej w km 1+000-1+900

 • KR.ROZ.2710.168.2023
 • 28.11.2023 13:06
 • Usługi

  Projekt remontu dolnego stanowiska jazu stopnia wodnego Kościuszko

 • KR.ROZ.2710.162.2023
 • 14.11.2023 14:05
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Kraków – etap IV

 • KR.ROZ.2710.124.2023
 • Usługi

  Obsługa i utrzymanie pompowni na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024-2026

 • KR.ROZ.2710.156.2023
 • Dostawa

  Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

 • KR.ROZ.2710.164.2023
 • 28.11.2023 11:31
 • Dostawa

  Zakup kosiarek bijakowych

 • KR.ROZ.2710.163.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie NW Brzesko etap I”

 • KR.ROZ.2710.159.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024-2026

 • KR.ROZ.2710.157.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap IV Część I. Stabilizacja dna oraz zasyp wyrw brzegowych na pot. Rolski w km 0+200 - 0+500 w m. Rabka Zdrój Część II. Zasyp wyrwy na prawym brzegu pot. Niedźwiadek w km 1+075-1+175 w m. Węglówka Część III. Odcinkowe udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw brzegowych na pot. Kosiczne w km 0+250 - 0+550 w m. Raba Wyżna Część IV. Udrożnienie koryta i zasyp wyrwy brzegowej na rzece Rabie w km 106+900-107+000 w m. Rabka Zdrój Część V. Zabezpieczenie prawego

 • KR.ROZ.2710.166.2023
 • Roboty budowlane

  Udrożnienie koryta potoku Roczynka wraz z zabezpieczeniem skarp w km 0+900 - 1+050 – Etap II

 • KR.ROZ.2710.167.2023
 • Usługi

  Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji na obiektach hydrotechnicznych, Zaporze w Dobczycach oraz pompowniach Myślenice i Banowice

 • KR.ROZ.2710.160.2023
 • Dostawa

  Dostawa garaży i kontenerów blaszanych dla jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na cztery części

 • KR.ROZ.2710.158.2023
 • 24.11.2023 11:26
 • Dostawa

  Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Wsparcia Technicznego w Sandomierzu

 • KR.ROZ.2710.155.2023
 • 30.11.2023 13:48
 • Dostawa

  Zakup systemu ostrzegania i systemu alarmowego na ZW Świnna Poręba

 • KR.ROZ.2710.161.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie NW Brzesko etap II”

 • KR.ROZ.2710.154.2023
 • 01.12.2023 14:19
 • Roboty budowlane

  „Remont betonów GG i GD na śluzie SW Dwory”

 • KR.ROZ.2710.153.2023
 • Roboty budowlane

  Remont układów smarowniczych dolnych i górnych wrót SW Dąbie

 • KR.ROZ.2710.90.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap III

 • KR.ROZ.2710.142.2023
 • Usługi

  Utrzymanie ZOH Łączany etap II: Część I - Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany wraz z konserwacją rowu R; Część II - Konserwacja wałów i rowów opaskowych kanału Łączany - Skawina

 • KR.ROZ.2710.140.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Oświęcim – etap III

 • KR.ROZ.2710.150.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej – etap III: Część I. Zasyp wyrw brzegowych na potoku Zachełmka w km 3+070-3+450-lokalnie w miejscowości Zachełmna, gmina Budzów Część II. Zasyp wyrw na potoku Korycina w km 0+130-0+180 w m. Zawoja Część III. Zasyp wyrw na Potoku Fabisów w km 0+050-0+120 w m. Bieńkówka,gm. Budzów, pow. suski

  Część
 • KR.ROZ.2710.143.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Oświęcim etap IV: Dotacja

 • KR.ROZ.2710.151.2023
 • 02.11.2023 14:28
 • Roboty budowlane

  Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda w lokalizacji Świnna Poręba przy zaporze

 • KR.ROZ.2710.146.2023
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba etap II

 • KR.ROZ.2710.152.2023
 • Dostawa

  Zakup 5 depozytorów kluczy dla Zarządów Zlewni RZGW w Krakowie

 • KR.ROZ.2710.147.2023
 • 02.11.2023 15:15
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Oświęcim etap II

 • KR.ROZ.2710.149.2023
 • 07.11.2023 12:02
 • Usługi

  Projekt suwnicy i remontu belek podsuwnicowych na jazie Łączany

 • KR.ROZ.2710.141.2023
 • 18.10.2023 10:30
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Proszowice-etap II : Utrzymanie potoku Kantorówka km 0+000-1+123, w m. Bobin, Wolwanowice, gm. Proszowice

 • KR.ROZ.2710.148.2023
 • 31.10.2023 15:05
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem koryt rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach – etap III

 • KR.ROZ.2710.139.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VIII

 • KR.ROZ.2710.144.2023
 • 14.11.2023 13:42
 • Usługi

  Ochrona przed powodzią terenów Zarabia w Myślenicach

 • KR.ROZ.2710.145.2023
 • Roboty budowlane

  Przebudowa napędów mechanicznych upustów dennych oraz zasuw przelewów powierzchniowych na zbiorniku Chańcza

 • KR.ROZ.2710.121.2023
 • 24.11.2023 11:15
 • Dostawa

  Zakup systemu ostrzegania i systemu alarmowego na ZW Świnna Poręba

 • KR.ROZ.2710.136.2023
 • 09.10.2023 10:30
 • Roboty budowlane

  Remont elewacji budek sterowniczych na SW Dąbie

 • KR.ROZ.2710.117.2023
 • Usługi

  Utrzymanie ZOH Łączany – Skawina. Konserwacja i udrożnienie syfonów pod kanałem Łączany – Skawina

 • KR.ROZ.2710.138.2023
 • 20.11.2023 12:07
 • Roboty budowlane

  Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na prawym przyczółku zapory Porąbka – etap II

 • KR.ROZ.2710.137.2023
 • 18.10.2023 14:07
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na obiektach NW Kraków – Etap II

 • KR.ROZ.2710.127.2023
 • 16.10.2023 10:20
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba etap II

 • KR.ROZ.2710.133.2023
 • Usługi

  Projekt remontu spustów dennych zapory w Dobczycach

 • KR.ROZ.2710.118.2023
 • Roboty budowlane

  Remont turbozespołu nr 2 w Elektrowni Wodnej Dobczyce

 • KR.ROZ.2710.130.2023
 • Usługi

  Dokonanie weryfikacji zgłoszonych szkód w nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami wraz z częściami składowymi, przynależnościami oraz znajdujących się na nich ruchomościami stanowiącymi majątek trwały pomiotów poszkodowanych prowadzących działalność gospodarczą wraz z szacowaniem wartości ich prognozowanych zysków (utraconych korzyści).

 • KR.ROZ.2710.135.2023
 • 27.11.2023 14:23
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Krakowie

 • KR.ROZ.2710.132.2023
 • Usługi

  Świadczenie usługi dozoru, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego antywłamaniowego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w podziale na 2 części

 • KR.ROZ.2710.98.2023
 • 24.10.2023 15:48
 • Roboty budowlane

  „Budowa pomostów na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Drugie oraz na kanale żeglugowym Smolice w obrębie miejscowości Podolsze, zadanie realizowane jest w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”– oferty dodatkowe”.

 • KR.ROZ.2710.115.2023
 • 03.10.2023 11:19
 • Roboty budowlane

  Remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis w m. Pietrzykowice

 • KR.ROZ.2710.128.2023
 • 03.10.2023 11:30
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe na terenie NW Nowy Sącz na potokach Gostwiczanka, Łęgówka, Łubinka, Jaworzynka

 • KR.ROZ.2710.134.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków - etap I

 • KR.ROZ.2710.109.2023
 • Roboty budowlane

  Remont ogrodzenia stopnia Przewóz

 • KR.ROZ.2710.119.2023
 • 29.09.2023 10:00
 • Usługi

  Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji na obiektach hydrotechnicznych, Zaporze w Dobczycach oraz pompowniach Myślenice i Banowice

 • KR.ROZ.2710.131.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Wadowicach – etap II (3 części)

 • KR.ROZ.2710.125.2023
 • 16.10.2023 14:31
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap II

 • KR.ROZ.2710.120.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Proszowice etap I : Naprawa pęknięć filarów nośnych i konstrukcji dachu Pompownia Hubenice

 • KR.ROZ.2710.114.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VII

 • KR.ROZ.2710.122.2023
 • 04.10.2023 08:26
 • Dostawa

  Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

 • KR.ROZ.2710.123.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap III: San w km 0+370-3+230 w m. Myślenice

 • KR.ROZ.2710.110.2023
 • 27.09.2023 10:30
 • Usługi

  Ochrona przed powodzią zlewni Prądnika

 • KR.ROZ.2710.108.2023
 • 24.11.2023 11:16
 • Dostawa

  Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - 6 części

 • KR.ROZ.2710.116.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Oświęcim – etap III – Partycypacja z g. Chrzanów

 • KR.ROZ.2710.111.2023
 • 19.10.2023 07:36
 • Usługi

  Sprzątanie obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2023-2025 w podziale na 2 części

 • KR.ROZ.2710.100.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap IV

 • KR.ROZ.2710.112.2023
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie - obszar Bielsko – Biała, Tarnów

 • KR.ROZ.2710.113.2023
 • 24.11.2023 11:16
 • Usługi

  Przeglądy na ZW Bieżanów Cz. 1. Przegląd zamknięcia powłokowego jazu zbiornika Bieżanów. Cz. 2. Przegląd i remont pomp jazu powłokowego zbiornika Bieżanów.

 • KR.ROZ.2710.107.2023
 • Roboty budowlane

  Budowa pomostów na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Drugie oraz na kanale żeglugowym Smolice w obrębie miejscowości Podolsze, zadanie realizowane jest w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”.

 • KR.ROZ.2710.115.2023
 • 03.10.2023 11:20
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 6 części

 • KR.ROZ.2710.104.2023
 • 15.11.2023 13:57
 • Dostawa

  Zakup: Rębak spalinowy do gałęzi, ZZ Kraków/NW Kraków, woj. Małopolskie

 • KR.ROZ.2710.103.2023
 • 04.10.2023 11:38
 • Roboty budowlane

  Remont korony lewego wału rzeki Breń w km 14+600 - 16+800 w m. Dąbrowica, gm. Szczucin, pow. dąbrowski, woj. małopolskie

 • KR.ROZ.2710.105.2023
 • 13.09.2023 14:53
 • Dostawa

  Dostawa przyczepy dwuosiowej przystosowanej do montażu zbiornika do transportu ryb.

 • KR.RUH.273.2.2023
 • Usługi

  Ekspertyza stanu technicznego zapory zbiornika wodnego Chańcza na rzece Czarna

 • KR.ROZ.2710.92.2023
 • 27.09.2023 10:17
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie retencji - roboty budowlane: Część 1: Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka wraz z remontem istniejących 2 stopni stabilizujących dno w celu zwiększenia zdolności retencyjnej. Część 2: Remont istniejącej 1 szt. zastawki na potoku Piotrówka wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku cofki i na wypadzie w celu zwiększenia zdolności retencyjnej.

 • KR.ROZ.2710.96.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły - etap V: Remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis w m. Pietrzykowice

 • KR.ROZ.2710.102.2023
 • 11.10.2023 14:20
 • Usługi

  Usunięcie zamulenia w rejonie górnego awanportu śluzy w Borku Szlacheckim

 • KR.ROZ.2710.84.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Proszowice: Część 1: Prace utrzymaniowe na potoku Miechówka km 0+000-2+090 Część 2: Utrzymanie potoku Hubenickiego w km 0+900-12+500 Część 3: Prace utrzymaniowe na potoku Piotrówka km 0+000-5+400 i 6+400-8+000

 • KR.ROZ.2710.89.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Oświęcim – etap II – Partycypacja z g. Trzebinia

 • KR.ROZ.2710.94.2023
 • 20.09.2023 15:42
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap III “Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Poprad w km 1+950 – 2+150 m. Nowy Sącz, woj. małopolskie”

 • KR.ROZ.2710.99.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów elektrycznych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie" – z podziałem na 5 części.

 • KR.ROZ.2710.86.2023
 • Usługi

  Usługi ochrony mienia, ochrony fizycznej, dozoru, monitoring na terenie ZZ Żywiec

 • KR.ROZ.2710.77.2023
 • 24.11.2023 11:15
 • Dostawa

  Dostawa artykułów oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na 7 części

 • KR.ROZ.2710.85.2023
 • Usługi

  „Kontrola i ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV na terenie ZZ Sandomierz (badania 5-cio letnie)”

 • KR.ROZ.2710.80.2023
 • 14.09.2023 14:41
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VI" (2 części)

 • KR.ROZ.2710.93.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie prac konserwacyjnych zbiornika wodnego Cedzyna

 • KR.ROZ.2710.87.2023
 • Dostawa

  Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

 • KR.ROZ.2710.95.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Limanowa - Etap II „Konserwacja i uzupełninie umocnień w obrębie stopnia betonowego w km 42+420 rzeki Łososina w m. Podłopień, gmina Tymbark”

 • KR.ROZ.2710.91.2023
 • Usługi

  Remont oświetlenia zewnętrznego na stopniach wodnych ZZ Kraków (2 części)

 • KR.ROZ.2710.78.2023
 • Dostawa

  Dostawa agregatu plecakowego do odłowów ryb

 • KR.RUH.273.2.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap II" (3 części)

 • KR.ROZ.2710.70.2023
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

 • KR.ROZ.2710.81.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Nowy Targ -Etap I

 • KR.ROZ.2710.63.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap II

 • KR.ROZ.2710.72.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na obiektach NW Tarnów - Etap III

 • KR.ROZ.2710.79.2023
 • 15.09.2023 13:33
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap I" 6 części)

 • KR.ROZ.2710.69.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap I

 • KR.ROZ.2710.71.2023
 • Roboty budowlane

  Naprawa korony zapory Bieżanów

 • KR.ROZ.2710.67.2023
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach

 • KR.ROZ.2710.53.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na obiektach NW Tarnów Etap II

 • KR.ROZ.2710.73.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba: Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej”

 • KR.ROZ.2710.82.2023
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Żywiec - etap II: Część 1- Wycinka drzew na terenie ZW Porąbka Część 2- Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu Część 3- Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej

 • KR.ROZ.2710.54.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem koryt rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach

 • KR.ROZ.2710.76.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na obiektach NW Zakopane

 • KR.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  Wycinka drzew i przerostów na budowlach i brzegach rzek i potoków na terenie Zarządu Zlewni Nowy Sącz

 • KR.ROZ.2710.64.2023
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Sandomierz i Opatów

 • KR.ROZ.2710.52.2023
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie

 • KR.ROZ.2710.59.2023
 • 24.11.2023 11:14
 • Usługi

  Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych SW Dwory, SW Smolice oraz rowów odwodnieniowych SW Kościuszko

 • KR.ROZ.2710.41.2023
 • 15.09.2023 14:11
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Brzesko (3 części)

 • KR.ROZ.2710.49.2023
 • Roboty budowlane

  Remont budynku administracyjnego SW Dwory

 • KR.ROZ.2710.42.2023
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska, Połaniec i Staszów

 • KR.ROZ.2710.43.2023
 • Usługi

  Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie

 • KR.ROZ.2710.46.2023
 • Usługi

  Rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych na terenie działania ZZ w Nowym Sączu: Część 1 - Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane Część 2 – Teren Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tarnowski, miasto Tarnów), Nadzoru Wodnego Tarnów

 • KR.ROZ.2710.47.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap III (2 części)

 • KR.ROZ.2710.40.2023
 • Usługi

  Usługi na terenie EW Świnna Poręba (3 części)

 • KR.ROZ.2710.34.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba"

 • KR.ROZ.2710.38.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie prawej jazu Czaniec

 • KR.ROZ.2710.37.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie ZZ Nowy Sącz (3 części)

 • KR.ROZ.2710.29.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Nowy Sącz – Etap I

 • KR.ROZ.2710.20.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Wadowicach

 • KR.ROZ.2710.32.2023
 • 28.09.2023 10:46
 • Roboty budowlane

  3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3

 • KR.ROZ.2710.35.2023
 • Usługi

  Konserwacja drenaży, zapór, osuwisk i rowów opaskowych zbiornika Tresna

 • KR.ROZ.2710.15.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap II"

 • KR.ROZ.2710.16.2023
 • Dostawa

  Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie

 • KR.ROZ.2710.14.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły - etap III – Wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie prawej jazu Czaniec

 • KR.ROZ.2710.11.2023
 • Usługi

  "Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach" z podziałem na 3 części

 • KR.ROZ.2710.7.2023