Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610, Lublin
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Wykonanie projektu wykonawczego remontu budynku upustów dennych na zaporze czołowej zbiornika wodnego Nielisz w m. Nielisz, gm. Nielisz, pow. zamojski, woj. lubelskie

 • LU.ROZ.2710.79.2023
 • 21.10.2023 00:00
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Łabuńka w km 4+360-17+630, 24+865-32+770

 • LU.ROZ.2710.78.2023
 • 21.10.2023 00:00
 • Usługi

  Awaryjne usunięcie zatorów na rzece granicznej Bug w rejonie znaków granicznych numer 940-941, 947-948, 954-955, pow. chełmski, woj. lubelskie

 • LU.ROZ.2710.77.2023
 • 20.10.2023 00:00
 • Usługi

  KURS NA PILOTA BSP ORAZ KURSY Z OBRÓBKI DANYCH POZYSKIWANYCH Z MISJI LOTNICZYCH PRZY UŻYCIU BSP 7 części

 • LU.ROZ.2710.75.2023
 • 15.10.2023 00:00
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Czerwonka II w km 0+000-7+700

 • LU.ROZ.2710.64.2023
 • Roboty budowlane

  Zabezpieczenie lewego brzegu zbiornika wodnego "Nielisz" przed abrazją - Sekcja 10L m. Nawóz, gm. Nielisz, pow. zamojski

 • LU.ROZ.2710.73.2023
 • 14.10.2023 00:00
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu utrzymaniowego na potrzeby RZGW Lublin w podziale na części

 • LU.ROZ.2710.72.2023
 • 04.12.2023 00:00
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej - Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej” – 2 części.

 • LU.ROZ.2710.55.2023
 • 20.11.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Zasypanie wyrwy w lewym brzegu rz. Liwiec w km 33+925÷33+955 oraz jej zabudowa w m. Kalinowiec, gm. Łochów, pow. węgrowski, woj. mazowieckie

 • LU.ROZ.2710.67.2023
 • 10.10.2023 00:00
 • Usługi

  „Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem zbiorników wodnych na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość" - 2 części

 • LU.ROZ.2710.61.2023
 • 05.11.2023 00:00
 • Usługi

  Szkolenia stacjonarne pt. Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 • LU.ROK.2711.6.2023
 • 23.09.2023 00:00
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Wieprz w km 247+550-248+500,283+060-287+160,289+325-303+200

 • LU.ROZ.2710.54.2023
 • 19.09.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Rozbudowa zaplecza ZWT o infrastrukturę techniczną na terenie Zalewu Zemborzyckiego. RZGW Lublin ZZ Zamość woj. lubelskie

 • LU.ROZ.2710.60.2023
 • 19.09.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Lublin - 2 części

 • LU.ROZ.2710.52.023
 • 26.10.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Remont jazu kozłowego zlokalizowanego w km 5+660 rzeki Krężniczanka w m. Strzeszkowice Duże, gm. Niedrzwica Duża, powiat lubelski, woj. lubelskie

 • LU.ROZ.2710.57.2023
 • 14.09.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu i NW w Wysokiem Mazowieckiem– 3 części.

 • LU.ROZ.2710.51.2023
 • 17.10.2023 00:00
 • Usługi

  Przebieg procesu udzielania zamówienia publicznego przeprowadzanego zgodnie z ustawą PZP

 • LU.ROK.2711.5.2023
 • 31.08.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Łosicach i NW w Siemiatyczach

 • LU.ROZ.2710.48.2023
 • 08.10.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Sokołowie Podlaskim i NW w Węgrowie”- 10 części.

 • LU.ROZ.2710.49.2023
 • 09.10.2023 00:00
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pn. Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarką drewnem

 • LU.ROZ.2710.53.2023
 • 22.08.2023 00:00
 • Usługi

  Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - 4 części

 • LU.ROZ.2710.50.2023
 • 16.08.2023 00:00
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi spalinowych wraz z akcesoriami oraz części do kosiarek na potrzeby podległych jednostek RZGW w Lublinie

 • LU.ROZ.2710.47.2023
 • 29.09.2023 00:00
 • Usługi

  Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej z obszaru szkoleń: Zamówienia publiczne – dla Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej

 • LU.ROK.2711.2.2023
 • Usługi

  Zamówienia publiczne dla pracowników Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

 • LU.ROK.2711.3.2023
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Biała Podlaska – NW w Tomaszowie Lubelskim – 2 części

 • LU.ROZ.2710.46.2023
 • 26.09.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Wykonanie remontu mechanizmów wyciągowych klap jazu na zaporze czołowej zbiornika wodnego "Nielisz" w m. Nielisz, gm. Nielisz, pow. zamojski

 • LU.ROZ.2710.45.2023
 • 09.08.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - Nadzór Wodny w Łukowie

 • LU.ROZ.2710.44.2023
 • 17.09.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Radzyń Podlaski - 3 części.

 • LU.ROZ.2710.43.2023
 • 20.09.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Ryki – 2 części

 • LU.ROZ.2710.42.2023
 • 16.09.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Lubartów” - 8 części

 • LU.ROZ.2710.41.2023
 • 15.09.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - Nadzór Wodny w Chełmie – 7 części

 • LU.ROZ.2710.34.2023
 • 11.09.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Krasnystaw” - 8 części

 • LU.ROZ.2710.40.2023
 • 12.09.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Doraźne zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug w km 336+650-336+750 – L-100 mb, w celu ochrony monastyru w Jabłecznej w m. Jabłeczna, gm. Sławatycze, pow. bialski, woj. lubelskie

 • LU.ROZ.2710.36.2023
 • 17.07.2023 13:03
 • Dostawa

  Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • LU.ROZ.2710.39.2023
 • 21.08.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug powstałej w wyniku przejścia wód wezbraniowych, powyżej tamy równoległej RL71D w msc. Rażny gm. Sadowne w km 70+750 - 71+070

 • LU.ROZ.2710.35.2023
 • 27.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka i oczyszczeniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ w Zamościu 4 części

 • LU.ROZ.2710.37.2023
 • 19.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Biała Podlaska – NW w Hrubieszowie.

 • LU.ROZ.2710.38.2023
 • 01.09.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Siedlcach

 • LU.ROZ.2710.30.2023
 • 29.08.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Biała Podlaska – NW we Włodawie.

 • LU.ROZ.2710.33.2023
 • 25.08.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej – 10 części.

 • LU.ROZ.2710.27.2023
 • 18.08.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Ostrowi Mazowieckiej i NW w Wysokiem Mazowieckiem

 • LU.ROZ.2710.29.2023
 • 12.08.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu

 • LU.ROZ.2710.26.2023
 • 01.08.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski

 • LU.ROZ.2710.24.2023
 • 20.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Parczew

 • LU.ROZ.2710.23.2023
 • 22.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Zamość

 • LU.ROZ.2710.22.2023
 • 21.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z dwukrotnym koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej - 7 części

 • LU.ROZ.2710.20.2023
 • 18.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Biała Podlaska, dwukrotne koszenie – 2 części

 • LU.ROZ.2710.21.2023
 • 17.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Ryki - 2 części

 • LU.ROZ.2710.18.2023
 • 13.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Parczew – 8 części

 • LU.ROZ.2710.14.2023
 • 02.07.2023 00:00
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz podległych jednostek organizacyjnych

 • LU.ROZ.2710.12.2023
 • 03.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Łęczna – 4 części

 • LU.ROZ.2710.13.2023
 • 04.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Krasnystaw – 4 części

 • LU.ROZ.2710.17.2023
 • 07.07.2023 00:00
 • Usługi

  Rozbiórka tam bobrowych na wodach Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 5 części

 • LU.ROZ.2710.15.2023
 • 03.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Zamość-NW Lublin – 3 części

 • LU.ROZ.2710.10.2023
 • 26.06.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Zamość – 3 części

 • LU.ROZ.2710.11.2023
 • 26.06.2023 00:00
 • Usługi

  Eksploatacja i usługi związane z utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych w 2023 r. na terenie działania ZZ w Zamościu: Część I – Eksploatacja zbiornika wodnego Krynice, pow. Tomaszów Lubelski, w 2023 r.”

 • LU.ROZ.2810.113.2022
 • Usługi

  Eksploatacja i usługi związane z utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych w 2023 r. na terenie działania ZZ w Zamościu: Część III – przepompownia Dęblin-Masów, wały p/powodziowe rz. Wieprz w 2023

 • LU.ROZ.2810.115.2022
 • Usługi

  Eksploatacja systemu wodnego Kanału Wieprz Krzna w km 0+000-73+020 w 2023 r.

 • LU.ROZ.2810.112.2022
 • Usługi

  Eksploatacja i usługi związane z utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych w 2023r. na terenie działania ZZ w Zamościu: Część II - Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew w 2023 r.

 • LU.ROZ.2810.114.2022
 • Usługi

  Świadczenie na rzecz RZGW w Lublinie usług pełnomocnika ds.ochrony informacji niejawnych do spraw obronnych w 2023 i 2024 r.

 • LU.ROA.2810.2.2022
 • Dostawa

  Zakup bagnetów i kling tnących wraz śrubunkiem do łyżki koszącej niezbędnych do pracy dla konserwatorów Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej

 • LU.ROZ.2810.109.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Struga Cisownik w km 0+000-6+150

 • LU.ROZ.2810.110.2022
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Lutni w km 0+000-35+190

 • LU.ROZ.2810.108.2022
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Krzna Północna w km 0+000-38+820

 • LU.ROZ.2810.107.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Stanówki w km 0+000-15+400

 • LU.ROZ.2810.106.2022
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Ubrodowica w km 3+000-15+900

 • LU.ROZ.2810.103.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Ciemięga w km 6+480 - 14+310, gm. Niemce wraz z naprawą jazu kozłowego w km 1+700 w m. Łysaków, gm. Wólka oraz w km 34+750-41+200, gm. Nałęczów, Jastków, Wojciechów.

 • LU.ROZ.2810.100.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika Dratów-Mytycze w km 3+400 - 10+280

 • LU.ROZ.2810.97.2022
 • Usługi

  Konserwacja koryta rzeki Żółkiewka

 • LU.ROZ.2810.99.2022
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Piszczanka w km 0+000-22+440

 • LU.ROZ.2810.98.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe zbiornika Krzczeń

 • LU.ROZ.2810.90.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe zbiornika Bikcze w km 0+000-4+200

 • LU.ROZ.2810.91.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe zbiornika Mytycze w km 0+000-2+160, 4+960-5+380

 • LU.ROZ.2810.88.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Gałęzówka w km 0+630-6+050

 • LU.ROZ.2810.95.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika S w km 0+000 -0+300, 0+430-0+810 wraz z naprawą zamknięć budowli wpustowej i upustowej

 • LU.ROZ.2810.92.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Białki w km 0+000-34+480

 • LU.ROZ.2810.93.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe zbiornika Tomasznie w km 0+000-3+250

 • LU.ROZ.2810.89.2022
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 00+000-4+458, 5+650-5+870, 6+665-9+925

 • LU.ROZ.2810.85.2022
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Kanał Lipieniecki w km 0+000-12+300

 • LU.ROZ.2810.86.2022
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Śliza w km 0+000-9+110 oraz Witówka II w km 0+000-5+250 i 9+645-12+868

 • LU.ROZ.2810.82.2022
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Kanał Tarkowski w km 0+000-6+300; 7+050-8+090 i 8+790-20+025 oraz rzeki Sosenka w km 0+000-4+300 i 5+300-10+393

 • LU.ROZ.2810.83.2022
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Helenka w km 0+000-2+620; 4+650-5+723 i 5+923-13+680 oraz rzeki Witka w km 0+000-0+865 i 3+086-6+310

 • LU.ROZ.2810.81.2022
 • Roboty budowlane

  Budowa altany.

 • LU.ZOO.2.2811.15.2021.RK
 • Dostawa

  „Dostawa apteczek pierwszej pomocy i wkładów dla RZGW w Lublinie”

 • LU.ROH.2811.6.2021
 • Usługi

  Usługa szkoleniowa na relizację szkolenia w zakresie komunikacji dl pracownikó PGW Wody Polskie pn.: Komunikacja z trudnym klientem, techniki profesjonalnej obsługi trudnego interesanta, asertywna komunikacja w pracy urzędnika dla 8 osób

 • LU/ROK/2810.8/2021
 • Roboty budowlane

  Modernizacja budynku obiektu w Borowem - wymiana instalacji cieplnej.

 • LU.ZOO.2.2811.8.2021.RK
do góry