Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych na terenie działalności NW Jasło i NW Dębca

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Jaśle

Zarząd Zlewni w Jaśle

Modrzejewskiego 12
38-200 Jasło
tel.134463311
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.2.532.62.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.10.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  08.11.2021 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji technicznej stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

brak warunków

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak warunków

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

brak warunków

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Iwielka w km 11+685 - 11+695 w miejscowości Draganowa, gm. Chorkówka

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Kłopotnica w km 6+840 - 6+850 w miejscowości Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Zabezpieczenie prawego brzegu potoku ,,bez nazwy'' dz. nr ewid. 162 w km 0+470 - 0+504 w Jaśle, obręb 20-Podzamcze, gm. Miasto Jasło

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Zasyp wyrw brzegowych na potoku Iwinka w km 2+940-2+950, 2+955-2+965; zasyp wyrwy brzegowej na potoku Dopływ z Olszyn w km 0+230-0+255 w miejscowości Łazy Dębowieckie, gm. Dębowiec

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Udrożnienie koryta, remont ubezpieczeń kamiennych, zabudowa wyrw na potoku Ostra w km 4+100-4+600, km 7+100-7+600 w miejscowości Gumniska, gm. Dębica

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry