Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości o nr 629/8, ob. Stare Budy, gm. Brańszczyk, pow. Wyszkowski, woj. mazowieckie.”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.532032252
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.RUM.235.3.2021.TG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.10.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  05.11.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (zgodnie z art. 174. ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz 1990) lub dysponuje osobą posiadającą powyższe uprawnienia.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załączbik nr  3 do zapytanie ofertowego.

Branże CPV

 • 70332000-7 - Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry