Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Remont wodomistrzówki w miejscowości Siemianówka ZZ Białystok na działce nr geod. 8 w miejscowości Siemianówka, gm. Narewka”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 73 30 324
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  BI.ROO.2811.24.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.10.2021 19:00
 • Termin złożenia oferty
  08.11.2021 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont wodomistrzówki w miejscowości Siemianówka zgodnie z dokumentacją projektową dotycząca wykonania robót budowlanych. Szczegółowy zakres zamówienia określa:
 1. Przedmiar robot – załącznik nr 3 do zapytania
 2. Projekt architektoniczno-budowlany – załącznik nr 4 do zapytania
 3. STWiOR – załącznik nr 5 do zapytania
 4. Pozwolenie na budowę – załącznik nr 6 do zapytania

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry