Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Rudno: Część 1: Naprawa uszkodzeń Rudno w 2+950-3+100 w m. Przeginia Narodowa. Część 2: Udrożnienie cieku Rudno w km 7+300-8+200 w m. Brodła.

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.184.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.10.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  15.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Prace mają na celu usunięcie szkód powodziowych polegających na naprawie uszkodzonych ubezpieczeń skarp potoku. Po przejściu intensywnych opadów deszczu w lipcu 2021 r. nastąpiło wezbranie wód potoku Rudno. Podniesione stany wód spowodowały uszkodzenie istniejących ubezpieczeń z koszy siatkowo kamiennych oraz narzutu kamiennego, co powoduje podmywanie brzegów potoku stwarzając zagrożenie dla terenów mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie potoku.

Część 2

Prace te mają na celu udrożnienie koryta potoku, co zapobiegnie ponownemu zalaniu terenów przyległych w trakcie kolejnych wezbrań. Po przejściu intensywnych opadów deszczu w lipcu 2021 r. nastąpiło wezbranie wód  potoku Rudno. Podniesione stany wód spowodowały powstanie licznych przetamowań i zatorów, które w dalszej perspektywie będą sprzyjać spiętrzaniu się wód potoku i zagrożą kolejnymi niekontrolowanymi podtopieniami terenów przyległych, budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz infrastrukturze technicznej, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie potoku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych, w zakresie:

 • Część 1: Naprawy budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy - w ilości co najmniej 50 m3.
 • Część 2: Konserwacji, udrożnienia rzeki lub potoku

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Naprawa uszkodzeń Rudno w 2+950-3+100 w m. Przeginia Narodowa.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Udrożnienie cieku Rudno w km 7+300-8+200 w m. Brodła

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry