Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

J. K. Branickiego 17A
15-085 Białystok
tel.85 73 30 326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.51.2020.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  31.07.2020 10:00
 • Termin składania ofert
  09.09.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.09.2020 12:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej  pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie 7.2.3 SIWZ.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 1  -  1.500 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Część 2  -  400 PLN ( słownie: czterysta złotych).

Część 3  -  4.000 PLN ( słownie: cztery tysiące złotych).

Część 4  -  7.000 PLN ( słownie: siedem tysięcy złotych).

Część 5  -  1.000 PLN ( słownie: jeden tysiąc złotych).

Część 6  -  6.000 PLN ( słownie: sześć tysięcy złotych).

Część 7  -  2.000 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych).

Część 8  -  8.000 PLN ( słownie: osiem tysięcy złotych).

Część 9  -  5.000 PLN ( słownie: pięć tysięcy złotych).

Branże CPV

 • 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
 • 18141000-9 - Rękawice robocze
 • 18444000-3 - Ochronne nakrycia głowy
 • 18812200-6 - Buty gumowe
 • 18830000-6 - Obuwie ochronne

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.08.2020 13:45:50
 • Zamówienia Białystok

 • Dzień dobry.
  W załączniku przesyłam zapytania do treści SIWZ dot. BI.ROZ.2810.51.2020.AC
  Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Treść odpowiedzi znajduje się na stronie poświęconej postępowaniu.

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.08.2020 13:49:31
 • Zamówienia Białystok

 • UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 24.08.2020 13:51:35
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 08.09.2020 14:23:37
 • Zamówienia Białystok

 • W związku z pandemią koronawirusa, Zamawiający informuje o dostępności transmisji on-line z sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do dnia 09.09.2020 r. do godziny 11.00 na adres: zamowienia-bi@wody.gov.pl. Zamawiający w wiadomości zwrotnej udostępni link do transmisji, o której mowa wyżej w programie Microsoft Teams.
 • 16.10.2020 15:03:19
 • Zamówienia Białystok

 • zwiększenie kwoty na część zamówienia
 • 16.10.2020 15:26:04
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 16.10.2020 15:30:30
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 16.10.2020 15:31:10
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 16.10.2020 15:31:32
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 16.10.2020 15:34:56
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 16.10.2020 15:35:31
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 16.10.2020 15:36:09
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 16.10.2020 15:36:37
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 16.10.2020 15:36:59
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 16.10.2020 15:37:17
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Część 1
 • Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 4
 • Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 5
 • Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 6
 • Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 7
 • Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 8
 • Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 9
 • Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry