Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa uszkodzeń na cieku Uszwica

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.204.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.11.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  29.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Naprawa  uszkodzeń  na cieku Uszwica.  Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1. Naprawa  uszkodzeń  na cieku Uszwica w km 27+050-27+250 w m. Maszkienice

Roboty obejmują: ścinanie zakrzaczeń wraz z likwidacją zatorów i udrożnieniem koryta potoku, wykonaniu robót ziemnych związanych z zasypem wyrw, naprawą faszynady, ubezpieczeniem dna narzutem kamiennym oraz wykonanie oskałowania brzegu prawego narzutem kamiennym ułożonym na wyściółce faszynowej o grubości 15 cm. Prace nie wymagają wjazdu sprzętu ciężkiego do koryta cieku.

Część 2. Naprawa uszkodzeń na cieku Uszwica w km 35+300-35+500 w m. Brzesko

Roboty obejmują: udrożnienie cieku, ścinanie krzaków, likwidacja zatorów i przetamowań, zagęszczenie gruntu, wykonanie wyściółki faszynowej, wykonanie narzutu kamiennego, wszystkie prace wykonywane będą z brzegu bez potrzeby wjazdu sprzętu mechanicznego do koryta potoku.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.11.2021 09:46:40
 • Marzena Pomorska

 • W związku z problemem edycji załącznika nr 3 - wzoru formularza oferty, zamawiający ponownie zamieszcza na stronie dokument

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Naprawa uszkodzeń na cieku Uszwica w km 27+050-27+250 w m. Maszkienice

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Naprawa uszkodzeń na cieku Uszwica w km 35+300-35+500 w m. Brzesko

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry