Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup kosiarek bijakowych samobieżnych

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 215
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.206.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.11.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  26.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarek bijakowych samobieżnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy.

- załącznik nr 5 do SWZ (OPZ)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dostarczył w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 kosiarkę bijakową samobieżną.

Warunki realizacji umowy

Dostawa

Sprzęt powinien być dostarczony na koszt Wykonawcy do następujących lokalizacji w ilościach:

-RZGW Kraków - Nadzór Wodny w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ - 1 szt.

-RZGW Kraków - Nadzór Wodny w Grybowie, ul. Armii Krajowej 21, 33-330 Grybów - 1 szt.

-RZGW Kraków - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz – 1 szt.

Wymagany okres gwarancji to minimum 24 miesiące.

Branże CPV

 • 16310000-1 - Kosiarki

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry