Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakupy

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.209.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.11.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  30.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup dla wymiany oznakowania szlaku żeglownego na śródlądowej drodze wodnej górnej Wisły od km 81+700 (dolne stanowisko stopnia wodnego Dąbie) do km 94+000.

 

ZNAKI NAWIGACYJNE BRZEGOWE I INFORMACYJNE:

 

Charakterystyka znaków:

 • znaki wraz z wyposażeniem winny być fabrycznie nowe,
 • znaki należy wykonać zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
 • lico znaku winno być pokryte folią odblaskową III generacji. Folie odblaskowe powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni,
 • tarcza znaku jednostronnego (dotyczy również znaków pomocniczych) winna być wykonana z blachy stalowej grubości co najmniej 2,0 mm. Tarcza znaku powinna być zabezpieczona przed korozją poprzez obustronne cynkowanie ogniowe. Krawędzie tarczy powinny być podwójne gięte, muszą być równe i nieostre. Przed ocynkowaniem, do tarczy znaku należy przyspawać listwy montażowe (uchwyty), które winny być dopasowane do słupów (profil 100x100x3 mm) na których będą montowane znaki.
 • tarcza znaku dwustronnego (znaki III A.1; III A.2; III B.1; III B.2) winna być wykonana z blachy grubości co najmniej 3,0 mm i zabezpieczona przed korozją za pomocą cynkowania ogniowego. Krawędzie tarczy winny być równe i nieostre bez gięcia.
 • Tablice informacyjne dla Śluza Dwory, Śluza Smolice, Śluza Borek Szlachecki, Śluza Przewóz winny być wykonane z płyty kompozytowej odblaskowej o wymiarze 300x100 cm. Wizualizację tablic przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opisu.
 • znaki winny być odporne na  działanie  czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć i odbarwiać się,
 • tylna strona znaków powinna być płaska umożliwiająca przymocowanie znaków do profili stalowych. Tylna powierzchnia znaków (dotyczy znaków jednostronnych i pomocniczych) powinna być pokryta kolorem RAL 7042 (szary drogowy A),
 • znaki brzegowe przebiegu szlaku żeglownego III A.1; III A.2; III B.1; III B.2 należy wykonać jako dwustronnie pokryte folią odblaskową III generacji,
 • folia odblaskowa III generacji winna być dostarczona w kolorach : białym, żółtym, zielonym, czerwonym i czarnym,
 • wygląd i wymiary znaków przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego opisu,
 • tekst: czcionka bezszeryfowa (Arial),
 • kolory, jakie powinny być zastosowane dla znaków nawigacyjnych :
 • kolor czerwony - RAL 3020
 • kolor zielony - RAL 6024,
 • kolor żółty - RAL 1023,
 • kolor biały - RAL 9016
 • kolor czarny - RAL 9017
 • konstrukcję wsporczą dla znaku (słup) stanowi kształtownik stalowy ocynkowany o przekroju 100x100x3 mm i długości 600 cm. Powierzchnia powłoki ocynkowanej powinna być jednorodna pod względem ziarnistości, nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża,
 • elementy do montażu znaków (śruby, nakrętki, uchwyty, listwy, systemy mocowania, zabezpieczenia itp.) winny być wykonane ze stali ocynkowanej, powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
 • Warunki Wykonania Zamówienia

Znaki wraz z wyposażeniem, tablice informacyjne oraz słupy należy dostarczyć do budynku Nadzoru Wodnego w Krakowie mieszczącym się w msc. Kryspinów 278, 32-060 Liszki, woj. małopolskie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 34928430-1 - Znaki nawigacyjne
 • 44212500-4 - Kątowniki i profile
 • 44316400-2 - Drobne artykuły metalowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry