Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Kraków - Usunięcie roślinności pływającej, udrożnienie rzeki Drwini Długiej, w km 0+000-4+600, w m. Kraków

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.1025.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  02.12.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu roślinności pływającej i udrożnieniu rzeki Drwini Długiej w km 0+000-4+600, na długości 4600 m tj. na odcinku od ujścia do rzeki Serafa (w rejonie ul. Trakt Ojca Św. Franciszka) do ogrodzenia oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry