Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

1. Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 3+420-3+520 w m. Łęki 2. Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 6+660-9+400 w m. Poręba

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.211.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.11.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  13.12.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.12.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.:

Część 1 – Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 3+420-3+520 w m. Łęki.

Część 2 – Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 6+660-9+400 w m. Poręba.

 

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają odpowiednio:

– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2a do SWZ – w zakresie części 1 i/lub Załącznik Nr 2b do SWZ – w zakresie części 2,

– Przedmiar robót – Załącznik Nr 11a do SWZ – w zakresie części 1 i/lub Załącznik Nr 11b do SWZ – w zakresie części 2,

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1a do SWZ – w zakresie części 1 i/lub Załącznik Nr 1b do SWZ – w zakresie części 2.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone: Załącznik Nr 1a do SWZ – w zakresie części 1 i/lub Załącznik Nr 1b do SWZ – w zakresie części 2.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 3+420-3+520 w m. Łęki

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 6+660-9+400 w m. Poręba

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry