Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Realizacja usług oklejenia folią mleczna/szronioną szyb, drzwi i szklanych ścianek działowych, wykonanie wraz z montażem szyldu z logo nad wejściem głównym, wykonanie wraz z montażem oznaczeń, tabliczek imiennych oraz kieszeni plexi na informacje o pomieszczeniach (nr pokoju, imiona i nazwiska pracowników) oraz montaż i wykonanie tablic informacyjnych w recepcji budynku w ramach identyfikacji wizualnej pomieszczeń i budynku siedziby PGW Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 375 37 85
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KZGW/KOR/296/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.11.2021 17:00
 • Termin złożenia oferty
  03.12.2021 15:00

Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja usług oklejenia folią mleczna/szronioną szyb, drzwi i szklanych ścianek działowych, wykonanie wraz z montażem szyldu z logo nad wejściem głównym, wykonanie wraz z montażem oznaczeń, tabliczek imiennych oraz kieszeni plexi na informacje o pomieszczeniach (nr pokoju, imiona i nazwiska pracowników) oraz montaż i wykonanie tablic informacyjnych w recepcji budynku w ramach identyfikacji wizualnej pomieszczeń i budynku siedziby PGW Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektem umowy

Branże CPV

 • 30193300-1 - Organizatory wiszące
 • 44423450-0 - Tabliczki firmowe
 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.12.2021 16:55:15
 • Karol Doniecki

 • W dn. 29-30.11 za pośrednictwem Platformy zakupowej PGW WP wpłynęły pytania Wykonawcy dotyczące postępowania. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie Wykonawcy: poproszę o podanie wymiaru dla pozycji nr 5 to jest napisy/naklejki przy panelach oraz dla pozycji nr 7 - wymiar całej tablicy, bądź wymiar pojedynczej tabliczki.

  Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiary tablicy, na której należy umieścić napisy informacyjne zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w sekcji II „Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia”, pkt. 5 „Napisy/naklejki na panelach przy modułach” wynoszą: wysokość - 60 cm, długość - 80 cm. Z kolei proporcje i wymiary oraz kolorystyka napisów musza być zgodne z „Księgą znaku PGW WP”, stanowiąca załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – tj. tak jak podano w Opisie przedmiotu zamówienia. Natomiast wymiary pojedynczej tabliczki, wyspecyfikowanej w pkt 7 tego samego załącznika, wynoszą: wysokość – 18 cm, długość – 40 cm,

  W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści „Zał. nr 1 do ZO – OPZ folia mleczna, tabliczki”:
  w sekcji II „Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia”, pkt. 5 „Napisy/naklejki na panelach przy modułach”, kolumna 3 dodany zostaje zapis w brzmieniu: „- wymiary tablicy, na której należy umieścić napisy: wys. 60 cm, dł. 80 cm.”
  w sekcji II „Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia”, pkt. 7 „Tablica informacyjna w recepcji budynku – wykonanie napisów”, kolumna 3 dodany zostaje zapis w brzmieniu: „- wymiary pojedynczej tabliczki informacyjnej: wys. 18 cm, dł. 40 cm.”

  2. Pytanie Wykonawcy: Dot. poz nr 1 - czy na drzwiach jest folia, którą należy usunąć przed montażem nowej?
  Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w celu montażu nowej folii istnieje konieczność zerwania folii znajdującej się już na drzwiach, na powierzchni około 10 m2

  Pytanie Wykonawcy: DOT.poz nr 3 - czy dopuszczają Państwo tabliczki z dwóch płytek pleksi, zamiast giętej?

  Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza również rozwiązanie polegające na zastosowaniu tabliczki złożonej z dwóch płytek plexi, zamiast pojedynczej płytki giętej.

  W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści „Zał. nr 1 do ZO – OPZ folia mleczna, tabliczki”:
  w sekcji II „Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia”, pkt. 3 „Tabliczki numeracyjne” kolumna 3 tiret 7 otrzymuje brzmienie:
  „brzegi: gładkie, szkliste, cięte laserem, niewidoczne miejsce gięcia wzdłuż szerszej krawędzi lub kieszeń złożona z dwóch tabliczek pleksi, zapewniająca trwałe osadzenia wymiennej kartki z informacją”
 • 03.12.2021 14:55:10
 • Karol Doniecki

 • Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie nr KZGW/KOR/296/2021, którego przedmiotem jest "Realizacja usług oklejenia folią mleczna/szronioną szyb, drzwi i szklanych ścianek działowych, wykonanie wraz z montażem szyldu z logo nad wejściem głównym, wykonanie wraz z montażem oznaczeń, tabliczek imiennych oraz kieszeni plexi na informacje o pomieszczeniach (nr pokoju, imiona i nazwiska pracowników) oraz montaż i wykonanie tablic informacyjnych w recepcji budynku w ramach identyfikacji wizualnej pomieszczeń i budynku siedziby PGW Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej". Postępowanie zostanie ogłoszone ponownie w dn. 06.12.2021 r.
 • 03.12.2021 16:22:28
 • Karol Doniecki

 • Zamawiający unieważnia postępowanie nr KZGW/KOR/296/2021

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry