Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-303
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.217.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.12.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  11.01.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.01.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych utrzymaniowych na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1 - Odcinkowe usuwanie szkód powodziowych na potoku Zawadka w km 0+000 – 1+000 w m. Świdnik, gm. Łososina Dolna – Część II
Część 2 – Wykonanie robót utrzymaniowych na potokach na terenie NW Nowy Sącz

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umów dla każdej Części zostały określone w Załączniku nr 11a do SWZ- Część 1 oraz Załączniku nr 11b - Część 2.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w zakresie Części 1 w kwocie 8 000,00 PLN .

W zakresie Części 2 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 31.12.2021 11:39:57
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ.
 • 11.01.2022 09:07:13
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o kwotach jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówień.
 • 11.01.2022 14:51:15
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 24.02.2022 14:05:32
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 postępowania
 • 03.03.2022 14:51:21
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 postępowania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Odcinkowe usuwanie szkód powodziowych na potoku Zawadka w km 0+000 – 1+000 w m. Świdnik, gm. Łososina Dolna – Część II

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Wykonanie robót utrzymaniowych na potokach na terenie NW Nowy Sącz

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry