Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont kierownicy dolnej śluzy Stopnia Wodnego Kościuszko - etap I - decyzja nakazowa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.222.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.12.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  14.01.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.01.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont kierownicy dolnej śluzy Stopnia Wodnego Kościuszko w gminie Liszki, powiat krakowski, województwo małopolskie. Stopień wodny „Kościuszko” usytuowany jest w km 66 + 400 rzeki Wisły w obrębie miasta Krakowa w pobliżu jego zachodniej granicy, na terenach należących do gminy Liszki. Klasa budowli II.W skład stopnia wchodzą : jaz, śluza komorowa. Jaz składa się z trzech przęseł po 32 m długości, zamykanych stalowymi zamknięciami typu sektorowego. Śluza została usytuowana jest przy lewym brzegu Wisły i  umożliwia śluzowanie barek 1000t. Śluza spełnia parametry IV klasy drogi żeglownej.

2.  Opis prac remontowych

Remontem objęta jest kierownica dolna śluzy w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego.

Zakres prac obejmuje :

 • naprawę rozszczelnionych zamków w Larsenach,
 • wykonanie mikropali iniekcyjnych ukośnych,
 • zabudowę wyrw w dnie.

Informacje dodatkowe

Wizja lokalna

 1. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
 2. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony  protokół, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
 3. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp.  
 4. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 05.01.2022 r. o  godz. 12.00.  Celem odbycia wizji lokalnej przedstawiciele Wykonawów zobowiązani  są stawić się w wyznaczonym termine na terenie Stopnia Wodnego  Kościuszko – sterowni stopnia.
 5. Zamawiający nie zawraca kosztów udziału w   wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce realizacji planowanych robót.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane
 • 98363000-5 - Usługi nurkowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry