Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sukcesywne wykonywanie i dostawa pieczątek, stempli, gumek do pieczątek, wizytówek oraz materiałów eksploatacyjnych do pieczątek dla PGW WP KZGW w okresie 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 375 37 85
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KOR/334/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.12.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  30.12.2021 14:00

Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie i dostawa pieczątek, stempli, gumek do pieczątek, wizytówek oraz materiałów eksploatacyjnych do pieczątek dla PGW WP KZGW w okresie 12 miesięcy

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

N/D

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

N/D

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

N/D

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załaczonym projektem umowy

Branże CPV

 • 30192151-4 - Pieczęcie
 • 30199730-6 - Wizytówki

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.12.2021 11:16:44
 • Karol Doniecki

 • W dni. 28.12.2021 za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP wpłynęły pytania od Wykonawców, dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

  Pytanie 1: Poz. 10 to datowniki w obudowie plastikowej czy szkieletowej (z rączką)? Ile treści, jakieś wielkości/formatu mają być te datowniki?
  Pytanie 2: Pytanie dotyczy pozycji z zapytania ofertowego nr 10 Datowniki - czy to datowniki z treścią? czy sama data?
  Odpowiedź: Datowniki wskazane w pozycji 2.10 Opisu przedmiotu zamówienia są w założeniu produktami typowymi, z podstawowym zakresem informacji. W związku z tym produktem, który spełni wymagania Zamawiającego jest co najmniej datownik w obudowie plastikowej, format: DZIEŃ-MIESIĄC-ROK.

  Pytanie 3: poz. 13 oznacza gumki do wszelkiego rodzaju pieczątek z zapytania?
  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gumki wskazane w pozycji 2.13 „Opisu przedmiotu zamówienia” muszą mieć zastosowanie do wszystkich pieczątek i stempli wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia”.

  Pytanie 4: Wizytówki są jednostronne?
  Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazana pozycja dotyczy wizytówek dwustronnych.

  Pytanie 5: Czy w formularzu ofertowym część B w kolumnie 5. tabeli mamy wpisać ilość po 1 st. czy te szacowane przez zamawiającego?
  Odpowiedź: Zamawiający informuje, że formularz ofertowy ma umożliwiać złożenie oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i tym samym musi zawierać w sobie cenę za całość zapotrzebowania Zamawiającego. W związku z czym w kol 5 „Ilość” „Formularza ofertowego część B” należy podać ilość wskazaną w "Opisie przedmiotu zamówienia", czyli ilość składającą się na całość zamówienia (szacowane przez Zamawiającego). Pozostałe pola należy z kolei wypełnić zgodnie z nazwami kolumn – tj. cena jednostkowa netto, cena za wszystkie produkty netto, cena jednostkowa brutto, cena za wszystkie produkty brutto, a następnie zsumować do kwoty stanowiącej cenę całej oferty Wykonawcy.
 • 29.12.2021 16:09:35
 • Karol Doniecki

 • W dni. 29.12.2021 za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP wpłynęły pytania od Wykonawców, dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

  Pytanie: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie w poszczególnych wierszach w załączniku nr 3b do ZO konkretnych ilości dla poszczególnych pozycji, co pozwoli na dokładne wyliczenie wartości całości

  Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokładne ilości, przyporządkowane do konkretnego produktu, zawarte są w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia”, w pkt. „2. Wykaz pieczęci i materiałów eksploatacyjnych”. Z kolei załącznik „Formularz ofertowy (b)” zawiera pozycje, które odpowiadają wykazowi w pkt. „2. Wykaz pieczęci i materiałów eksploatacyjnych”. Tym samym Wykonawca, składając ofertę, musi podać ceny za asortyment wyszczególniony w pkt 2 „Opisu…” i za ilości maksymalne podane w pkt 2 „Opisu…”
 • 31.12.2021 11:11:20
 • Karol Doniecki

 • Zamawiający publikuje wynik zapytania ofertowego

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry