Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont napędów hydraulicznych zapory Dobczyce- decyzja nakazowa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.233.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.12.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  28.01.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.01.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu napędów hydraulicznych zasuw spustów dennych i segmentów  przelewów powierzchniowych  zapory Dobczyce zlokalizowanej w miejscowości Dobczyce w województwie małopolskim, a następnie -  po uzgodnieniu dokumentacji przez Zamawiającego - wykonanie na jej podstawie remontu.   Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.   Zakres prac remontowych:

Wymianie na nową będzie podlegała cała instalacja hydrauliczna w komorze zasuw oraz na przelewach powierzchniowych wraz z zasilaczami hydraulicznymi i osprzętem. Zdemontowane elementy należy zutylizować. Ponadto w ramach zadania należy wykonać zakres prac związany z automatyką i sterowaniem oraz niezbędny zakres prac dotyczący instalacji elektrycznej jeśli będzie konieczny do wykonania dla prawidłowego działania instalacji. W ramach prac należy wykonać utylizację oleju z demontowanej instalacji oraz zalać nowym olejem biodegradowalnym wykonaną instalację i zasilacze hydrauliczne.

Po wymianie instalacji należy wykonać rozruch, sprawdzenie szczelności i poprawności działania.

3. Przedmiot zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wizja lokalna

 1. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
 2. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony  protokół, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
 3. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp.  
 4. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 04.01.2022 r. o  godz. 09.00.  Celem odbycia wizji lokalnej przedstawiciele Wykonawców zobowiązani są stawić się na miejscu planowanych robót w wyznaczonym wyżej terminie. Miejsce zbiórki – korona zapory Dobczyce.   Wykonawca może odbyć wizję lokalną w innym terminie niż wskazany w zdaniu zdaniu 1 pod warunkiem złożenia do zamawiającego wniosku o  organizację wizji w innym terminie z podaniem propozycji daty i godziny  odbycia wizji. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający potwierdzi proponowany termin lub - w przypadku braku możliwości organizacji wizji w wybranym terminie –  wyznaczy inny termin.  Wniosek o organizację wizji lokalnej Wykonawca może złożyć nie później niż na 48 godzin przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 
 5. Zamawiający nie zawraca kosztów udziału w   wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce realizacji planowanych robót.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.01.2022 13:40:00
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 17.01.2022 16:09:59
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 20.01.2022 10:19:53
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 21.01.2022 14:25:05
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 21.01.2022 14:26:41
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany topisu na Platformie zakupowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry