Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Serwis pogwarancyjny, naprawy i przeglądy samochodów służbowych będących na wyposażeniu Zarządu Zlewni w Poznaniu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760 Poznań
tel.61 85 08 418
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZOO.4.2811.1.2022.KL
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.02.2022 11:00
 • Termin złożenia oferty
  16.02.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane na zlecenie Zamawiającego i obejmuje świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej i naprawy pojazdów połączonej z dostawą niezbędnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w zakresie jak poniżej:
1) przeglądy okresowe pogwarancyjne;
2) naprawy wynikające z przeglądów;
3) bieżące naprawy powstałe w wyniku awarii;
4) naprawy i usługi inne niż wyżej wymienione, według zlecenia Zamawiającego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w punkcie 11 Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

'ROSIAK HENRYK OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW '

Poznańska 75
62-010 Pobiedziska

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry