Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.8.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  24.03.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.03.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część I – Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego Busko – Zdrój oraz na terenie Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

Część II – Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego Jędrzejów

Część III – Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego Kielce.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.03.2022 09:08:37
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o kwotach jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • 24.03.2022 12:58:51
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 08.04.2022 12:43:21
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I i Części II.
 • 19.04.2022 14:43:53
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części III.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry