Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 777 49 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.10.2022.MJ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  14.04.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.04.2022 11:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach”

część nr 1 - Koszenie wału rzeki Olzy na terenie gminy Gorzyce (1)

część nr 2 - Koszenie wałów rzeki Kłodnicy w km:

- 44+230-45+150 - m. Gliwice

- 49+305-50+200 - m. Gliwice

- 63+224-63+624 - m. Ruda Śląska (1)

część nr 3 - Koszenie wałów rzeki Bytomki w km:

- 0+840-1+154 -m. Gliwice

- 3+145-4+152 - m. Gliwice, Zabrze

- 3+236-4+169 - m. Zabrze

- 9+282-10+160 - m. Zabrze

- 10+773-12+315 - m. Ruda Śląska (1)

część nr 4 - Koszenie wałów rz. Opawy w km 0+000-8+200 (1)

część nr 5 -  Koszenie wałów rzeki Odry (wały szczątkowe prawostronne na dł. 8,5 km; lewostronne na dł. 17,8 km) wraz z oczyszczeniem przepustów wałowych w gm. Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle (2)

część nr 6 – Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego cieku Łęgoń I w km. 0+500-2+600 wraz z udrożnieniem przepustów wałowych (1)

część nr 7 – Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 52+700-57+052 w m. Racibórz, w km 58+000-59+100 w m.Brzeźnica, w km 59+100-63+300 w m. Łubowice, Grzegorzowice, w km 63+300-66+500 w m. Grzegorzowice, Lasaki wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (1)

część nr 8 - Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 66+500-67+000 w m. Miejsce Odrzańskie, w km 67+000-71+000 w m. Podlesie, w km 71+000-77+000 w m. Przewóz, w km 77+000-80+300 w m.Roszowicki Las wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (1)

część nr 9 - Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 20+000-21+570 w m.Chałupki oraz prawostronnego wału w km 27+700-28+550 w m.Olza wraz z udrożnieniem przepustów wałowych i terenu wrót przeciwpowodziowych (2)

część nr 10 - Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 52+000-54+252 na obrębie Ostróg oraz lewostronnego wału Kanału ULGA w km 1+000-7+547 na obrębie Płonia i Ostróg wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2)

część nr 11 - Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału ULGA w km 4+000-7+500 na obrębie Markowice oraz rzeki Odry w km 55+000-65+250 w m. Łęg, Ciechowice, w km 65+250-66+000 w m. Turze, w km. 66+000-71+600 w m.Turze, Ruda oraz wał zamykający rz.Odry na dł. 118 m wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2)

część nr 12 - Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 71+500-72+000 w m. Księża Łąka, w km 76+000-78+000 w m. Lubieszów, w km 78+000-82+000 w m. Bierawa wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (1)

część nr 13 - Koszenie wałów rzeki Odry (wały szczątkowe) prawostronne o dł. 1,03 km i lewostronne na dł. 2,055 km w m.Racibórz (2)

część nr 14 - Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy w  km 0+000 - 3+040 (1)

część nr 15 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Rudy, wał lewy w  km 0+000-3+455, wał prawy w km 0+000-3+255 (1)

część nr 16 - Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych cieku Knurówka w km 0+000 - 0+970 (1)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ oraz przedmiary prac wraz z mapami dla danej części zamówienia stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania.

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Koszenie wału rzeki Olzy na terenie gminy Gorzyce (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Koszenie wałów rzeki Kłodnicy w km: - 44+230-45+150 - m. Gliwice - 49+305-50+200 - m. Gliwice - 63+224-63+624 - m. Ruda Śląska (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Koszenie wałów rzeki Bytomki w km: - 0+840-1+154 -m. Gliwice - 3+145-4+152 - m. Gliwice, Zabrze - 3+236-4+169 - m. Zabrze - 9+282-10+160 - m. Zabrze - 10+773-12+315 - m. Ruda Śląska (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Koszenie wałów rz. Opawy w km 0+000-8+200 (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Koszenie wałów rzeki Odry (wały szczątkowe prawostronne na dł. 8,5 km; lewostronne na dł. 17,8 km) wraz z oczyszczeniem przepustów wałowych w gm. Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle (2)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego cieku Łęgoń I w km. 0+500-2+600 wraz z udrożnieniem przepustów wałowych (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 52+700-57+052 w m. Racibórz, w km 58+000-59+100 w m.Brzeźnica, w km 59+100-63+300 w m. Łubowice, Grzegorzowice, w km 63+300-66+500 w m. Grzegorzowice, Lasaki wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 66+500-67+000 w m. Miejsce Odrzańskie, w km 67+000-71+000 w m. Podlesie, w km 71+000-77+000 w m. Przewóz, w km 77+000-80+300 w m.Roszowicki Las wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 20+000-21+570 w m.Chałupki oraz prawostronnego wału w km 27+700-28+550 w m.Olza wraz z udrożnieniem przepustów wałowych i terenu wrót przeciwpowodziowych (2)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 52+000-54+252 na obrębie Ostróg oraz lewostronnego wału Kanału ULGA w km 1+000-7+547 na obrębie Płonia i Ostróg wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału ULGA w km 4+000-7+500 na obrębie Markowice oraz rzeki Odry w km 55+000-65+250 w m. Łęg, Ciechowice, w km 65+250-66+000 w m. Turze, w km. 66+000-71+600 w m.Turze, Ruda oraz wał zamykający rz.Odry na dł. 118 m wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 71+500-72+000 w m. Księża Łąka, w km 76+000-78+000 w m. Lubieszów, w km 78+000-82+000 w m. Bierawa wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 13
 • Koszenie wałów rzeki Odry (wały szczątkowe) prawostronne o dł. 1,03 km i lewostronne na dł. 2,055 km w m.Racibórz (2)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 14
 • Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy w km 0+000 - 3+040 (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 15
 • Koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Rudy, wał lewy w km 0+000-3+455, wał prawy w km 0+000-3+255 (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 16
 • Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych cieku Knurówka w km 0+000 - 0+970 (1)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry