Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 90 620
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.21.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.03.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  01.04.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  01.04.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja - Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 6 do SWZ, instrukcja utrzymania i eksploatacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków stanowiąca załącznik Nr 10 do SWZ, kosztorys ofertowy stanowiący załącznik Nr 2 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7, ppkt 7.2 "Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu" SWZ

Warunki realizacji umowy

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry