Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią RZGW Kraków- Koncepcja ochrony przed powodzią Zlewni Stradomki

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.19.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.04.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  20.05.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.05.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią zlewni Stradomki, stanowiącej pierwszy etap prac przedprojektowych. W ramach koncepcji wykonana zostanie wstępna analiza możliwości efektywnej redukcji fali powodziowej w dolinie rzeki Stradomki, z uwzględnieniem planowanych zbiorników na terenie gmin: Jodłownik, Raciechowice i Łapanów oraz modernizacji obwałowań w m. Łapanów i Boczów. Koncepcja posłuży zdefiniowaniu oczekiwanego i możliwego do wdrożenia zakresu inwestycyjnego w dolinie rzeki Stradomki.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:

Etap I - Analiza dostępnych danych i przygotowanie analiz hydrologicznych

Etap II - Modelowanie hydrauliczne w warunkach zaktualizowanych danych hydrologicznych

Etap III - Analiza ekonomiczna i ostateczna wersja opracowania.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
 • 71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.04.2022 14:02:33
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił odpowiedzi na zadane pytania
 • 25.04.2022 13:39:31
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił odpowiedzi na zadane pytania
 • 26.04.2022 14:05:25
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił odpowiedzi na zadane pytania oraz Załącznik nr 8 - Aktualny wzór umowy
 • 27.04.2022 10:03:38
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ.
 • 02.05.2022 07:11:49
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 06.05.2022 09:24:08
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 13.05.2022 09:34:59
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 16.05.2022 08:13:57
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 20.05.2022 09:04:39
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 20.05.2022 13:55:41
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 24.06.2022 14:53:10
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 29.06.2022 14:53:59
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • 04.07.2022 14:07:12
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry