Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania NW Zgorzelec oraz NW Lubsko

Przetarg nieograniczony
Część VI Rzeka Granica - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 5+800

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.+48 75 64 08 152
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.21.2022
 • Numer części
  WR.ROZ.2810.21.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.04.2022 09:00
 • Termin składania ofert
  12.05.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.05.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Zamówienie składa się z następujących części:
 1. Kanał Białków - konserwacja cieku  w km 0+000÷1+550 gmina Lubsko
 2. Kanał Dobrzyński - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 2+998
 3. Rzeka Świerczynka - konserwacja cieku w km 2+000 ÷ 5+700 gmina Przewóz
 4. Rzeka Kolna - konserwacja cieku w km 8+400-19+480
 5. Rzeka Golec - konserwacja cieku w km 10+000 ÷ 20+000
 6. Rzeka Granica - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 5+800
 7. Rzeka Lubsza - konserwacja cieku w km 0+000 - 70+000 oraz roboty utrzymaniowe na kanale Ulgi w Gubinie
 8. Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie NW Zgorzelec

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej- wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie – prace konserwacyjne na ciekach  :
   1. dla części 1 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   2. dla części 2 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   3. dla części 3 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   4. dla części 4 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   5. dla części 5 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   6. dla części 6 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   7. dla części 7 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)
   8. dla części 8 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry